NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘Acerta’

14,4 % tijdelijk werkloos tijdens tweede coronagolf, 60% minder dan in eerste.

Tijdens de piek van de tweede coronagolf (november-december 2020) werden 60% minder Belgische werknemers met tijdelijke werkloosheid geconfronteerd dan op het hoogtepunt van de eerste coronagolf. Gemiddeld gingen in december 2020 0,82 werkdagen verloren aan tijdelijke werkloosheid, in april waren dat er nog 4,4. Een groot deel van de daling in de tijdelijke werkloosheid is te verklaren door de opname van de vele vakantiedagen in de laatste maanden van het jaar. Anderzijds trok onze economie zich ook wat meer uit het slop na de zware impact die de eerste lockdown had, aldus Acerta. Lezen

Geen uitgesproken tweede piek in aanvragen overbruggingsrecht tijdens tweede lockdown.

In december 2020 ging nog 12,5 % van de Belgische zelfstandigen in hoofdberoep in op het aanbod van de overheid voor een overbruggingsrecht door de coronacrisis. Dat brengt het gemiddelde van de afgelopen drie maanden op 13,7% of op 26.400 dossiers bij Acerta. Het aantal aanvragen voor de steunmaatregel ligt 71% lager dan tijdens de eerste golf, stelt ACERTA vast op basis van de cijfers van ruim 190.000 zelfstandigen in hoofdberoep. Concreet zijn in de tweede golf meer sectoren open gebleven, al blijft het aantal te behandelen dossiers indrukwekkend hoog op maandbasis. Lezen

Loopbaansparen kan oplossing zijn voor opgestapelde overuren in de zorgsector.

73% van de Belgische werknemers wil vakantiedagen of gepresteerde overuren opsparen voor later in hun loopbaan. Loopbaansparen is een mogelijke oplossing voor werknemers die door de coronacrisis heel wat overuren gepresteerd hebben, en/of voor werknemers die er niet in slagen om al hun extra vakantiedagen vóór het einde van het jaar op te nemen. Bijna zes op de tien werknemers willen via loopbaansparen sneller op pensioen. Lezen

Rem op aanwervingen in 2021: 1 op 4 bedrijven zal toch nog vacatures hebben, maar vreest arbeidskrapte.

Driekwart van de Belgische bedrijven zal in 2021 niet meer mensen in dienst hebben dan nu het geval is. Wie toch wil aanwerven volgend jaar, vreest te botsen op de krapte op de arbeidsmarkt. Meer dan de helft (55%) van de bedrijven ziet die krapte als een struikelblok. “Corona zet een rem op de aanwervingsintenties voor volgend jaar, maar het is gezien de omstandigheden toch positief dat een kwart van de bedrijven nieuwe mensen willen aantrekken”, besluiten de arbeidsmarktexperts van Acerta en KU Leuven. Lezen

Werkgevers unaniem: dé job skill van de toekomst is aanpassingsvermogen.

Aanpassingsvermogen wordt de belangrijkste vaardigheid voor werknemers in hun huidige of toekomstige job. Uit onderzoek van de Antwerp Management School (AMS) en hr-dienstengroep Acerta blijkt dat twee op de drie bedrijven zeggen dat ze het aanpassingsvermogen van hun personeel aan nieuwe situaties heel erg belangrijk vinden en houden er onder andere rekening mee tijdens het rekruteringsproces. De coronacrisis heeft dat bewustzijn extra kracht bijgezet. Lezen

Stijging van tijdelijke werkloosheid cijfers maar toch een laag percentage voor een tweede coronagolf

12,7 % van de Belgische werknemers uit de privésector heeft in november te maken gehad met tijdelijke werkloosheid van minstens 1 dag. Dat zijn er meer dan in september (6,4 %) en oktober (8,4 %), stelt hr-dienstenbedrijf ACERTA vast, maar het kadert die 12,7 % meteen en beschouwt dat als een eerder laag cijfer gezien de versoepelingen en de sectoren die verplicht moesten sluiten van de overheid. Lezen

Waarschuwing: 55% van de werkgevers met tijdelijke werkloosheid hebben werknemers die nog dit jaar wettelijke vakantie moeten opnemen.

Bij 55% van de werkgevers met werknemers die op tijdelijke werkloosheid werden/worden gezet, blijken die werknemers nog wettelijke vakantiedagen te hebben openstaan voor 2020. De hr-dienstenleverancier Acerta wil werkgevers waarschuwen. Ook in 2020 moeten werknemers de wettelijke vakantiedagen VAN dit jaar IN dit jaar opnemen. Controle door de RVA zou in 2021 anders voor onaangename verrassingen kunnen zorgen, nl. het terugvorderen van onterecht uitbetaalde uitkeringen tijdelijke werkloosheid en het vervangen van deze dagen door wettelijke vakantie. Lezen

Drie op de tien werkgevers zullen evaluaties anders aanpakken door corona

Nu het eindejaar nadert, komen ook de jaarlijkse evaluatiegesprekken in zicht. Maar door corona zullen die in heel wat bedrijven anders verlopen dan vroeger. Slechts de helft van de ondernemingen zal de traditionele functioneringsgesprekken laten doorgaan zoals voorzien. Drie op de tien bedrijven passen zich aan de nieuwe realiteit aan en 15% voorziet zelfs geen evaluaties. Lezen

2 op 3 medewerkers vreest binnenkort niet meer bij zijn werk te passen.

De Belgen zijn de laatste jaren meer gaan beseffen dat ze niet voor altijd bij hun huidige job of bedrijf zullen blijven. Door corona is die trend nog versneld, zo blijkt uit onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta en onderzoeksbureau Indiville bij ruim 2000 medewerkers. Amper 37% van de bevraagden verwacht binnen vijf jaar nog goed bij zijn/haar werk te passen en 36% bij de huidige werkgever. En nog opvallend: slechts één op de drie Belgen denkt dat hij op korte termijn zijn werk nog graag zal blijven doen. Acerta roept organisaties op om in de krappe arbeidsmarkt meer in te zetten op jobrotatie: collega’s die (tijdelijk) elkaars job uitoefenen. Lezen

Corona heeft geen impact op bonussen van 2020, mogelijk wel op die van 2021.

De coronacrisis heeft nog geen impact op de bonussen die bedrijven aan hun werknemers uitkeren in 2020. Integendeel: dit jaar krijgt bijna 20% meer bedienden een bonus op de rekening gestort, blijkt uit cijfers van Acerta op basis van de gegevens van 40.000 werkgevers in de privésector. De verklaring? De bonussen die in 2020 uitgekeerd worden, gaan voornamelijk terug op de bedrijfsprestaties in het sterke jaar 2019. Dat is ook de reden waarom de bedragen dit jaar opvallend hoger liggen dan vorig jaar: het gemiddelde bedrag van een bonus steeg van gemiddeld 3.000 euro in 2019 naar 5.000 euro in 2020. Voor wie in 2021 op een bonus hoopt, heeft Acerta minder goed nieuws, want daar zal de coronacrisis in veel bedrijven vermoedelijk wel een stokje voor steken. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.