NL | FR | LU
Peoplesphere

In 3 op 4 van de dienstensectoren ligt de omzet hoger dan in het pre-coronatijdperk.

De omzet van bijna alle sectoren die in deze statistiek worden gevolgd is gestegen in het derde kwartaal van 2021 t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar. De meeste bedrijven waren in het derde kwartaal van 2021 immers volledig actief terwijl de bedrijven in een aantal sectoren gedurende het derde kwartaal van 2020 nog (gedeeltelijk) gesloten waren of pas opnieuw aan het opstarten waren (o.a. de luchtvaart en de reis- en reserveringsbureaus).

De COVID-19-crisis heeft echter nog een impact gehad op de omzet in het derde kwartaal van 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 door de inperkingsmaatregelen die nog golden in een aantal sectoren, zoals het feit dat niet-noodzakelijke reizen werden afgeraden en de beperkingen op de organisatie van events, waardoor de activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en luchtvaartmaatschappijen zich nog niet hebben hersteld tot het niveau van vóór de crisis.

In drie vierde van de sectoren die in deze statistiek worden gevolgd is de omzet gestegen in het derde kwartaal van 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De grootste omzetstijgingen worden opgetekend in de sector “H53 Posterijen en koeriers”, de groothandel (G46) en in de sectoren “M74 Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten” en “J62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten“. De belangrijkste omzetdalingen doen zich voor in de sector “N79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten”, in de sector “G45 Groot- en detailhandel in en reparatie van auto’s en motorfietsen” en in de luchtvaart (H51).

Deze statistiek geeft de indexcijfers van de omzet weer in een aantal door Eurostat gespecifieerde sectoren: de groothandel en een aantal diensten zoals vervoer, horeca, ict, reclame en marktonderzoek. De sectoren zijn ingedeeld volgens de NACE-nomenclatuur van 2008 en de specificaties van Eurostat. Daardoor zijn er voor bepaalde subsectoren ook indexcijfers beschikbaar op een meer gedetailleerd niveau (b.v. G46) en worden andere subsectoren samen genomen (b.v. M69 en M702). De indexcijfers per jaar laten toe om een overzicht te bekomen van de evolutie van de omzet van een bepaalde sector in de voorbije jaren. Het referentiejaar is 2015. De indexcijfers per trimester geven de evolutie weer binnen een bepaald jaar en kunnen ook gebruikt worden om jaar op jaar vergelijkingen te doen van een bepaald trimester. Op die manier laten ze toe om conjunctuuromslagen op te sporen. De indexcijfers die getoond worden zijn bruto-indexen, maar de gebruiker kan zelf een tabel samenstellen met ook seizoengezuiverde indexen en de trend. De cijfers van de laatste 2 jaar moeten steeds als voorlopig worden beschouwd en kunnen nog herzien worden ten gevolge van laattijdige en/of afwijkende btw-aangiften.

Bron : Statbel

 

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.