NL | FR | LU
Peoplesphere

2017 een sterk jaar voor de HR-dienstverleners behalve voor de Outplacement en L&D sectoren.

De federatie van de HR-dienstverleners, Federgon, heeft vandaag haar jaarcijfers voorgesteld. 2017 was een goed tot zeer goed jaar voor de HR-dienstverleners. De meeste Federgon-sectoren laten sterke groeicijfers optekenen. Zo groeide de uitzendsector met 6,2 %. Ook in de dienstenchequesector werden er 1,7 % meer uren gepresteerd. Dat bedrijven rekenen op de expertise van HR-dienstverleners blijkt ook uit de cijfers van de sectoren Recruitment, Search & Selection (+11,7 %), Interim Management (+2,3 %) en Projectsourcing (+8,7 %). Het zijn enkel de sectoren Outplacement (-6,3 %) en Learning & Development (-2,1 %) die het moeilijker hebben.

In 2017 waren er 656.281 uitzendkrachten; dat zijn er 36.459 meer dan in 2016. Uitzendarbeid is voor veel bedrijven het flexibiliteit- en arbeidsmarktinstrument bij uitstek. ”Ik wil graag benadrukken dat ruim 40 % van de vast aangeworven medewerkers voordien aan de slag was als uitzendkracht,” zegt Herwig Muyldermans, Algemeen Directeur van Federgon.

Uitzendkrachten in de openbare sector

Ook de overheden in ons land hebben begrepen dat, om een optimaal HR-beleid te kunnen voeren, het essentieel is uitzendkrachten te kunnen inschakelen. De Vlaamse overheid is vandaag al klaar, maar ook het federaal niveau doet momenteel de nodige demarches. Wallonië heeft dit opgenomen in het regeerakkoord en wil graag volgen. “Ook uitzendkrachten moeten kansen krijgen om aan de slag te gaan in de openbare sector; wat mij betreft is dit een win-win voor beide partijen,” benadrukt Herwig Muyldermans.

Geen sectorale verboden meer in de privésector

Vanaf 9 april zijn alle sectorale verboden op uitzendarbeid in de privésector opgeheven. De sector van de binnenscheepvaart en de verhuissector kunnen voortaan voor bepaalde functies een beroep doen op uitzendkrachten.

Een uitzendcontract van onbepaalde duur is opgenomen in de wet ‘Wendbaar en werkbaar werk’, de uitvoering ervan moet nu nog in een collectieve arbeidsovereenkomst geregeld worden. Uitzendbedrijven zijn al langer vragende partij om uitzendkrachten dit type van contract te kunnen aanbieden. “Zo’n contract combineert de zekerheid van een vast contract met de flexibiliteit van een uitzendcontract. Volgens een recente bevraging van Federgon bij een kleine 10.000 uitzendkrachten staat 7/10 van de uitzendkrachten open voor een uitzendcontract van onbepaalde duur. We willen dan ook een oproep doen aan de vakbonden om snel werk te maken van dit dossier,” aldus Herwig Muyldermans.

Oneerlijke concurrentie

Op dit ogenblik kan een organisatie die werkt zonder winstgevend doel cursussen aanbieden zonder btw te moeten aanrekenen, terwijl een privéspeler die dezelfde cursussen aan een zelfde doelgroep geeft, wel 21 % btw moet factureren. De geldende btw-wetgeving heeft dus tot gevolg dat privébedrijven die opleidingen verstrekken, als ze offertes indienen voor dezelfde openbare aanbestedingen, de facto 21 % duurder zijn dan verenigingen zonder winstgevend doel, vermits de overheid de btw niet kan aftrekken. Ook de klanten uit de privésector zoals verzekeringsmaatschappijen of de vele particulieren hebben de neiging zich af te wenden van cursussen aangeboden door privé-opleidingsverstrekkers, omdat deze de facto 21 % duurder zijn dan deze van hun concurrenten “zonder winstgevend doel” of dan die van hun buitenlandse concurrenten (omdat België tot dusver gekozen heeft voor een meer beperkende interpretatie dan de buurlanden).

Bron : Federgon

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.