NL | FR | LU
Peoplesphere

15 prioriteiten voor de nieuwe Vlaamse Regering voor de periode 2024-2029

Vandaag lanceren de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) hun prioriteitennota ‘Samen klaarstaan voor morgen en overmorgen’. Hierin schuiven ze 15 beleidsprioriteiten naar voren voor de nieuwe Vlaamse Regering. De SERV benadrukt de noodzaak van doortastende beleidskeuzes want Vlaanderen staat de volgende jaren voor grote uitdagingen en complexe veranderingen op vlak van werk, zorg, klimaat, energie, overheid, begroting, onderwijs, openbaar vervoer, omgeving …

Hoe sneller de nieuwe Vlaamse Regering in actie schiet, hoe beter, want de middelen, menskracht, materialen en ruimte worden de volgende decennia alleen maar schaarser.

Danny Van Assche, voorzitter SERV: “Als sociale partners staan wij met onze twee voeten stevig in de Vlaamse klei. We zijn allen democratisch georganiseerde ledenorganisaties die de veranderingen in de samenleving uit eerste hand meekrijgen. We verwachten van de nieuwe Vlaamse Regering een structurele dialoog in het kader van VESOC en een duidelijke agenda waarrond we samen kunnen werken.”

Stijn Gryp, ondervoorzitter SERV: “Vanuit het Vlaams sociaal overleg kunnen we met gedragen en onderbouwde voorstellen en oplossingen de polarisatie verminderen en de Vlaamse Regering ondersteunen. We roepen op om het sociaal overleg de nodige ruimte te geven en tijdig en structureel in dialoog te gaan met ons. De vijftien beleidsprioriteiten van de SERV vormen een uitstekende leidraad om samen te werken aan een welvarend en veerkrachtig Vlaanderen.”

Vlaanderen staat er goed voor …

We staan er in Vlaanderen op een aantal vlakken goed voor: in 2023 overtrof de economische groei in Vlaanderen die van onze buurlanden. Voor innovatie staat Vlaanderen aan de top. De werkloosheidsgraad is historisch laag en de werkzaamheidsgraad van 80% is stilaan binnen bereik. Een recordaantal dertigers heeft een diploma hoger onderwijs en levenslang leren zit in de lift. Het risico op armoede of sociale uitsluiting is gedaald.

… maar er wachten grote uitdagingen

Tegenover deze positieve evoluties staan enorme uitdagingen. De grote groepen babyboomers die de volgende decennia met pensioen gaan, maken het nog moeilijker dan vandaag om vacatures in te vullen. Bovendien raast de digitale sneltrein verder en zijn digitale competenties steeds meer nodig om te leven en te werken. Er is nood aan meer betaalbare woningen, voldoende en betaalbare kinderopvang en een versterkte ondersteuning van kwetsbare gezinnen via het Groeipakket. De kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk bij de overheid, in de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer. Daarnaast staan we voor grote uitdagingen om landbouw, wonen, natuur en industrie met elkaar te verzoenen en moeten we grote stappen vooruitzetten in de energie- en klimaattransitie. Geopolitieke spanningen lopen op en trekken protectionisme op gang. Houdbare Vlaamse overheidsfinanciën zijn meer dan ooit nodig.

Deze grote uitdagingen vragen om slimme beleidskeuzes en duidelijke prioriteiten met een langetermijnvisie die echt het verschil maken. Zo kan Vlaanderen de problemen waarmee gezinnen en ondernemingen vandaag worstelen effectief en efficiënt aanpakken en investeren in hun weerbaarheid en veerkracht.

Sterk staan door overleg

De Vlaamse Regering staat niet alleen voor deze grote uitdagingen. In tijden van uitdagende begrotingen, disruptieve ontwikkelingen, individualisering en een polariserend discours is er meer dan ooit nood aan samenwerking, dialoog en representatieve fora zoals de SERV. Politieke besluitvorming is dan wel het terrein van politici, sociaal overleg en advies zorgen voor meer onderbouwde en gedragen beslissingen. Ze verbinden de politiek met burgers, gezinnen, werknemers en ondernemers om zo mee te bouwen aan democratie en vertrouwen. De Vlaamse werkgevers en vakbonden verwachten dan ook een structurele dialoog met de nieuwe Vlaamse Regering in het kader van VESOC en afspraken over proactieve adviezen en studiewerk in de schoot van de SERV.

15 beleidsprioriteiten om samen klaar te staan voor morgen en overmorgen

De SERV wil met onderstaande 15 prioriteiten de politieke partijen en de nieuwe Vlaamse Regering inspireren bij het opstellen van een krachtig beleid voor de komende legislatuur:

 • Activeer alle talenten en investeer in werkbare jobs
 • Garandeer de kwaliteit van het arbeidsmarktbeleid
 • Start een intensief opleidingsoffensief
 • Investeer in talentontwikkeling in het onderwijs
 • Versterk de ondersteuning van kwetsbare gezinnen en hun kinderen in het Groeipakket
 • Garandeer voldoende, kwalitatieve en betaalbare kinderopvangplaatsen
 • Investeer in meer betaalbare woningen op slimme locaties
 • Zet in op defossilisering, collectieve projecten en een gezonde energieprijsverhouding
 • Ga uit van open strategische autonomie om de dubbele transitie van de Vlaamse economie te versnellen
 • Richt het beleid voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie meer op kwaliteit en efficiëntie met oog voor de toekomst
 • Werk aan een meer geïntegreerde Vlaamse infrastructuurplanning
 • Garandeer houdbare overheidsfinanciën en voldoende investeringen
 • Verbeter de regelgeving en dienstverlening en maak werk van goed bestuur
 • Erken de waarde van sociaal overleg en adviezen
 • Bekijk het beleid ook met een jongerenblik

 

Bron: SERV

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.