NL | FR | LU
Peoplesphere

De Belgische arbeidsmarkt is een grote paradox: debat en prioriteiten.

Tegelijkertijd weinig actieven, veel werklozen, veel openstaande banen en veel arbeidsimmigratie. Vlaanderen doet het beter dan Wallonië of Brussel, maar kent dezelfde manco’s. In vergelijking met Nederland werken er naar verhouding 700000 mensen minder in ons land.

Experten-debat Itinera formuleert een aantal aanbevelingen voor arbeidsmarkt. Stijn Baert (UGent), Ive Marx (UA), Fons Leroy (VDAB), Marc De Vos (Itinera) en andere experten bliezen verzameling. Vier prioriteiten dringen zich op.

Meer flexibiliteit is economisch noodzakelijk en sociaal wenselijk

We kunnen het aandeel actieven maar substantieel opdringen door meer mensen aan de onderkant de arbeidsmarkt te laten betreden. Dat vergt meer flexibele arbeidsformules, waaronder deeltijdwerk, tijdelijke arbeid, zondagwerk en nachtarbeid. Vooral bij lagere lonen, kan de combinatie van beperkte uitkeringen en arbeid de transitie naar werk bevorderen.

Werkverzekering

Combineer versterkte degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen met meer investering in begeleiding naar werk. De opvolging van werklozen en werkzoekenden moet veel sneller en veel meer op maat, zodat we de waterval van korte naar langdurige werkloosheid vermijden. De efficiëntie en effectiviteit van de publieke arbeidsbemiddelaars (VDAB, Forem, Actiris) vergt permanente opvolging.

Activering 2.0

Trek de klassieke activering van werklozen door. Voor al wie uitkeringen en voordelen ontvangt, is één regisseur nodig die begeleidt naar werk. Bijvoorbeeld voor de honderdduizenden langdurig zieken kan screening, gecombineerd met alternatieve flexibele en progressieve werkopties, resultaten geven. Verlaat het binaire onderscheid tussen uitkering en arbeid: daarin ligt veel potentieel om van uitkering naar werk te evolueren.

Elk talent telt

Meer dan een kwart van de bevolking op actieve leeftijd is in België gewoon niet beschikbaar voor werk. Die anders-actieven mobiliseren, vergt één regisseur voor de hele keten: OCMW, vluchtelingen, vrouwen met immigratieachtergrond, enz. Die moet ook informeren, inspireren en sensibiliseren. De stap naar werk is vaak onduidelijk voor wie allerlei sociale voordelen en tarieven geniet. Betere en snellere kinderopvang is cruciaal voor de grote groep van niet-actieve vrouwen met migratieachtergrond.

Bron: Itinera

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.