NL | FR | LU
Peoplesphere

Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen neemt toe met 6,5% op jaarbasis.

In november 2020 hebben 345.112 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 21.119 meer dan in november 2019 (+6,5%). Die 345.112 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 310.794 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.182 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.781 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.355 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020).

De volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (+8.633 eenheden of +6,0%) dan bij de mannen (+12.486 eenheden of +7,0%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 3,6% (+916 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 7,8% (+14.059 eenheden). De volledige werkloosheid neemt toe met 2,3% (+1.701 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 9,9% (+4.441 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In november 2020 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 8,6% in het Vlaams Gewest (+11.040 eenheden) en met 4,5% in het Waals Gewest (+6.004 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 6,4% (+4.075 eenheden). In november 2020 zijn er in het Vlaams Gewest 139.011 volledig werklozen, in het Waals Gewest 137.979 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.122.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 1.923 eenheden (+1,6%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +9.776 eenheden (+18,2%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 9.420 eenheden (+6,2%).

In november 2020 is 34,9% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,4% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,7% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In november 2020 gaat het om 31.988 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 19.855 (-38,3%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 27.611 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 377.100 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 91,5%.

Voor de tijdelijke werkloosheid in november 2020 dient uiteraard bijzondere aandacht te gaan naar de impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.

De tijdelijke werkloosheid neemt op jaarbasis toe met 412.259 eenheden of 363,1%, maar is sterk afgenomen sedert het begin van de coronacrisis, toen we meer dan 1,2 miljoen fysieke eenheden telden. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in november 2020 op 525.783 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 198.386 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand. Dit is een stijging van 43,7% ten opzichte van de vorige maand als gevolg van de tweede golf van de epidemie en de gezondheidsmaatregelen van de autoriteiten.

Vermits tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronacrisis (periode maart 2020 tot december 2020) enkel betrekking heeft op overmacht (met uitzondering van de maand september 2020 toen ook economische redenen ‘corona’ werden erkend), bedraagt het aandeel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in november 2020 meer dan 95%.

Rekening houdend met de vereenvoudigde procedures die ingevoerd werden om de betalingen te versnellen, beschikte de RVA tot voor kort voor een groot aantal dossiers nog niet over statistisch relevante informatie bv. over het profiel van de werknemers. Die informatie is voortaan opnieuw beschikbaar. De gebruikelijke reeksen over tijdelijke werkloosheid zijn opgenomen als bijlage.

Om de continuïteit van de statistieken voor de gebruikers te verzekeren, blijft de RVA op zijn website ook de specifieke tabellen publiceren betreffende tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus COVID-19. De methodologie van deze statistieken wijkt sterk af van deze van onze gebruikelijke statistieken.

 

Bron : als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.