NL | FR | LU
Peoplesphere

Belgische werkgelegenheidsgraad stijgt naar 71%, het hoogste cijfer ooit in ons land.

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de belangrijkste resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor het tweede kwartaal van 2019: 71% van de 20- tot en met 64-jarigen is aan het werk. De werkgelegenheidsgraad stijgt op 1 jaar tijd met 2 procentpunt.
De werkgelegenheidsgraad stijgt sterk bij beide geslachten en bedraagt 75,1% bij mannen en 66,9% bij vrouwen. De werkloosheidsgraad daalt in de drie regio’s. De kloof tussen de werkloosheidsgraad van Vlaanderen enerzijds en Brussel en Wallonië anderzijds, wordt kleiner. In Vlaanderen is 3,3% van de beroepsbevolking werkloos, in Wallonië gaat het om 6,9% en in Brussel bedraagt het percentage 12,8%.

In het tweede kwartaal van 2019 is 71% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk. Dit cijfer lag nooit hoger in ons land. Ten opzichte van het vorige kwartaal gaat het om een toename met 1,2 procentpunt; ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar stijgt het cijfer met 2 procentpunt. Het doel in het kader van de EU2020-strategie is om tegen 2020 73,2% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk te krijgen.

Groei werkgelegenheidsgraad bij zowel vrouwen als mannen

De werkgelegenheidsgraad die vorig kwartaal nog afnam bij vrouwen en mannen, neemt in het tweede kwartaal sterk toe bij beide geslachten, zowel ten opzichte van vorig kwartaal als ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018. In het tweede kwartaal van 2019 is 75,1% van de mannen en 66,9% van de vrouwen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk.

De werkgelegenheidsgraad neemt bij de 20- tot en met 54-jarigen toe met 1,1 procentpunt. Bij de groep van 55-64-jarigen bedraagt de groei 1,5 procentpunt. Ook in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018 noteren we de sterkste toename van de werkgelegenheidsgraad bij de oudste leeftijdsgroep (+2,6 procentpunt). Momenteel is 76,4% van de 20- tot en met 54-jarigen aan het werk en 52,3% van de 55- tot en met 64-jarigen.

Positieve evoluties werkgelegenheidsgraad in de drie regio’s

Bij vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 noteren we de sterkste toename van de werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen (+1,9 procentpunt). In Brussel neemt het percentage werkende 20-64-jarigen toe met 0,8 procentpunt en in Wallonië blijft de werkgelegenheidsgraad stabiel. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2018 neemt de werkgelegenheidsgraad het sterkst toe in Wallonië (+3,1 procentpunt), gevolgd door een toename met 1,5 procentpunt in Vlaanderen en 1,1 procentpunt in Brussel. In het tweede kwartaal van 2019 bedraagt de werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen 76%, in Wallonië 65,2% en in Wallonië Brussel 61,7%.

De werkloosheidsgraad van 15- tot en met 64-jarigen, gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau, daalt van 5,7% in het eerste kwartaal van 2019 naar 5,4% in het tweede kwartaal van 2019. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder gaat dit om een daling met 0,7 procentpunt. De Belgische IAB-werkloosheidsgraad van 15- tot en met 64-jarigen komt met een percentage van 5,4% op zijn laagste niveau te liggen sinds de eerste metingen in de jaren 80.

Werkloosheidsgraad daalt bij mannen en stabiliseert bij vrouwen

Sinds het derde kwartaal van 2017 ligt de werkloosheidsgraad van vrouwen onder het niveau van de mannen. Aangezien de werkloosheidsgraad van vrouwen in het tweede kwartaal van 2019 stabiel blijft op 5% en de werkloosheidsgraad van mannen daalt van 6,3% in het eerste kwartaal van 2019 naar 5,7% in het tweede kwartaal van 2019, wordt de kloof tussen de werkloosheidsgraad van mannen en vrouwen kleiner (grafiek 4).

Jeugdwerkloosheidsgraad daalt het sterkst en bedraagt 13,6%

De werkloosheidsgraad daalt bij alle leeftijdsgroepen maar het sterkst bij de jongeren waar het percentage werklozen in de beroepsbevolking tussen het eerste en tweede kwartaal van 2019 afneemt met 2,1 procentpunt. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2018 noteren we een daling met 4,4 procentpunt. In het tweede kwartaal van 2019 bedraagt de werkloosheidsgraad van 15-24-jarigen 13,6%, van 25-49-jarigen 5,1% en van 50-plussers 3,8%.

Sterkste daling van de werkloosheidsgraad in Wallonië sinds het tweede kwartaal van 2018

De werkloosheidsgraad daalt in de drie regio’s. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 neemt de werkloosheidsgraad het meest af in Brussel (-0,9 procentpunt). Ten opzichte van vorig jaar daalt de werkloosheidsgraad het sterkst in Wallonië. De kloof tussen de reeds heel lage Vlaamse werkloosheidsgraad enerzijds en de Brusselse en vooral Waalse werkloosheidsgraad anderzijds wordt kleiner. In Vlaanderen is 3,3% van de beroepsbevolking werkloos. In Wallonië gaat het om 6,9% en in Brussel bedraagt het percentage 12,8%.

Bron: Statbel – De gerapporteerde cijfers vormen schattingen op basis van een steekproefenquête. Ze is gebaseerd op een effectieve steekproef van bijna 31.000 personen (respondenten) op actieve leeftijd (15 jaar en ouder) in het tweede kwartaal van 2019. Het gaat om ongeveer 15.000 respondenten in Vlaanderen, 12.000 in Wallonië en 3900 in Brussel.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.