NL | FR | LU
Peoplesphere

Brusselse werkloosheid stijgt licht door inschrijvingen Oekraïners.

Het Brussels gewest telt in januari 2023 87.992 werkzoekenden, een lichte stijging van 1,5% vergeleken met januari 2022. De inschrijving van Oekraïense werkzoekenden, gekoppeld aan de huidige economische conjunctuur, lijken aan de basis te liggen van die beperkte toename van de Brusselse werkloosheid na een lange periode van ononderbroken daling en historisch lage werkloosheidscijfers. Brussel telt in totaal 1.616 ingeschreven Oekraïense werkzoekenden. Een jaar geleden waren dat er 100.

Actiris ontving de afgelopen maand 6.329 werkaanbiedingen, ofwel 15,3% minder dan in januari 2022. De daling van het aantal vacatures weerspiegelt de bezorgdheid van werkgevers, die een rem zetten op hun aanwervingen door de hogere loon- en energiekosten.

Lichte stijging van de totale werkloosheid, sterker bij de Brusselse jongeren

Eind januari telt het Brussels Gewest 87.992 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,3%. Dit komt neer op een lichte stijging op jaarbasis (+1.316 personen, +1,5%). Op maandbasis noteren we een stijging van 917 personen (+1,1%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 24,8%. Brussel telt 9.583 jonge werkzoekenden in januari 2023, oftewel 730 personen meer dan een jaar geleden (+8,2%).

De werkloosheidsgraad

Eind januari 2023 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,3% (14,5% voor de mannen en 16,3% voor de vrouwen). In januari 2022 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,1%. De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2020 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind januari 2023 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 87.992 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ).
Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+1.316 personen, +1,5%). De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand januari 11.209 personen (8.662 herinschrijvingen en 2.547 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 10.292 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 917 personen (+1,1%).

Het Brussels Gewest telt 51.533 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 6.457 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 30.002 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven. In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 4,5%. We stellen een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+1.057 personen, +19,6%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 9,8%. Brussel telt 1.161 ingeschreven werkzoekenden met de Oekraïense nationaliteit. In januari 2022 waren ze met 100.

Daling van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen

Actiris ontving in januari 2023, 6.329 werkaanbiedingen (WA) rechtstreeks. Dit is een daling is van 15,3% vergeleken met januari 2022. Ook zonder rekening te houden met de werkaanbiedingen van het type “Interim” ligt het aantal lager dan in januari 2022 (-11,9%). Waar we sinds 2021 het volume van rechtstreeks door Actiris ontvangen werkaanbiedingen sterk hebben zien stijgen, is er de laatste maanden een daling te bemerken. De belangrijkste verklaring hiervoor heeft te maken met de vertraging van de economie veroorzaakt door de energie- en inflatiecrisis. Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij ook de ontvangen werkaanbiedingen van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een daling op van 0,5% t.o.v. de vorige maand en een daling van 33,4% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

 

Bron: Actiris, view.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.