NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Articles

Editoriaal – Vrijheid van meningsuiting… Naar een einde aan alle vormen van pesterijen op het werk?

Moreel, fysiek, seksueel… Intimidatie komt voor in onze bedrijven. Vanuit het standpunt van een manager is het misschien moeilijk te aanvaarden, maar het is een harde realiteit. Natuurlijk is het geen wijdverspreide situatie, maar één geval, slechts één, in een organisatie is genoeg om ons met onze tekortkomingen te confronteren. Vandaag de dag heeft de vrijheid van meningsuiting een directe impact op de bedrijfswereld. Een filmset, een sportclub, een parlementaire vergadering… het zijn allemaal werkplekken. Het dwingt ons te erkennen dat onze organisaties niet immuun zijn voor de griezelige situaties die de mentale en fysieke integriteit bedreigen van mensen die onderworpen zijn aan de overheersing van anderen… Hoe komen we hieruit? Lezen

“Vaste overtuigingen rond langdurig zieken, inclusiviteit en flexibiliteit moeten tijdens dit verkiezingsjaar aangepakt worden”.

Anouk Lagae, uittredend CEO van Accent kruipt nog een laatste keer in haar pen om het te hebben over de polarisatie op de arbeidsmarkt. Volgens Lagae moeten we vastgeroeste overtuigingen over langdurig zieken, flexibele arbeid, veranderingen op de arbeidsmarkt en inclusie leren loslaten. Alleen zo kunnen we het hoofd bieden aan de blijvende krapte op de arbeidsmarkt. Lezen

Editoriaal – Leven en werken met weinig. Is soberheid de oplossing om onze werknemers te helpen om te gaan met onzekerheid?

Goedkoop werkt. Het is winstgevend. We hebben voorbeelden van bedrijven en groepen (vaak familiebedrijven) die van een strikte controle van de uitgaven een basisprincipe van het management hebben gemaakt. In deze organisaties leren teams beslissingen te nemen op basis van de beschikbare middelen, niet blind te geloven in theoretische modellen die uiteindelijk geen resultaten garanderen en alleen risico’s te nemen als ze berekend zijn. Is soberheid, in een snel veranderende wereld waar de concurrentie op alle fronten hevig is, een belemmering voor ontwikkeling of een reddende strategische keuze? En hoe werkt het om onze collega’s te motiveren? Lezen

Editoriaal – Mensen beschadigd door hun werk en bedrijvenbedrijven die moeite hebben om hun steun te betuigen… Hebben we het hierover?

Welwillendheid is ongetwijfeld de meest misbruikte term van de jaren 20 op het gebied van (people) management. Leiders worden verondersteld positieve waarden te belichamen (gelukkig maar!) en ze vooral tot in de perfectie uit te dragen, zonder echte ruimte voor fouten. In de praktijk resulteert dit enerzijds in vermoeide werknemers die op zoek zijn naar de kleinste uitglijder van hun managers (en omgekeerd)… en anderzijds in managers die verdoofd zijn in hun vermogen om negatieve feedback te geven wanneer dat nodig is en in hun bereidheid om indringend in te grijpen wanneer iemand van ons het slecht doet. Uiteindelijk krijgen we het tegenovergestelde effect van wat we aanvankelijk wilden: zogenaamd ‘welwillend’ management lokt meer stilte uit dan echte dialoog. Wat kunnen we doen om onze collega’s te helpen? Lezen

Editoriaal – Is een vreedzaam bedrijf mogelijk in een maatschappij vol conflicten?

We zijn in oorlog. We zijn nu al een aantal jaren in oorlog met religieuze extremen, met wereldwijde pandemieën, met de vernietiging van natuurlijke hulpbronnen (de lijst is niet uitputtend)… We zijn ook in oorlog met elkaar door te wijzen op de redenen waarom we het oneens zijn over onze waarden, onze verplichtingen en ons gedrag. Conflicten zijn overal om ons heen… Dat is het onderwerp van onze wekelijkse vraag: kan het bedrijf zich voorstellen een oase van vrede te zijn in deze maatschappelijke omgeving die mensen tegen elkaar opzet, die sociale klassen uitnodigt elkaar te haten, die zelfs generaties ertoe aanzet elkaar de schuld te geven van de vernietiging van onze planeet… Een nieuwe mission impossible, nog eentje? Lezen

Editoriaal – Is massale werving in een tijd van tekort aan talent een ernstig project?

