NL | FR | LU
Peoplesphere

Vooral contactberoepen en vrouwelijke ondernemers slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Een kwart van de werknemers en bijna een vijfde van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen geeft bij de werkbaarheidsmeting 2019 aan dat ze in de afgelopen 12 maanden op de werkplek het slachtoffer waren van intimidatie, pestgedrag, fysieke agressie of ongewenst seksueel gedrag. Dat is meer dan bij de vorige meting in 2016. Vrouwen en werknemers in contactberoepen vormen een duidelijke risicogroep.

De werkbaarheidsmonitor 2019 leert ons dat ongeveer een kwart (25,8%) van de werknemers in Vlaanderen te maken kreeg met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. Dat zijn ongeveer 610.000 werknemers per jaar. Intimidatie of bedreiging komt het meest voor (18,6%), gevolgd door pestgedrag (11,0%), lichamelijk geweld (6,3%) en ongewenst seksueel gedrag (3,8%). In vergelijking met 2016 is het slachtofferpercentage van grensoverschrijdend gedrag met ongeveer een vijfde toegenomen van 21,6% tot 25,8%.

Vrouwelijke zelfstandige ondernemers vaker slachtoffer

Uit de monitor blijkt ook dat bijna een vijfde (18,0% of omgerekend ongeveer 67.000) van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen het slachtoffer was van één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. In 2016 lag het meetresultaat nog op 16,4%. Iets meer dan één op de vijf (22,4%) van de vrouwelijke zelfstandige ondernemers werd slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. Bij de mannelijke collega’s was dat (met 15,6%) beduidend minder. Het verschil is het grootst voor ongewenst seksueel gedrag: 0,8% van de mannen en 7,4% van de vrouwen werd er persoonlijk mee geconfronteerd.

Bron : SERV – Stichting Innovatie & Arbeid

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.