NL | FR | LU
Peoplesphere

Belgian Mobility Dashboard : dinsdag is populairste fietsdag afhankelijk van het weer.

Ter gelegenheid de Week van de Mobiliteit en om het belang van duurzame mobiliteit mee onder de aandacht te brengen hebben het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en Febiac verschillende parameters van het Belgian Mobility Dashboard geactualiseerd en nieuwe parameters toegevoegd. Uit die nieuwe parameters komen enkele opvallende cijfers naar voor. Zo blijkt dat dinsdag de populairste fietsdag is en dat Vlaanderen en Brussel voorloper zijn in het installeren van elektrische laadpalen.

Het gebruik van Brusselse fietspaden is een eerste nieuwe parameter, waaruit we kunnen afleiden dat er een logisch verband is tussen het weer en het gebruik van onze fietspaden. De maanden met kouder weer zijn de maanden waarin het minst wordt gefietst en de maanden met betere weersomstandigheden zijn de maanden met het grootste aantal fietsers op het fietsnetwerk, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus.

Een opvallender cijfer is dat dinsdag de populairste fietsdag is, gevolgd door respectievelijk woensdag en donderdag.

Ten slotte zien we ook dat het geregistreerde aantal fietsers dit jaar veel hoger ligt dan vorig jaar in dezelfde periode, met bijna 42% meer gebruikers dan in 2021.

Vlaamse en Brusselse gemeenten voorloper in installatie publieke elektrische laadpalen

Dankzij de toevoeging van nieuwe parameters in het dashboard kan er vanaf nu ook per gemeente nagegaan worden hoeveel publieke laadpalen er ter beschikking zijn en of het al dan niet gaat om snelladers. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat er op het vlak van aantal elektrische laadpalen een discrepantie is tussen Vlaamse en Brusselse gemeenten enerzijds en Waalse gemeenten anderzijds. Zo staat er met een totaal van 5826 ongeveer 79% van de elektrische laadpalen in Vlaanderen. Wallonië neemt 13% voor zijn rekening met een totaal van 990. In Brussel staan er 596 exemplaren, zo’n 8% van alle elektrische laadpalen.

Daarnaast zien we dat in België ongeveer 17% van alle elektrische laadpalen over snellaadcapaciteit beschikt.

Opnieuw meer verkeersongevallen na lockdowns

Ook nieuw in het dashboard zijn cijfers over verkeersveiligheid. De cijfers tonen aan dat, omwille van de coronapandemie en de lockdowns, 2020 een jaar was met uitzonderlijk weinig ongevallen, slachtoffers en dodelijke slachtoffers. Jammer genoeg zien we dat die negatieve indicatoren weer zijn toegenomen in 2021 naarmate de activiteiten geleidelijk aan weer normaler werden. Zo zien we dat het aantal ongevallen in 2021 met 15% is gestegen ten opzichte van 2020. Het aantal slachtoffers steeg evenredig met 16%. Ten slotte steeg het aantal dodelijke slachtoffers met 3%.

Verder zien we ook dat oktober de maand is met de meeste ongevallen. Als er wordt gekeken naar het verband tussen tijdstip en slachtoffers zien we dat hoewel het aantal ongevallen tussen 01.00 u. en 02.00 u. ’s ochtends significant lager is (514 ongevallen) dan tussen 08.00 u. en 09.00 u. ’s ochtends (1541 ongevallen), het aantal dodelijk ongevallen in de vroege ochtend een stuk hoger ligt dan tijdens het spitsuur.

“De Week van de Mobiliteit is een festival dat duurzame mobiliteit in de verf zet en elk jaar zoveel mensen #goedopweg wil zetten. Met het Belgian Mobility Dashboard probeert het VBO daar zijn steentje aan bij te dragen. Heel wat informatie uit het dashboard kan immers nuttig zijn om het mobiliteits- en klimaatbeleid verder te ondersteunen”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO. “Meten is weten en kennis leidt tot goed beleid. Zo zien we bijvoorbeeld dat het aantal elektrische laadpalen verder stijgt, dus moeten we er ook voor zorgen dat de infrastructuur en het netwerk volgen.”

“De voortdurende uitbreiding van het Belgian Mobility Dashboard met nieuwe data geeft ons een steeds nauwkeuriger beeld van de evolutie van de mobiliteit in ons land”, zegt Andreas Cremer, afgevaardigd bestuurder van FEBIAC. “De Week van de Mobiliteit en de mediabelangstelling ervoor bewijzen weer eens hoe belangrijk dit thema voor iedereen is. In dat opzicht is het Belgian Mobility Dashboard een essentieel multisectoraal observatie-instrument om de mobiliteitsgewoonten van onze medeburgers in kaart te brengen en bij te sturen.”

 

Bron : VBO – FEBIAC –  Belgian Mobility Dashboard – https://www.mobilitydashboard.be

Het BMD is een neutraal, datagebaseerd platform dat de belangrijkste aspecten van mobiliteit in België monitort en dat (publieke, private en academische) stakeholders op het gebied van mobiliteit een unieke set indicatoren aanreikt die ze kunnen gebruiken om oplossingen, beleid en maatregelen inzake mobiliteit te beoordelen en te ontwikkelen. Het Belgian Mobility Dashboard (BMD) heeft de ambitie om het belangrijkste onlineplatform voor mobiliteitsdata in België te worden.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.