Wat denken bedrijven in hemelsnaam als ze grote wervingscampagnes aankondigen in een tijd waarin talent nog nooit zo schaars is geweest als nu? Denken ze echt dat ze hun doelstellingen kunnen bereiken? Je moet wel heel veel vertrouwen hebben in je verleidingskracht om deze weg in te slaan… Zou het kunnen dat dit in wezen een initiatief is om het merkimago te versterken? Er zijn ongetwijfeld verschillende scenario’s mogelijk, variërend van een pokerspel tot een publiciteitsstunt tot een positieve gok op de toekomst. Dus hoe weten we of het “wervingsproject” – en het bedrijf dat het ondersteunt – op solide fundamenten is gebaseerd? Lezen

Editoriaal – Stress, verveling en een werkdruk die vaak slecht verdeeld is onder werknemers…

Werknemers die worstelen met het grote aantal taken dat ze moeten uitvoeren en anderen die hun verveling met zich meeslepen… In hetzelfde bedrijf? Natuurlijk gebeurt dat. Het komt zelfs vaak voor. Een betere verdeling van de werklast binnen onze teams is niet alleen een kwestie van gezond verstand. Als dat zo was, zou het een eenvoudig dagelijks management ‘probleem’ zijn. Maar het raakt aan verschillende essentiële aspecten van people management: ontwikkeling van vaardigheden, personeelsplanning, collectieve prestaties, welzijn en energiebeheer… Genoeg om er een onmogelijke vergelijking van te maken? Lezen

Editoriaal – Gevaar voor ons welzijn door de vervaging van ons privé- en beroepsleven?

Er zijn nog steeds enkele gevallen van verzet… Sommigen van ons proberen een duidelijke scheiding tussen werk en privéleven aan te houden. Maar in ons streven naar flexibiliteit worden de plaatsen waar we gaan werken en de tijden waarop we aan het werk zijn steeds talrijker. De grenzen tussen privé en werk verdwijnen.
Thuiswerken is normaal. En persoonlijke zaken afhandelen op kantoor is gemeengoed geworden. Maar dit geldt niet voor iedereen, wat misschien verklaart waarom sommige mensen zich nog steeds willen verzetten tegen de realiteit van toenemende verwarring tussen ons werk en ons privéleven. Hoe zit het met jou? Ben jij voor of tegen sferen die zich vermengen zonder het welzijn van onze collega’s in gevaar te brengen? Hier zijn wat elementen om over na te denken, zodat we samen verder kunnen denken. Lezen

Editoriaal – Een nieuwe baan om 2024 te beginnen… En een manier vinden om deze levensvreugde de komende 12 maanden te verlengen!

Begin januari. Al deze aankondigingen van nieuwe banen en nieuwe functies die we zojuist op sociale netwerken hebben gelezen, zijn een genot. Vol energie, vastberadenheid en de wil om het goed te doen, getuigen ze van een enthousiasme en ambitie die we graag altijd levend willen houden. Dus de vraag die we onszelf deze week stelden was: hoe kunnen we het momentum van de begindagen vasthouden en de joie de vivre en joie de travailler behouden die ons drijft wanneer we het bedrijf (her)ontdekken? We hebben geen minuut te verliezen om samen naar oplossingen te zoeken, want Blue Monday en zijn spoor van depressies staan al voor de deur op 15 januari 2024, net om de hoek… Lezen

Opinie – De arbeidsmarkt is essentieel om de opwarming van het klimaat tot 1,5 graad te beperken.

Op de COP 28 in Dubai hebben de deelnemers een akkoord bereikt over de ontwerptekst die spreekt van een transitie weg van fossiele brandstoffen. Dichter bij huis verplichtte, begin deze maand, het Brusselse Hof van beroep de Belgische Staat, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent af te bouwen tegenover 1990. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.