NL | FR | LU
Peoplesphere

Drie pijlers voor een nieuwe duurzame ontwikkelingstrategie: mensen, governance en klimaat.

Nu de COP26 werd afgesloten met een nieuwe overeenkomst om de klimaatverandering aan te pakken, was het nooit zo dringend voor bedrijven, overheden en consumenten om versneld klimaatactie te ondernemen”. ManpowerGroup heeft ter gelegenheid van de conferentie van Glasgow aangekondigd dat het Science Based Targets-initiatief (SBTi) – de toonaangevende autoriteit op het vlak van klimaatactie door bedrijven – is overgegaan tot validatie van zijn ambitieuze doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en positieve klimaatactie te stimuleren.

ManpowerGroup heeft zich tot doel gesteld om tegen 2030 de operationele uitstoot (Doelstellingen 1 & 2) met 60% te verminderen en de uitstoot in de toeleveringsketen (Doelstelling 3) met 30%. Deze gevalideerde wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen zijn een belangrijk onderdeel van de ambitie van ManpowerGroup om ten laatste tegen 2045 klimaatneutraal te worden.

De verbintenis is de laatste mijlpaal in het klimaatactieplan van ManpowerGroup om de volledige impact van de waardeketen te meten en te verminderen, zoals uiteengezet in het ESG-rapport van 2021, Werken om de wereld te veranderen. ManpowerGroup zet zich al geruime tijd in voor klimaattransparantie, door reeds een decennium lang informatie te verstrekken aan het Carbon Disclosure Project (CDP) en zich onlangs aan te sluiten bij de richtlijnen van de ‘Task Force of Climate-Related Financial Disclosures’, de werkgroep die in het leven werd geroepen door de Raad voor Financiële Stabiliteit van de G20 om de financiële gevolgen van klimaatrisico’s te meten. ManpowerGroup is actief betrokken bij de alliantie van CEO-Klimaatleiders van het Wereld Economisch Forum en werd onlangs medeondertekenaar van een Open Brief waarin de wereldleiders op COP26 worden aangespoord om voor klimaatactie ambitieuze samenwerking tussen privébedrijven en overheden na te streven.

“Naast de Mensen (People) en de Governance is het Klimaat één van de drie pijlers van de nieuwe duurzame ontwikkelingsstrategie van ManpowerGroup die we ook in België en het Groothertogdom Luxemburg implementeren,” zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup. “Door ons aan te sluiten bij dit ambitieuze klimaatproject van de groep zullen wij ons kunnen baseren op een rigoureuze methodologie en sneller en collectiever kunnen optreden om onze impact op het milieu te reduceren. De validatie van deze doelstellingen door SBTi biedt onze stakeholders – onze werknemers, klanten en kandidaten, toeleveringsketen, investeerders en partners in de community’s waartoe we behoren – de garantie dat wij ons verder inzetten voor mens en planeet, en dat wij verder stappen zetten om klimaatneutraal te worden. En op die manier zullen we sneller jobs creëren en de vraag naar nieuwe vaardigheden stimuleren, om vorm te geven aan een duurzamere, veerkrachtigere toekomst met meer kansen voor iedereen.”

Het multidisciplinaire ‘Planet Team’ dat door ManpowerGroup BeLux werd opgericht, zal in 2022 wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen op nationaal niveau (SBTi) definiëren en een nieuwe klimaatroutekaart opstellen. Tegelijk zal het team de talrijke reeds gelanceerde projecten betreffende dit onderwerp verder uitwerken, zoals het gebruik van groene energie, de vergroening van het wagenpark, de nul-papier-doelstelling en de totale controle op recyclage of acties met betrekking tot de mobiliteit en de uitbreiding van het hybride werkmodel. Dankzij deze inspanningen voor het klimaat behaalde ManpowerGroup BeLux een score van 70% naar aanleiding van de laatste audit die in 2020 werd uitgevoerd door EcoVadis, het referentieplatform voor de evaluatie van de prestaties op het vlak van duurzame ontwikkeling van de leveranciers. Met deze score behoort ManpowerGroup BeLux tot de top 6 van bedrijven in zijn sector die op dit vlak wereldwijd door EcoVadis werden doorgelicht.

SBTi bevestigt op een onafhankelijke en wetenschappelijk gevalideerde manier dat de uitstootdoelstellingen van ManpowerGroup in verhouding zijn tot de reducties die nodig zijn om de opwarming te beperken tot 1,5°C. Zo wordt met meer dan 1.000 van ’s werelds toonaangevende organisaties een cruciale bijdrage geleverd aan de bestrijding van de effecten van klimaatverandering. Van de meer dan 4.200 bedrijven in de G20 die klimaatdoelstellingen hebben vooropgesteld, is slechts 20% wetenschappelijk onderbouwd.

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi – doelstellingen gebaseerd op klimaatwetenschap) heeft als doel ‘ambitieuze klimaatmaatregelen’ in het bedrijfsleven te stimuleren, waarbij deze doelstellingen een middel worden voor bedrijven om de overgang naar een koolstofarme economie om te zetten in een concurrentievoordeel. De kerngedachte hiervan is om de doelstellingen voor de vermindering van broeikasgassen af te stemmen op de klimaatwetenschap. Een op wetenschap gebaseerd doel definiëren omvat – voor de bedrijven – vier stappen: ondertekening van de verbintenisbrief waarin wordt bevestigd dat het bedrijf zal werken aan een op wetenschap gebaseerde doelstelling voor de vermindering van broeikasgassen, ontwikkeling van een SBT binnen de 24 maanden, indiening van de doelstelling voor validatie en bekendmaking van de doelstelling.

De drie nieuwe pijlers voor duurzaamheid van ManpowerGroup

Vandaag moet duurzame ontwikkeling meer dan ooit centraal staan ​​in de bedrijfsstrategie. De waarden van ManpowerGroup zijn sinds onze oprichting een inspiratie voor onze acties op de arbeidsmarkt en in de maatschappij in het algemeen.

Om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de wereld van vandaag, heeft Manpowergroup drie nieuwe prioriteiten bepaald in het kader van de nieuwe geldende rapporteringsnormen op het vlak van duurzame ontwikkeling: Planet (Environment), People & Prosperity (Social), Governance.

Sinds 2006 is de duurzame ontwikkelingsstrategie van ManpowerGroup gestructureerd en uitgebreid met het ondersteunen en promoten van de principes van de Verenigde Naties (UN Global Compact) op het vlak van mensenrechten, ethische praktijken en internationale arbeidsnormen en vervolgens de koppeling van de MVO-pijlers van het bedrijf met de Sustainable Development Goals (SDG’s).

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.