NL | FR | LU
Peoplesphere

In 2022 bereikte het aantal werkzoekenden in Brussel het laagste niveau sinds 2003.

Voor het jaar 2022 als geheel bedraagt het aantal werkzoekenden in Brussel gemiddeld 86.250 personen, wat lager is dan in 2021 (-2.531 eenheden of -2,9%) en ook wat lager dan vóór de gezondheidscrisis (-1.797 eenheden of -2,0% ten opzichte van 2019) en, in het algemeen, het laagste aantal sinds het jaar 2003. Er dient te worden opgemerkt dat de daling van de werkloosheidscijfers vooral merkbaar was in de eerste helft van 2022, waar de daling 4,9% bedroeg, terwijl de cijfers voor de tweede helft van het jaar vrij dicht bij die van 2021 liggen (-660 eenheden of -0,7%).

Wat de maandelijkse werkloosheidscijfers betreft, telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eind december 2022 87.075 werkzoekenden. Dit zijn 220 mensen minder dan in december 2021, een daling van 0,3%.
Gedurende 2022 ontving Actiris rechtstreeks 83.656 vacatures, een stijging van 38,9% ten opzichte van 2021. Voor het hele jaar zien we een toename van het aantal vacatures, maar in het laatste kwartaal van het jaar is het aantal vacatures gedaald (-11,9%).
Voor de maand december 2022 wijzen de cijfers (5.675 vacatures) op een daling van -20,2% op jaarbasis. Deze daling is zeer zeker te verklaren door de samentrekking van de activiteiten als gevolg van de verslechtering van de economische situatie en de daling van het vertrouwen van bedrijven.
Met deze cijfers sluit Actiris het jaar 2022 af en maakt de balans op.

Daling van het aantal werkzoekenden tot september

Hoewel Actiris over het hele jaar genomen (als jaargemiddelde) een daling van de werkloosheidscijfers registreert, zien wij een geleidelijke achteruitgang van de werkloosheidscijfers vanwege de verschillende gevolgen van de energiecrisis. In de eerste maanden van 2022 is de daling van de werkloosheidscijfers inderdaad uitgesproken, aangezien Actiris in de eerste helft van het jaar een daling van 4,9% vaststelt, terwijl we vanaf september 2022 vaststellen dat de cijfers zich op een
vergelijkbaar niveau bevinden als in 2021.

Deze trend kan in twee stappen worden verklaard door een combinatie van de volgende 3 elementen:
1. Verslechtering van de economische situatie, die heeft geleid tot een daling van de vraag naar arbeid in verband met de stijging van de energiekosten, de kosten van grondstoffen en de loonkosten, alsmede de
gevolgen van het verlies aan koopkracht van de consument. Het aantal vacatures ontvangen door Actiris is in de loop van het jaar inderdaad geleidelijk gedaald. Over het geheel hebben we in 2022 een stijging van 29,9% van het aantal vacatures (exclusief tijdelijk werk) gezien, maar in het laatste kwartaal is het volume hiervan (exclusief tijdelijk werk) met 22,3% gedaald.

2. Meer jongeren hebben zich dit jaar na hun studie ingeschreven : Actiris registreert een stijging van 18,3% ten opzichte van 2021 en een stijging van 10,7% ten opzichte van 2019 (pre-covid periode). Deze toename van het aantal inschrijvingen van jongeren wordt verklaard door het feit dat veel jongeren die hun studie in 2020 of 2021 hadden moeten afronden, hebben besloten deze vanwege de gezondheidscrisis te verlengen en zich afgelopen zomer (2022) voor het eerst bij Actiris inschreven. Bovendien zijn, zoals bij alle crises, jongeren de eerste slachtoffers die hun uitstroom naar werk zien afnemen.

3. Hoge inschrijving van Oekraïners in 2022. We registreren 1.529 Oekraïners die zich in december als werkzoekende hebben ingeschreven, vergeleken met ongeveer 100 vorig jaar. Door de cijfers te simuleren zonder de Oekraïense geregistreerden, zouden wij een daling van de werkloosheidscijfers van -3,7% (in plaats van -2,9%) hebben geregistreerd.

Stijging van de jeugdwerkloosheid als gevolg van de energiecrisis

Met jaarlijks gemiddeld 8.680 werkzoekenden onder de 25 jaar is de werkloosheid onder jongeren in Brussel in 2022 met 1,9% gedaald. In nog sterkere mate dan voor alle werkzoekenden constateert Actiris een geleidelijke verslechtering van de werkloosheidscijfers voor jongeren. In het begin van het jaar lieten de werkloosheidscijfers namelijk een jaarlijkse daling van 7,8% zien, terwijl we op het eind van het jaar een stijging van 5,9% noteren. Hoewel het duidelijk is dat jongeren als eersten benutten van het economisch herstel en de toename van aanwerving, zijn zij anderzijds de eerste slachtoffers van een vermindering van aanwerving. Zo konden jongeren eind 2021-begin 2022 profiteren van het sterke economische herstel na de gezondheidscrisis, maar heeft de energiecrisis het tegenovergestelde effect gehad, namelijk een geleidelijke stijging van de werkloosheidscijfers voor jongeren.

Naast de conjuncturele achteruitgang die de stijging van de jeugdwerkloosheidscijfers in de afgelopen maanden verklaart, merkt Actiris op dat in 2022 meer jongeren zich na hun studie zijn komen inschrijven – wat de stijging van de jeugdwerkloosheidscijfers heeft versterkt.

Toename van het aantal vacatures rechtstreeks door Actiris ontvangen

Gedurende 2022 ontving Actiris rechtstreeks 83.656 vacatures, een stijging van 38,9% ten opzichte van 2021. Zonder rekening te houden met vacatures van tijdelijke werk bedraagt de stijging 29,9%.

Voor het laatste kwartaal stelt Actiris een daling van het aantal werkaanbiedingen vast, namelijk een daling met 11,9% en 22,3% voor werkaanbiedingen zonder uitzendarbeid. Deze daling van het aantal vacatures in de laatste maanden van 2022 kan worden verklaard door de economische achteruitgang, waardoor de vraag naar arbeidskrachten is afgenomen in verband met de stijging van de energie-, grondstof- en loonkosten, alsmede door de gevolgen van het verlies aan koopkracht van de consument. De sterke daling in vertrouwen van de bedrijfsleiders in de afgelopen maanden weegt ook op het aanwervingsbeleid.
Sinds november 2021 ontvangt Actiris op een bredere wijze werkaanbiedingen van de VDAB: de aanbiedingen zijn niet langer beperkt tot kritische functies, tot aanbiedingen die langer dan 40 dagen openstaan, of tot werkplekken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in de rand. Hierdoor is het aantal via de VDAB ontvangen vacatures sterk gestegen ten opzichte van 2021 en 2019. Het totale aantal werkaanbiedingen (inclusief die van de VDAB en de Forem- en partnersites) steeg dan ook sterk in 2022 (+81,1%).

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.