NL | FR | LU
Peoplesphere

Beslissing om job te verlaten krijgt vaak vorm tijdens zomermaanden: nu zijn we in de piekmaanden voor indiening ontslag.

Tijdens de eerste twee maanden van het schooljaar (september en oktober) krijgen werkgevers meer dan 1 op 5 (20,3%) van alle vrijwillige ontslagen te verwerken. “De zomermaanden en vakantieperiode spelen een grote rol in de beslissing om ontslag te nemen. Vervang dus het jaarlijkse functioneringsgesprek door regelmatige feedbackmomenten doorheen het jaar.”

Vrijwillig verloop door werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur blijft nog steeds eerder uitzonderlijk in België. Uit de jaarlijkse barometer van HR-dienstverlener Securex over personeelsverloop blijkt dat in 2017 en in 2018 telkens minder dan 6% van de werknemers in België hun werkgever op eigen initiatief verliet. Nieuwe analyses van de data tonen aan dat werknemers het vaakst hun ontslag indienen in de periode september-oktober en in de maand juli.

Vrijwillig ontslag betekent dat de werknemer zelf (mee) het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit kan door opzeg door de werknemer (86% van alle vrijwillige ontslagen in 2018) of door beëindiging met wederzijds akkoord tussen werknemer en werkgever (14%).

1 op 5 vrijwillige ontslagen wordt in september of oktober ingediend

September en oktober staan samen in voor 20,3% van alle ingediende vrijwillige ontslagen op jaarbasis.

Oktober is de topmaand voor vrijwillig ontslag: 11,3% van de vrijwillige ontslagen van 2018 werden in die maand ingediend. Op nummer twee en drie staan juli en september (resp. 10,5% en 9% van de vrijwillige ontslagen). In 2018 kregen werkgevers tijdens de eerste twee maanden van het schooljaar (september en oktober) dus meer dan 1 op 5 (20,3%) van alle vrijwillige ontslagen te verwerken. In 2017 was dat ook bijna 1 op 5 (19%).

Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex: “Deze resultaten lijken erop te wijzen dat ontevreden werknemers de zomermaanden vaak gebruiken om alles eens op een rijtje te zetten of om hun start als zelfstandige voor te bereiden. Snelle beslissers hakken de knoop in juli door en dienen dan hun ontslag in. Anderen nemen meer tijd om een en ander te overwegen en dienen hun ontslag in september in of – na nog een finaal gesprek met hun toekomstige werkgever – in oktober.”

Buiten de piekmaanden speelt de eindejaarspremie toch enige rol.

December is de topmaand voor ontslag met wederzijds akkoord: 11,7% van die ontslagen werden in december overeengekomen. Daarop volgt vaak ook ineens het einde van het contract, want bij wederzijds akkoord kan men overeenkomen om geen opzeg te presteren. Voor de werknemer is een contracteinde in december financieel gezien interessant, omdat hij dan zijn volledige eindejaarspremie nog kan ontvangen. Maar dat deze eindejaarspremie lang niet altijd primeert, blijkt uit het feit dat de topmaanden voor vrijwillig ontslag elders in het jaar liggen.

Diane Hulsbosch, Business Unit Director HR Consulting bij Securex: “Dit onderzoek toont aan dat leidinggevenden hun acties om team en teamleden te motiveren best niet alleen in december en januari plannen (nieuwjaarsdrink, functionerings- of evaluatiegesprek, teambuilding…). Die timing is goed, want de zoektocht naar werk neemt vaak een half jaar in beslag, maar volstaat zeker niet. Motiveren is sowieso een continu proces dat het hele jaar door vanuit verschillende invalshoeken actie vraagt, met extra aandacht voor en na de zomermaanden. Nu dus.”

 

Bron: Securex Sociaal Secretariaat – jaarlijkse barometer van HR-dienstverlener Securex bij 27.440 werkgevers en 261.450 werknemers in 2017 en 2018. Uit de vergelijking met de RSZ-populatiegegevens blijkt dat deze steekproef de Belgische arbeidsmarkt weerspiegelt voor de verdeling volgens statuut, geslacht en leeftijd van werknemers. De steekproef is dus representatief voor deze variabelen. Dit geldt minder voor de omvang van ondernemingen: ondernemingen met meer dan 1000 werknemers zijn in onze steekproef ondervertegenwoordigd.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.