NL | FR | LU
Peoplesphere

Bedrijfscultuur is het eerste criterium om een werkgever te kiezen.

De zevende editie van de Rising Star Monitor van Vlerick Business School en Deloitte België geeft een snapshot van de trends en uitdagingen waarmee jonge high-potential bedrijven in België vandaag worden geconfronteerd. Het onderzoek toont aan dat de concurrentie voor talent hoog is, waarbij werknemers door 40% van de high-potential bedrijven worden beschouwd als de grootste uitdaging om het bedrijf te laten groeien. Slechts 1 op de 4 werknemers in jonge Belgische ondernemingen met hoog potentieel zijn vrouwen.

Gezien de grote onzekerheid en de beperkte publieke erkenning is het een grote uitdaging voor jonge ondernemingen om bekwame werknemers te vinden en aan te werven: 56% van de respondenten beschouwt het aantrekken van talent als een van hun belangrijkste businessuitdagingen.

De grootste nood zijn senior profielen, aangezien een meerderheid van de ventures een tekort aan ervaren senior medewerkers op de markt ziet (86%). “Over het algemeen is het personeelsbestand van onze jonge scale-ups vrij jong. 21% is nog geen 25 jaar en slechts 7% is ouder dan 50 jaar. Naarmate een onderneming groter wordt, zullen echter ook de behoeften van die onderneming in termen van vaardigheden en maturiteit veranderen. Er zal meer uitvoerend leiderschap nodig zijn, en we zien inderdaad dat veel scale-ups worstelen met het vinden en integreren van senior profielen die de scale-up wereld begrijpen,” zegt Veroniek Collewaert, professor Ondernemerschap aan Vlerick Business School.

Webontwikkelaars, ontwerpers en programmeurs zijn de meest gezochte functieprofielen bij de helft van de bedrijven. Dit wordt op de voet gevolgd door een tekort aan mensen in sales, marketing en business development. Om in deze behoeften te voorzien, gebruiken ondernemingen andere personeelsmodellen, waarbij het inhuren van freelancers het populairst is (25% van de ondernemingen).

“Hoewel een felle concurrentie voor talent een realiteit is voor de meeste scale-ups, hebben we gemerkt dat jonge high-potential Belgische ventures een laag vrijwillig verloop hebben (7%) in vergelijking met hun collega’s in andere landen. Het is echter noodzakelijk voor scale-ups om voldoende senioriteit aan boord te halen om hen te helpen de enorme ervaring binnen het tech ecosysteem te benutten, waardoor hun bedrijven echt kunnen groeien en internationaliseren,” aldus Sam Sluismans, Programme Leader Deloitte’s Technology Fast 50 / Deloitte Partner.

Bedrijfscultuur is het belangrijkste criterium voor werknemers

Om te onderzoeken hoe ondernemingen werknemers kunnen aantrekken, werd in het onderzoek van de Rising Star Monitor gevraagd waar werknemers in een bedrijf naar op zoek zijn, waaruit blijkt dat cultuur de meest belangrijke eigenschap is. Financiële beloningen komen op de tweede plaats, gevolgd door comfort (flexibiliteit in werkomstandigheden) en toereikende middelen.

“We zien dat de bedrijfscultuur belangrijk is voor werknemers, ongeacht de grootte van het bedrijf. Maar voor degenen die geïnteresseerd zijn in een baan bij start-ups en scale-ups is het nog belangrijker. Ons onderzoek suggereert dat het verstandig is om in cultuur te investeren, omdat het voor werknemers niet alleen een sterke reden is om bij een bedrijf te gaan werken, maar ook om te blijven en zich volledig in te zetten. Cultuur wordt door CEO’s vaak als een uitdaging beschouwd omdat het als vaag en moeilijk te vatten wordt gezien, maar het is absoluut van belang, zowel voor het bedrijf als voor de werknemers,” zegt Veroniek Collewaert.

Over het algemeen is er een goede overeenkomst tussen wat jonge ondernemingen bieden en wat werknemers willen, op twee aspecten na: jonge ondernemingen zouden hun financiële beloningsregelingen kunnen verbeteren en nadenken over promotiemogelijkheden. Deze elementen worden door potentiële werknemers aanzienlijk belangrijker gevonden dan wat jonge ondernemingen nu bieden.

Slechts 25% van het personeelsbestand is vrouw

Op de totale Belgische arbeidsmarkt zijn vrouwen licht ondervertegenwoordigd: 53% van de beroepsbevolking is man en 47% vrouw. Deze ongelijkheid is nog sterker in het personeelsbestand van jonge Belgische ondernemingen met hoog potentieel: 75% van de werknemers zijn mannen en slechts 25% vrouwen.

Vrouwen zijn vooral ondervertegenwoordigd in de ICT, de groot- en detailhandel en de industrie, en meer vertegenwoordigd in wetenschappelijk onderzoek, professionele en technische diensten, waar hun deelname stijgt tot 42%.

“Het is belangrijk om initiatieven te versterken die vrouwen aanmoedigen om in tech-gerelateerde gebieden, waaronder ICT, aan de slag te gaan en echt die jonge ondernemingen te ondersteunen die hier prioriteit aan geven,” aldus Sam Sluismans.

In vergelijking met vorige edities van de Rising Star Monitor zien we een consistentie in het profiel van Belgische high-potential ventures. Uit de belangrijkste conclusies over eigen vermogen en beloning blijkt dat ongeveer 1 op de 4 oprichters geen beloning ontvangt en dat degenen die dat wel doen gemiddeld slechts 40.400 euro verdienen.

 

Bron: Vlerick Business School – De Rising Star Monitor maakt deel uit van het Vlerick Centre for Excellence in Scale-Ups. Het Centre werd opgericht door Vlerick Business School in samenwerking met Deloitte België om state-of-the-art kennis te ontwikkelen over de belangrijkste problemen waarmee jonge, kansrijke ondernemingen worstelen. Het voert ook ennis- en gemeenschapsopbouwende programma’s uit voor ondernemers die met hun ondernemingen belangrijke schaaluitdagingen aangaan.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.