NL | FR | LU
Peoplesphere

56% van werkende Vlamingen staat open om een flexijob uit te oefenen en bij te verdienen.

Nowjobs, het 100% digitale uitzendplatform, vroeg Vlamingen naar hun attitude over bijverdienen. Uit de studie, uitgevoerd door iVox bij 2.000 personen, blijkt dat meer dan de helft van de Vlamingen ervoor open staat om bij te verdienen. De belangrijkste reden om bij een bedrijf te flexi-jobben ligt in de keuzevrijheid van zowel de dagen als de uren. Enquêtes van iVox en Nowjobs tonen vooral motivatie om bij te verdienen met als doel het extra inkomen te gebruiken voor iets leuks.

De meeste flexijobbers uit de studie werken meermaals per week. Wie op vandaag al flexi-jobt, wil een uitbreiding van de sectoren waarin flexi-jobben mogelijk is (70%). Bijna de helft onder hen vindt dat de flexijob een meerwaarde biedt bij hun vaste job.

Vlaming wil bijverdienen

Liefst 56% van de werkende Vlamingen zegt zowel behoefte als zin te hebben om naast hun hoofdjob bij te verdienen. 65% van de -34 jarigen geeft aan die behoefte te hebben en ook bij de 55 plussers heeft 45% nog de behoeften om bij te verdienen. De respondenten zien een bijverdienste hoofdzakelijk als een welkom extra om iets leuks mee te kunnen doen.

Op de tweede plaats komt de nood aan een bijverdienste om rond te komen. Die nood is het hoogst bij alleenstaanden. Bij gepensioneerden valt op dat zij in de eerste plaats willen bijverdienen omwille van het sociaal contact, pas in tweede instantie draait het bij hen om financiële extra’s. Een gepensioneerde mag onbeperkt bijverdienen met een flexi-job vanaf het jaar waarin hij of zij de leeftijd van 65 heeft bereikt. Ook als de gepensioneerde in het begin van het rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, mag hij of zij een flexi-job uitoefenen.

Tom Palmaerts, trendwatcher en Managing Partner bij Trendwolves: “Tijdens de pandemie zagen we dat mensen zichzelf regelmatiger iets extra gunden, maar dat gedrag lijkt te blijven. In alle leeftijdscategorieën is het de belangrijkste reden om bij te verdienen. Naast de financiële stimulans om bij te verdienen, is ook het sociale aspect van een extra job een belangrijke motivatie. Dat geven vooral 55-plussers aan: 13% van de respondenten in die leeftijdscategorie geeft sociaal contact als reden aan om een flexijob uit te oefenen.”

Flexijobbers willen in meer sectoren actief zijn

Personen die minstens drie kwartalen geleden 4/5e werken, kunnen beroep doen op het statuut van flexijobber. Dat statuut houdt in dat mensen in bepaalde sectoren onbeperkt kunnen bijverdienen, zonder belasting te moeten betalen op die inkomsten. Het onbelast bijverdienen, blijkt een belangrijke factor te zijn. Mochten die financiële voordelen wegvallen, zou 69% van de flexijobbers uit de studie niet langer willen bijverdienen naast hun hoofdjob.

De meeste flexijobbers uit de studie werken meermaals per week. Wie op vandaag al flexi-jobt, wil een uitbreiding van de sectoren waarin flexi-jobben mogelijk is (70%). Bijna de helft onder hen vindt dat de flexijob een meerwaarde biedt bij hun vaste job. Bevraagde Vlamingen (57%) die nog nooit een flexijob deden, vinden het interessant om een flexi-job te gaan doen in een totaal andere functie dan hun hoofdberoep en geloven dat het een meerwaarde biedt voor hun verdere loopbaan.

Eline David, General Manager NOWJOBS: “Deze studies bevestigen de nood aan een uitbreiding van het flexi-statuut in andere sectoren. De meeste flexi-jobbers zijn actief in de horeca, sinds een aantal jaren zien we de vraag naar flexi-jobbers vanuit bedrijven actief in andere sectoren stijgen. Vooral in de sectoren Vooral in de sectoren PC200 (bedienden) PC145.04 (tuinbouw) en PC140.35 (Logistiek & Distributie) zouden bedrijven met het inzetten van flexijobbers veel beter piekmomenten in bepaalde periodes of op bepaalde momenten van een dag kunnen opvangen. Belangrijk in de sector tuinbouw is wel dat er rekening gehouden wordt met de veiligheidsrichtlijnen en preventie”

100% flexibel cruciaal

De belangrijkste reden om bij een bedrijf te flexi-jobben ligt in de keuzevrijheid van zowel de dagen als de uren. Zonder die keuzevrijheid zouden flexijobbers minder gebruik maken van het flexi-statuut. Op de tweede plaats kiezen flexijobbers het bedrijf of organisatie waar ze voor werken ook in functie van de collega’s met wie ze er werken

De meesten die bijverdienen komen aan een flexi-job via hun eigen netwerk, pas op de tweede plaats komen sociale media. Opvallend is wel dat gepensioneerden die willen bijverdienen hun job wél via sociale media zoeken en daarna pas hun eigen netwerk aanspreken.

Eline David, Country Manager NOWJOBS: “Het flexi-statuut is niet alleen een volwaardige werkvorm geworden. Daarnaast is het beeld dat mensen die bijverdienen omwille van geldtekort stilaan aan het evolueren naar dat van mensen die vooral graag bijverdienen om met dat geld iets leuks te doen of omwille van het sociale contact. Jammer genoeg geldt dit laatste nog niet voor alleenstaanden voor financieel rond kunnen komen de basismotivatie blijft.”

 

(*) Online onderzoek uitgevoerd door het onderzoeksbureau iVOX in opdracht van NOWJOBS tussen 18 februari en 3 maart 2022 bij 2.000 Vlamingen waarvan 80% actieve bevolking en 20% gepensioneerden representatief op geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bedraagt 2,08%.

(**) Online onderzoek uitgevoerd bij 1.020 personen die momenteel actief zijn als flexijobber via de recruitment app NOWJOBS. De studie is uitgevoerd tussen 22/02 en 02/03 2022 bij 1.020 Vlamingen waarvan 90% actieve bevolking en 10% gepensioneerden representatief op geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bedraagt 3%.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.