NL | FR | LU
Peoplesphere

ABVV mobiliseert in Brussel op woensdag 14 oktober voor een degelijke job en niet zomaar een job.

Met de campagne “Voor een degelijke job. Niet zomaar een job!” stelde ABVV-Brussel reeds in 2019 de groeide kwetsbaarheid en de verontrustende situatie van de Brusselse werknemers aan de kaak. Vandaag heeft Covid-19 de sociale ongelijkheid in Brussel alleen maar doen toenemen.

Onze sociale zekerheid heeft de schade kunnen beperken, maar heel veel werknemers vielen door de mazen van het net, waardoor de inkomensongelijkheid sterk is toegenomen:

• Te veel werknemers zaten van de ene dag op de andere zonder inkomen of sociale uitkering: uitzendkrachten, freelancers, flexwerkers, tijdelijke werknemers in de cultuursector, stagiaires, jobstudenten, enz.

• Anderen verloren tot 40% van hun inkomen, wat zware gevolgen had voor de werknemers met een laag loon.

• De crisis heeft ook de slechte werkomstandigheden en inkomens van de zogenaamde essentiële sectoren aan het licht gebracht: lage lonen, onvoldoende effectieven, zware werklast, moeilijke combinatie gezin/werk…

• Talrijke werknemers zijn momenteel slachtoffer van faillissementen of herstructureringen en zijn werkloos. Dit verschijnsel dreigt zich te versterken in de komende maanden.

Daarom zijn het scheppen van kwalitatieve arbeidsplaatsen en het eisen van een minimumloon om fatsoenlijk van te kunnen leven van essentieel belang.

“In Brussel, het hart van Europa, zijn precaire contracten steeds meer schering en inslag, wat ten koste gaat van de stabiele tewerkstelling waarvan werknemers wél fatsoenlijk kunnen rondkomen. Sommige lonen zijn onvoldoende om bestaansonzekerheid te vermijden. Al verschillende jaren worden knelpuntberoepen met de vinger gewezen, in de eerste plaats door werkgevers, want ze zouden onze economische ontwikkeling belemmeren. Maar dit fenomeen is in de eerste plaats het gevolg van de arbeidsvoorwaarden en het loonniveau die deze jobs bieden!”

Voor het ABVV is een minimumloon van 14€/uur bruto, d.w.z. 2.300€ bruto/maand (voor een voltijdse job) broodnodig om van te kunnen leven, zeker in een stadsgewest als Brussel. Maar in België bevinden zo’n 800.000 werknemers zich onder deze drempel.

Drie dagen voor de Werelddag tegen de Armoede wil ABVV-Brussel de werkgevers herinneren aan de noodzaak van een minimumloon en waardige werkomstandigheden voor alle werknemers, en om de sociale zekerheid te versterken en naar behoren te financieren. “Zonder een radicale koerswijziging zal onzekerheid binnenkort het dagelijkse leven van de meerderheid van de Brusselse werknemers bepalen. Voor ABVV-Brussel is deze situatie onaanvaardbaar!”

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.