NL | FR | LU
Peoplesphere

4 op de 10 werkgevers vrezen medewerkers te moeten ontslaan: “Stijgende kosten spelen enorme rol”.

De stijgende kosten dwingen ondernemers tot heftige maatregelen. Zo zeggen 4 op de 10 werkgevers dat ze de intentie hebben om mensen te laten gaan om de kosten te drukken. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstengroep Liantis bij 1.568 ondernemers. 86,4% van hen verwacht immers dat de gemiddelde kost per medewerker tussen de 0 en 30% zal stijgen omwille van de energieprijzen, brandstofprijzen en loonindexering. 10,5% denkt zelfs dat die kost nog hoger zal zijn. Anderzijds zijn héél wat ondernemers dringend op zoek naar medewerkers om alles gedaan te krijgen. Een opvallende contradictie.

Maar liefst 39,3% van de ondernemers zegt dat ze de intentie hebben om mensen te ontslaan om de kosten te drukken. Logischerwijs ligt dat aantal véél hoger (47,6%) bij werkgevers die aangeven dat ze zich dagelijks zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf of werkgevers die stellen dat ze letterlijk wakker liggen van de stijgende kosten van hun zaak (49,1%).

“Of die intenties zich gaan vertalen in daadwerkelijke afvloeiingen zal moeten blijken in de komende maanden. Mogelijk wachten ondernemers af hoe de economische situatie verder zal evolueren. Bovendien zijn er ook andere ingrepen die sommige werkgevers kunnen doen naast overgaan tot ontslag, zoals het inroepen van de tijdelijke werkloosheid energie”, aldus Bernd Carette, senior manager bij Liantis Consult en doctor in de arbeidspsychologie.

Aan de andere kant zegt 26% van de werkgevers dat ze dringend op zoek zijn naar extra medewerkers om alles gedaan te krijgen. Dat aandeel ligt significant hoger bij werkgevers die aangeven weinig zorgen te hebben of werkgevers die – gelukkig – zeggen dat ze niet wakker liggen van stijgende kosten in hun zaak. Daar is respectievelijk 52,9% en 50% op zoek naar extra medewerkers.

Contradictie

Waar je dus werkgevers hebt die door de kosten vrezen dat ze mensen moeten laten gaan, heb je aan de andere kant ook een aanzienlijk deel werkgevers dat nog steeds op zoek is naar extra medewerkers. Volgens expert Bernd Carette hoeft die contradictie niet te verbazen. “We zien dat de crisis en de kosten die de pan uitswingen ervoor zorgen dat werkgevers kritisch naar hun medewerkersbestand kijken: welke job werd jarenlang uitgevoerd door 2 collega’s, maar kunnen we misschien toch met 1 iemand doen mits we de nodige aanpassingen doen of automatisaties doorvoeren? Die denkoefening gebeurde vroeger mogelijk minder omdat de druk lager was”, licht Bernd Carette toe.

“Maar aan de andere kant zie je dat dit los staat van bepaalde sleutelposities die door de huidige war for talent moeilijk ingevuld raken. Die sleutelposities zijn zodanig cruciaal dat je ze niet zomaar kan schrappen. Dat zorgt er dus voor dat bepaalde werkgevers enerzijds afscheid nemen van mensen, maar anderzijds ook enorm hard op zoek zijn naar bepaalde profielen. Denk maar aan IT-collega’s, commercieel medewerkers, technisch leidinggevenden, zorgkundigen,…”

“Zorg ervoor dat je als werkgever bewust bent van deze tegenstrijdigheid. Dit heeft namelijk ook een impact op de dynamiek en cultuur binnen je onderneming. Als je het louter economisch benadert en mensen laat gaan, kan het zijn dat de jobonzekerheid groeit bij anderen in je onderneming. Die jobonzekerheid kan er op zijn beurt voor zorgen dat medewerkers die je als werkgever wenst te behouden, uit zichzelf vertrekken. Zorg dus voor transparante communicatie en denk na over mogelijke neveneffecten van eventuele afvloeiingen.”

Stijgende kost per medewerker

Ten slotte bevroeg Liantis in de ruime bevraging ook met hoeveel procent werkgevers verwachten dat de gemiddelde kost per medewerker zal stijgen omwille van de energieprijzen, brandstofprijzen en loonindexering. Hierop antwoordt 86,4% dat dit tussen de 0 en de 30% zal bedragen. 10,5% denkt zelfs dat het meer zal zijn (30 – 100%). Slechts 3,1% denkt dat het geen impact zal hebben en de kost gelijk zal blijven.

 

Bron: Liantis

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.