NL | FR | LU
Peoplesphere

214.239 werkzoekenden zonder werk (WZW) ingeschreven bij VDAB, een stijging met 11% tegenover 2023.

Op 30 april 2024 waren 214.239 werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB. Dat is een stijging met 11% tegenover april 2023. Dit zijn vooral werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, maar ook jongeren in hun beroepsinschakelingstijd, en werkzoekenden die voor hun inschrijving bij VDAB niet beroepsactief waren. Die laatste groep gaat over mensen met een leefloon, ziekte-uitkering of zonder uitkering.

Afgelopen maand waren 108.720 werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (of een aanvraag daarvoor) ingeschreven bij VDAB. Dat is 51% van het totaal aantal ingeschreven werkzoekenden zonder werk bij VDAB. Zij zijn toegenomen met 2% tegenover april 2023. Deze stijging volgt op een maandenlange daling. Er waren 7.896 jongeren in beroepsinschakelingstijd ingeschreven bij VDAB, ofwel 4% van het totaal aantal werkzoekenden. Dat aantal is met 12% gestegen tegenover april vorig jaar.

Omdat het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering de afgelopen jaren afnam, kreeg VDAB deze legislatuur de opdracht om meer niet-beroepsactieven aan te trekken naar de arbeidsmarkt. VDAB werkt daarvoor nauw samen met partners zoals de OCMW’s, het RIZIV en de Agentschappen Inburgering en Integratie. De Vlaamse Regering verplichtte Oekraïense ontheemden, inburgeraars en sociale huurders om zich in te schrijven bij VDAB. In april waren 93.845 voormalig niet-beroepsactieven ingeschreven bij VDAB, ofwel 44% van het totaal aantal werkzoekenden. Dat is een stijging met 22% tegenover vorig jaar.

De poule van potentiële kandidaten voor de vele vacatures wordt dus groter. VDAB zoekt naar matches door te bemiddelen tussen de kandidaten en de werkgevers. 169.614 zijn zo in bemiddeling bij VDAB. 28.389 werkzoekenden volgen een opleiding of zitten in een voorbereidend traject naar werk. Dat laatste kan bijvoorbeeld ook gaan over begeleiding in de sociale economie. Voor 16.236 werkzoekenden is de stap naar werk momenteel te groot. Ze worden geconfronteerd met gezondheids- of welzijnsproblemen die zo overheersend zijn dat stappen naar werk momenteel niet aan de orde zijn.

 

Bron: VDAB

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.