NL | FR | LU
Peoplesphere

Verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijd-cheques, ecocheques en geschenkcheques.

De Nationale Arbeidsraad is op 8 april 2020 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen. Die vraagt de regering om de geldigheidsduur te verlengen van de maaltijd-cheques, de ecocheques, de geschenkcheques en de sport/cultuurcheques die niet zullen kunnen worden opgebruikt door de coronaviruscrisis.

Tegen de moeilijke achtergrond van de gezondheidssituatie door het coronavirus vraagt de Raad in zijn advies nr. 2.161 de regering om de verlenging van de geldigheid van de maaltijdcheques, de ecoche- ques, de geschenkcheques en de sport/cultuurcheques met een vervaldatum die het onmogelijk maakt of kan maken om ze op te gebruiken vóór die vervaldatum. De Raad is immers van mening dat zo’n verlenging grote voordelen inhoudt voor de begunstigden door de vrijwaring van hun koopkracht, en voor de handelaars en ondernemingen, met inbegrip van de horecasector, omdat de herneming van hun activiteiten wordt gestimuleerd. Bovendien is zo’n verlenging gunstig voor de hele economie omdat de consumptie weer op gang komt doordat die cheques opgebruikt kunnen worden en gelet op de veelheid aan sectoren waar die cheques van toepassing zijn.

De Raad doet dus concrete voorstellen met het oog op de verlenging van de geldigheid van die cheques, die een zo eenvormig en eenvoudig mogelijke oplossing vormen.
Zo vraagt de Raad dat voor de maaltijdcheques, de ecocheques en de geschenkcheques die in maart, april, mei en juni 2020 vervallen, voorzien wordt in een verlenging van 6 maanden vanaf de vervalda- tum van die cheques. De Raad benadrukt dat als de afzondering zou worden voortgezet met als gevolg dat die cheques niet gebruikt kunnen worden, er in een nieuwe verlenging van de geldigheid moet worden voorzien.

Voor de sport/cultuurcheques, die allemaal een vaste vervaldatum hebben, namelijk 30 september, vraagt de Raad, naar analogie met het mechanisme dat hij voorstelt voor de andere cheques, de gel- digheidsduur ervan te verlengen tot 31 december 2020.

Tot slot stelt de Raad met tevredenheid vast dat de uitgevers zich ertoe verbinden een snelle en doel- treffende informatiecampagne te voeren voor de begunstigden, hun werkgever en de handelaars en ondernemingen rond de verlenging van de geldigheid van de maaltijdcheques, de ecocheques, de ge- schenkcheques en de sport/cultuurcheques en hij onderschrijft die.

Bron: NAR

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.