NL | FR | LU
Peoplesphere

Coronapremie: de regels zijn in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Ondernemingen die tijdens de coronacrisis goed gepresteerd hebben kunnen werknemers voor het jaar 2021 een coronapremie toekennen tussen 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021. Werknemers kunnen deze fiscaalvoordelige premie (in de vorm van een consumptiecheque) gebruiken in een aantal handelszaken en inrichtingen om op die manier de consumptie te ondersteunen en bij te dragen aan het economisch herstel. De premie geldt tot 31 december 2022.

Vanaf 1 augustus 2021 kunnen organisaties hun medewerkers een coronapremie toekennen, bovenop de 0,4 % maximale loonmarge bepaald in het sociaal akkoord 2021-2022. Emma Suzanne van Aggelen, juridisch adviseur bij Acerta, geeft je een overzicht van de spelregels voor de toekenning en besteding van de coronapremie.

Wat is de coronapremie? De coronapremie is een (para)fiscaal gunstige premie die je kan toekennen wanneer je onderneming tijdens de coronacrisis goede resultaten behaald heeft. Wanneer er sprake is van ‘goede resultaten’ is evenwel niet nader verduidelijkt en wordt overgelaten aan het sociaal overleg.

Hoe kan je de coronapremie toekennen? Je kan de premie verplicht uitkeren in de vorm van papieren of elektronische consumptiecheques. De coronapremie kan worden toegekend vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021.

De toekenning van de coronapremie dient in principe geregeld te worden via een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit kan een sectorale of een ondernemings-cao zijn. Wanneer het niet mogelijk is om te werken met een cao, kan de coronapremie ook toegekend worden op basis van een individuele overeenkomst.

Hoeveel mag de coronapremie bedragen? Er is een maximumbedrag voorzien van 500 euro. De coronapremie mag dit bedrag niet overschrijden. Je kan de coronapremie ook in meerdere schijven toekennen.

Is de coronapremie fiscaal interessant? Als je de toekenningsregels volgt, is de coronapremie vrijgesteld van belastingen. Zo is de premie vrijgesteld in de personenbelasting en bovendien fiscaal aftrekbaar voor de werkgever. Er is wel voorzien in een bijzondere patronale bijdrage van 16,5 %.

Wie kan de coronapremie ontvangen? Ondernemingen kunnen de coronapremie toekennen aan hun medewerkers. Voor de bedrijfsleiders kan er geen vrijgestelde toekenning gebeuren, net zoals dat ook voor de eerder uitgegeven consumptiecheques het geval was.

Waar kan de coronapremie besteed worden? De coronapremie, die dus in de vorm van consumptiecheques uitgekeerd wordt, kan besteed worden in een aantal handelszaken en inrichtingen, met het oog op het ondersteunen van de consumptie en het bijdragen aan het economisch herstel na de coronapandemie. De oorspronkelijke lijst van handelaars waar men met consumptiecheques terecht kon, wordt dan ook uitgebreid om het herstel van de lokale economie maximaal te ondersteunen. Het gaat dan onder meer om kappers, zwembaden en bioscopen.

Tot wanneer is de coronapremie geldig? Medewerkers die een coronapremie hebben ontvangen, kunnen de cheques besteden tot uiterlijk 31 december 2022. Deze verlenging geldt eveneens voor de reeds uitgegeven consumptiecheques in 2020 en in de verschillende social profit sectoren.

 

Bron: Acerta – Lydian

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.