NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘sociale zekerheid’

Nieuwe maatregel geeft langdurig werklozen met een handicap gemoedsrust bij aannemen job.

De angst om financiële ondersteuning te verliezen heeft langdurig werkloze mensen met een handicap vaak afgeschrikt om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Om die drempel weg te nemen, besloot de federale regering om de combinatie van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) met arbeidsinkomsten te vergemakkelijken voor wie terug aan de slag gaat na minstens twee jaar inactiviteit. Voor hen zal er gedurende 2 jaar een hogere vrijstelling zijn op de arbeidsinkomsten bij de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming. Lezen

Evolutie Belgische sociale uitgaven in lijn met deze van andere Europese landen doorheen crisisperiodes.

De FOD Sociale Zekerheid produceert jaarlijks de vergelijkende cijfers over de inkomsten en uitgaven aan sociale bescherming die aan Eurostat worden overgemaakt. Dit laat toe de Belgische situatie te vergelijken met deze van andere EU lidstaten. Een nieuwe brochure, ‘Sociale bescherming in België’, illustreert de volledige cijfers voor België voor het jaar 2021. Lezen

Steeds meer flexi-jobbers aan de slag: 2023 wordt recordjaar.

Dit jaar wordt een absoluut recordjaar voor flexijobs. Dat stelt hr-dienstengroep Liantis na een analyse van de gegevens bij meer dan 10.000 werkgevers. Maar liefst 50,2% van de werkgevers die flexi-jobbers mocht inschakelen, deed dat dit jaar ook. In de horeca ging het zelfs om 69,6%. Ook de RSZ-cijfers bevestigen dat het aantal flexi-jobs elk kwartaal toeneemt. Belangrijk: vanaf 1 januari 2024 veranderen er enkele belangrijke zaken rond dit populaire statuut, zoals de uitbreiding naar 12 nieuwe sectoren. Lezen

Vergrijzingsrapport: België heeft pensioenuitgaven minder onder controle dan andere Europese landen.

Volgens het meest recente vergrijzingsrapport van de Europese Commissie is België één van de eurolanden waar de pensioenkosten de komende decennia het snelste zullen stijgen. Dat komt omdat de gemiddelde leeftijd waarop we stoppen met werken doorgaans lager is, onze werkgelegenheidsgraad lager is en ons gemiddeld pensioen relatief hoger. Lezen

Global Pension Index 2023: Belgisch pensioensysteem niet duurzaam, Nederland krijgt beste score.

Het Belgische pensioensysteem nadert zijn houdbaarheidsdatum. Dat komt vooral doordat te veel oude(re) werknemers kiezen voor een vervroegd pensioen. De effecten van de vergrijzing zullen zich nog jaren laten voelen. Het is dus hoog tijd om bij te sturen. Onze noorderburen hebben het beste pensioensysteem ter wereld. Dat blijkt uit de Global Pension Index van HR-expert Mercer, een vergelijking van de pensioensystemen in 47 landen, goed voor 64% van de wereldbevolking. Lezen

Hervorming van de auteursrechten en naburige rechten gaat terug naar de Raad van State voor een tweede advies.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot hervorming van de auteursrechten en naburige rechten op het gebied van sociale zekerheid. Lezen

Much Ado About Nothing: zaterdag blijft werkdag voor arbeids- en socialezekerheidsrecht.

Op 21 december 2022 werd het wetsvoorstel houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand goedgekeurd door de Kamer. Zaterdag blijft dus een werkdag voor arbeids- en socialezekerheidsrecht. Lezen

De Raad voor de Gelijke Kansen van Mannen en Vrouwen wil (on)vrijwillig deeltijds werken op de politieke agenda brengen.

De constante toename van deeltijdwerk sinds de jaren tachtig (1.100.000 nu), waarvan het overgrote deel door vrouwen wordt verricht (85%), rechtvaardigt de belangstelling van de Raad voor de Gelijke Kansen van Mannen en Vrouwen voor dit soort werk. Deze banen, die in een periode van stijgende werkloosheid werden aangeboden als een maatregel om de werkloosheid te verminderen en als een middel om gezins- en beroepstaken met elkaar te verzoenen, blijken meestal niet vrij gekozen te zijn en hebben een nadelig effect op de loopbaan en de sociale zekerheid van deze werknemers, en kunnen aanleiding geven tot ongelijkheid en zelfs discriminatie. Lezen

94% van zelfstandige vaders neemt maximaal aantal dagen vaderschapsverlof op.

In 2023 stijgt het aantal dagen vaderschapsverlof voor zelfstandige vaders tot 20 dagen. Nu is dat nog 15 dagen. En die worden maximaal benut, zo blijkt uit een onderzoek van hr-dienstengroep Liantis. Maar liefst 93,8% van de zelfstandigen die in 2022 vaderschapsverlof hebben aangevraagd, koos ervoor om het maximaal aantal dagen op te nemen. Lezen

België kent goede sociale bescherming, maar niet voor alle werknemers.

Op de dag voor waardig werk lanceert het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) een nieuw rapport over het Belgische arbeidsrecht, dat mee ondertekend werd door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Myria en de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG). Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.