NL | FR | LU
Peoplesphere

90% van de job creatie vond plaats in de privésector in 2017.

In 2017 kwamen er 51.300 arbeidsplaatsen bij. 9 jobs op 10 werden in de privésector gecreëerd. Dat blijkt uit recente cijfers die de RSZ publiceerde over de evolutie van de werkgelegenheid. Zeer overwegend (81% van het totaal) gaat het om voltijdse betrekkingen of deeltijdse contracten van meer dan 2/3 van een voltijdse betrekking.

Sinds het aantreden van deze regering (T4 2014) werden 143.233 voltijdse equivalenten (VTE’s) gecreëerd, waarvan ruim 9/10 (92,5% of 132.557 VTE’s) in de privésector.

De economische groei is almaar arbeidsintensiever. In 2017 groeide het aantal arbeidsplaatsen met 1,58% tegenover een economische groei van 1,7%. De arbeidsintensiteit van de groei was daarmee bijzonder hoog. Doorgaans schommelt die rond de 0,3-0,5 (normale evolutie), maar in 2017 dus het dubbele: 0,9 (1,58%/1,7%)! Deze ontwikkeling bevestigt de positieve gevolgen op de werkgelegenheid van de arbeidskostenverlagende maatregelen in het kader van de taxshift.

In het 4e kwartaal kwamen er overigens opvallend veel arbeidsplaatsen bij in de leeftijdscategorie 50-64 jaar (+39.700 of +3,6% op jaarbasis).

“De positieve effecten van de competitiviteitsmaatregelen (taxshift, loonmatiging, indexsprong) laten zich voelen en de jobcreatie is er. Deze positieve evoluties zouden zich ook in de toekomst moeten doortrekken onder impuls van onder meer de verdere uitvoering van de taxshift (en de daling van het tarief van de patronale bijdrage tot 25% met een extra inspanning voor de lage lonen). Deze maatregelen zijn onontbeerlijk voor de concurrentiekracht en de jobcreatie”, aldus VBO

Bron : VBO – Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.