NL | FR | LU
Peoplesphere

Onze bedrijven zijn onder druk. Werknemer zit in september al 5,6 dagen ziek thuis, een dag meer dan anders.

In 2022 is de Belgische werknemer tot nu toe gemiddeld al 5,6 dagen afwezig geweest op het werk door kort ziekteverzuim (minder dan een maand ziekte). Dat is maar liefst een volledige dag meer dan in de voorbije jaren en zelfs bijna een dag meer dan voor corona. Acerta vreest voor uitdagende herfst- en winterperiode voor bedrijven door meer ziektedagen bij werknemers.

Niet alleen de energiecrisis en inflatie zetten onze bedrijven onder druk, maar ook het grote aantal werknemers dat door kortlopende ziekte uitvalt dreigt voor een uitdagende herfst en winter te zorgen.

Kijken we enkel naar kort ziekteverzuim, i.e. van minder dan een maand, dan zat de Belgische werknemer tot september 2022 gemiddeld al 5,6 dagen ziek thuis. Dat is ruim een dag meer dan de stand van zaken in september de voorgaande jaren. Ook het percentage werknemers dat al minstens 1 dag ziek is uitgevallen is in 2022 het hoogste van de afgelopen vier jaar, nl. 12,3% of 1 op 8 medewerkers was er dit jaar zeker al 1 minstens een dag ziek. De stijging is niet toe te schrijven aan één piek, maar herhaalt zich elke maand.

Miet Vanhegen, experte welzijn bij Acerta Consult: “Het oranje knipperlicht brandt vandaag voor onze bedrijven. We zitten nog maar aan het begin van de herfst en wellicht ook aan het begin van de verwachte coronapiek. Neem dit samen met het klassieke griepseizoen, dan is het vooruitzicht dat het wel eens een pittig najaar kan worden op vlak van afwezigheden door ziekte.”

Hogere cijfers kort ziekteverzuim herhalen zich maand na maand, bij arbeiders én bedienden

In januari van dit jaar konden we een grote piek vaststellen qua kortstondig ziekteverzuim bij de Belgische bedrijven, maar ook in de daaropvolgende maanden zijn de ziektecijfers hoger dan in dezelfde maanden voor en na corona gebleven. September lijkt (nog) geen verbetering te beloven.

Ook opmerkelijk: het percentage kort ziekteverzuim is traditioneel hoger onder arbeiders, maar de stijging is nu wel merkelijk groter onder bedienden. Het gaat bij bedienden over een stijging van bijna 21% ten opzichte van de jaren voor corona.

Een oranje knipperlicht

De stijging van kort ziekteverzuim kan wellicht toegeschreven worden aan het feit dat thuiswerk opnieuw is afgenomen. Mensen met klachten, die voorheen in dat geval thuis bleven doorwerken, zijn hierdoor wellicht vaker echt afwezig van het werk. Dat kan kloppen aangezien de stijging het grootst is bij bedienden.

Miet Vanhegen van Acerta Consult: “Naast de daling van thuiswerk is er nog een andere factor die een reden kan zijn voor de stijging van kort ziekteverzuim: ons verantwoordelijkheidsgevoel. Sinds corona hebben we meer dan ervoor de reflex om vooral niemand te willen aansteken en dus blijven we sneller thuis. We beleven ook stressvolle tijden, wat weegt op het mentale welzijn. Ook de hoge werkdruk in bepaalde sectoren bleef de afgelopen jaren stijgen. Specifiek voor september spelen eveneens het einde van de vakantie en de start van het schooljaar een rol: op scholen en in crèches gaan verkoudheden en griepjes rond als een lopend vuur en ook ouders blijven niet gespaard. Feit is: de ziektecijfers aan het einde van het derde kwartaal vragen onze aandacht. De toename van kort ziekteverzuim is een oranje knipperlicht.”

 

Bron: Acerta geeft in zijn herfstrapport rond kort ziekteverzuim een stand van zaken rond hoeveel dagen de Belgische werknemer gemiddeld afwezig is wegens ziekte van minder dan één maand op het einde van het derde kwartaal 2022. De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van 260.000 werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.