NL | FR | LU
Peoplesphere

Belgische uitgaven voor werkloosheid daalden in 2015 terwijl uitgaven voor ouderdom stegen.

De FOD Sociale Zekerheid maakt op basis van het Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming (ESSOBS) jaarlijks een analyse van de sociale bescherming in België. De uitgaven van de sociale bescherming in België zijn in 2015 lichtjes gestegen tot 124,8 miljard euro of 30,4% van het bruto binnenlands product (BBP) t.o.v. 30,2 % in 2014.

De uitgaven voor werkloosheid daalden van 3,4% van het BBP in 2014 naar 3,1 % van het BBP in 2015. Deze vermindering is voornamelijk een gevolg van de evolutie van de volumefactoren, de indexsprong die door de regering beslist werd in oktober 2014 en van verschillende andere regeringsmaatregelen. De uitgaven voor werkloosheid bedroegen 10,7 % van de totale uitgaven voor sociale bescherming in 2015 t.o.v. 11,6% in 2014.

Lichte stijging van de Belgische uitgaven voor sociale bescherming in 2015.

Er was in 2015 wel een lichte stijging van de uitgaven voor sociale bescherming tegen de sociale risico’s van ouderen (stelsel ‘ouderdom’ zoals bijv. bescherming tegen ontoereikend inkomen, gebrek aan zelfstandigheid in het dagelijkse leven etc.)t.o.v. het jaar ervoor. Deze uitgaven stegen tot 10,2% van het BBP in 2015 (t.o.v. 9,8 % in 2014) Dit bevestigt de veroudering van de Belgische bevolking.

Als men hier de uitgaven voor de sociale bescherming van de nabestaanden van een overledene (‘overleving’) bijtelt, waren beide systemen goed voor 41,5 % van het totaal aan de prestaties voor sociale bescherming in 2015 (t.o.v. 40,3 % in 2014). De kosten van de uitgaven betreffende de ouderdom en de overleving vertegenwoordigden in 2015 samen 49,5 miljard euro.

Vergelijking Belgische uitgaven en financieringsbronnen voor de sociale bescherming met andere EU-lidstaten

Op Europees niveau vertegenwoordigden de uitgaven voor sociale bescherming in 2014 28,7 % van het BBP in voor de 28 EU-lidstaten. De sociale uitgaven voor de ouderdom zijn bijzonder hoog voor Italië (14,1 % van het BBP), Frankrijk (12,8 % van het BBP) en Zweden (12,2 %). Voor België bleven deze uitgaven (9,8 % van het BBP) onder het Europees gemiddelde dat 11,1 % van het BBP bedroeg in 2014.

Overigens zijn de voornaamste financieringsbronnen voor de sociale bescherming in 2014 de sociale bijdragen, goed voor gemiddeld 54,1 % van de totale ontvangsten over alle Europese lidstaten. De overheidsbijdragen vertegenwoordigden 40,5 % van de totale financieringsbronnen voor alle lidstaten van de Europese Unie. In België bedroegen de sociale bijdragen 59,4 % van de totale ontvangsten en de overheidsbijdragen 38,4 % van de totale ontvangsten.

BRON : FOD Sociale Zekerheid.

Downloaden van de brochure via: https://socialsecurity.belgium.be/nl/publicaties/sociale-bescherming-bel…

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.