NL | FR | LU
Peoplesphere

Chemie en life sciences bestempeld als essentiële sector voor de Vlaamse economie en welvaart.

Met een toegevoegde waarde van bijna 200.000 euro per werknemer per jaar en een groeiritme dat dubbel zo hoog ligt als de rest van de industrie is de chemie en farma een hefboom voor economische groei en tewerkstelling in andere sectoren. Maar de uitdaging voor de toekomst blijft het aantrekken van jong talent met technische en wetenschappelijke kennis. Dat is samengevat de conclusie van econoom Geert Noels van Econopolis.

De chemie en life sciences vertegenwoordigen een derde van de toegevoegde waarde van de industrie in Vlaanderen en liefst 60% van alle private investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Bovendien is de sector de voorbije 40 jaar dubbel zo snel gegroeid als de rest van de industrie en is het gewicht van chemie en farma in de Vlaamse economie zowat dubbel zo groot als elders in Europa. Zo blijkt uit de analyse van Econopolis die het economisch belang van de chemie en life sciences duidelijk maakt.

“De cijfers spreken voor zich. Toch worden de hefboomeffecten van de chemie en farma in ons land wellicht onderschat. In het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of de Verenigde Staten gaat men uit van een multiplicatoreffect van 3 tot 7. Dit wil zeggen dat voor elke job in chemie of farma er 3 tot 7 jobs bijkomen in andere sectoren. In ons land hanteert men een multiplicatoreffect van slechts 1,6. In werkelijkheid zouden de chemie en life sciences in Vlaanderen weleens minstens dubbel zo veel indirecte jobs kunnen creëren als de 100.000 waar we vandaag van uitgaan”, zegt Geert Noels van Econopolis.

Volgens Noels wordt het aantrekken van jong talent met een technische en wetenschappelijke scholing de grote uitdaging voor de chemie- en farmabedrijven. In België heeft minder dan 1 op de 5 afgestudeerden een diploma van een STEM-studierichting (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Ons land bengelt daarmee achteraan in de internationale OESO-ranking. De koppositie is voor Duitsland waar het percentage bijna dubbel zo hoog ligt.

“We doen als sector al heel wat inspanningen, maar er is duidelijk werk aan de winkel om nog meer jongens en meisjes warm te maken voor wetenschap en technologie. Onze bedrijven hebben dit jong talent hard nodig om de innovaties van morgen mee te bedenken en vorm te geven. We willen daarom met andere sectorfederaties de handen in elkaar slaan om samen met de overheid en het onderwijs nog meer in te zetten op de promotie van STEM”, zeggen Frank Beckx en Luc Delagaye, gedelegeerd bestuurder en voorzitter essenscia vlaanderen.

Bron : Essenscia – Pic : Geert Noels ©Econopolis

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.