NL | FR | LU
Peoplesphere

Algemene werkloosheid blijft voorlopig stabiel in Brussel maar aantal jonge werkzoekenden neemt met 16,8% toe in juli.

De algemene werkloosheid blijft voorlopig stabiel in Brussel. Eind juli telde het Brussels Gewest 87.628 werkzoekenden, voor een werkloosheidsgraad van 15,4%. Dat betekent een daling van 107 personen ten opzichte van juli 2019 (-0,1%) maar een stijging op maandbasis van 2.227 personen (+2,6%).

Dat de algemene werkloosheid nog niet toeneemt, heeft vooral te maken met het overbruggingsrecht en de tijdelijke werkloosheid, waar veel werkgevers momenteel beroep op doen om ontslagen te vermijden. Om gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid moeten werknemers zich niet inschrijven als werkzoekende bij de openbare diensten voor tewerkstelling.

Eind juli telde Brussel 8.140 jonge werkzoekenden (<25). Dat zijn er 1.169 meer dan vorig jaar (+16,8%). Het aantal Brusselse jongeren dat zich voor de eerste keer kwam inschrijven na hun studies steeg met 48,6%. Tijdens deze door het coronavirus overheerste periode daalde de economische activiteit sterk en zijn er dus minder kansen op de arbeidsmarkt, met name voor jongeren die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten.

Stijging werkloosheid bij de Brusselse jongeren

Eind juli telt het Brussels Gewest 87.628 werkzoekenden. De werkloosheidsgraad bedraagt 15,4%. Dat betekent een daling van 107 personen (-0,1%) op jaarbasis. Op maandbasis noteren we een stijging van 2.227 personen (+2,6%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 22,1%. Brussel telt 8.140 jonge werkzoekenden in juli 2020, 1.169 personen meer dan een jaar geleden (+16,8%).

De instroom in de klassieke werkloosheid stijgt voorlopig niet. Dat wordt verklaard doordat de impact van de Covid-19-crisis momenteel voornamelijk wordt opgevangen door de tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrechten. Veel werkgevers doen een beroep op tijdelijke werkloosheid, omdat hun activiteiten stilgevallen zijn na de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Voor de maand juni waren er in België ongeveer 980.000 werknemers tijdelijk werkloos. Naar schatting 93.000 Brusselaars zouden in juni tijdelijk werkloos zijn geweest (wat neerkomt op 28,6% van de Brusselse werknemers). Sinds het begin van de crisis hebben ongeveer 370.000 zelfstandigen een overbruggingsrecht ontvangen (waarvan 46.000 in Brussel).

Dat heeft als gevolg dat de klassieke werkloosheidscijfers voorlopig minder sterk variëren. Bij tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen massale ontslagen vermijden. Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering moeten werkzoekenden niet ingeschreven zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

Eind juli 2020 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,4% (15,1% voor de mannen en 15,8% voor de vrouwen). In juli 2019 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,6%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2019 van 1,3% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind juli 2020 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 87.628 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 107 personen (-0,1%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand juli 9.646 personen (8.168 herinschrijvingen en 1.477 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 7.419 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met +2.227 personen (+2,6%).

Het Brussels Gewest telt 60.348 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 4.849 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 22.395 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.

We stellen een stijging vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met +1,4%. We stellen ook een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+1.586 personen, +48,6%). Het aantal andere NWWZ daalde daarentegen op jaarbasis met 8,9%.

Opnieuw stijging van de werkaanbiedingen ten opzichte van vorige maand

Actiris ontving in juli 2020 2.664 vacatures. Hoewel dit een daling is van 5,5% vergeleken met juli 2019, merken we op dat ten opzichte van de maand april het aantal vacatures met 58,6% is gestegen. Onderstaande grafiek illustreert de evolutie van het aantal ontvangen werkaanbiedingen sinds de gezondheidscrisis. Terwijl een daling van het aantal werkaanbiedingen met 44,3% werd waargenomen in april, daalde het aantal slechts met 5,5% in juli.

Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij de ontvangen WA van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een stijging op van 0,9% t.o.v. de vorige maand en een daling in vergelijking met vorig jaar (-3,9%).

Bron: Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.