NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘ontslag’

“Ontslag is nooit de insteek, maar soms een rechtvaardige – op basis van medische redenen – laatste oplossing.”

Naar aanleiding van het nieuws rond re-integratietrajecten, reageert externe preventiedienst Liantis met nuance. Volgens hen is het woord ‘ontslagmachine’ om verschillende redenen niet aan de orde. Lezen

Arbeidsmarkt: voor het eerst in vijf jaar vertrekken meer werknemers dan er aan nieuwe job beginnen.

Voor het eerst in vijf jaar zijn er meer werknemers met een vast contract vertrokken op hun job dan er werknemers aan een nieuwe job begonnen. Enerzijds vertrokken er meer werknemers op vraag van hun werkgever of in onderling overleg. Anderzijds vinden bedrijven door de krappe arbeidsmarkt minder snel geschikte kandidaten om openstaande vacatures in te vullen. Lezen

Belgen meest loyale werknemers: slechts 8% actief op zoek naar andere job.

Met 72% Belgen die niet van job willen veranderen, zijn de Belgen het meest loyaal van alle Europese werknemers. Slechts 8% kijkt actief uit naar een andere werkgever. Er is ook een keerzijde. Een ontslag door een werkgever komt dan dubbel zo hard aan. Om te vermijden dat werknemers te lang moeten herstellen van een ontslag, kunnen een exitgesprek en outplacement het verschil maken: 55% van de Belgen staat positief tegenover een exitgesprek en 73% staat positief tegenover outplacement. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van SD Worx bij 16.011 werknemers in 10 Europese landen, waaronder 1.000 werkende Belgen. Lezen

De steeds grotere aanwezigheid van Artificiële Intelligentie (AI) op de werkvloer zal niet tot een grote ontslaggolf leiden.

Belgische bedrijven verwachten geen ontslaggolf door ChatGPT en Artificiële Intelligentie. Slechts één op de zeven werkgevers vreest personeel te moeten ontslaan door de revolutie in AI. Dat zegt het gros van de Belgische bedrijfsleiders in een bevraging uitgevoerd door hr-dienstenbedrijf Acerta. Zelfs nu allerlei AI-tools waaronder ChatGPT al goed ingeburgerd zijn, geven 8 op de 10 ondernemers aan dat ze nog steeds even veel personeel nodig hebben. Lezen

Recordaantal jongeren vertrok dit jaar al bij werkgever: 41% meer contracten verbroken van werknemers onder de 25.

Nog nooit zeiden er zoveel jongeren hun job vaarwel als dit jaar. Het aantal arbeidscontracten van -25-jarigen dat in 2023 verbroken werd, ligt 41% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen was er al een enorme stijging (+135%) ten opzichte van de jaren voordien. Wanneer de contracten van jongeren ontbonden worden, gebeurt dat vooral in onderling overleg tussen werknemer en werkgever. Lezen

De ontslagintenties van kmo’s beloven stabiel te blijven in het derde kwartaal in Brussel en Vlaanderen.

Kmo’s in Brussel plannen minste ontslagen tot september. In Wallonië zien we een verdubbeling tov vorig kwartaal: één op vijf kmo’s denkt er aan ontslag. De aanwervingsplannen evolueren licht positief, behalve in Brussel en in de ‘industrie en bouw’. Deze sectoren hebben ook de laagste aanwervingsintenties. Lezen

Voor het eerst werkgever veroordeeld na ontslag omwille van abortus.

Een arbeidsrechtbank veroordeelde een werkgever tot het betalen van 6 maanden brutoloon wegens het ontslaan van een werkneemster omwille van een abortus. De ex-werkneemster en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen trokken samen naar de arbeidsrechtbank, aangezien het om een precedent gaat. Het Instituut kreeg 1 euro symbolische schadevergoeding en is tevreden over de uitspraak. De werkgever besloot intussen om niet in hoger beroep te gaan. Lezen

Voorzichtig optimisme over kmo-aanwervingsplannen voor april tot juni 2023: ontslagintenties bij kmo niet meer op ‘crisisniveau’.

De jobvooruitzichten bij Belgische kmo’s evolueren positief. Gemiddeld heeft één op drie kmo’s opnieuw aanwervingsplannen (36%). In West- en Oost-Vlaanderen, Limburg en Brussel zijn het er zelfs meer. Eén op vijf kmo’s kijkt nu ook uit naar tijdelijke profielen als uitzendkrachten, studenten of freelancers. De ontslagintenties zijn voor het eerst opnieuw gedaald tot een meer ‘normaal’ niveau van één op tien kmo’s (11%). Lezen

De Wet Eenheidsstatuut vereist verduidelijking rond maximale opzeggingstermijn van 13 weken bij ontslag door werknemer.

Het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (Wet Eenheidsstatuut) voor wat de aanpassing van de wettelijke maximale opzeggingstermijnen in het geval van opzegging door de werknemer betreft, werd op 16 maart 2023 aangenomen door de Kamer. Lezen

Stijging aantal aanwervingen in de tech-industrie ondanks ontslaggolf eind 2022 volgens Global Hiring Report.

Ondanks de vele ontslagen in de tech-industrie op het einde van 2022, is er nog steeds een toename van wereldwijde aanwervingen. Dat blijkt uit het nieuwe ‘Global Hiring Report’ van Deel Lab, het onderzoeksteam van HR-platform Deel. Verder blijkt uit het onderzoek dat Belgische werknemers vooral aangeworven worden door bedrijven in Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.