NL | FR | LU
Peoplesphere

De taxshift en de bedrijfswagen

Er is de laatste tijd heel wat te doen rond een mogelijke compensatie voor de verlaging van de loonlasten via een hervorming van de fiscaliteit op bedrijfswagens. In die context zou de invoering van een mobiliteitsbudget (onder de vorm van een cafetariaplan) een eerste stap kunnen zijn.

Dat een groot aantal bedrijfswagens de Belgische wegen inpalmt, is niet verwonderlijk. Door de hoge loonlast is de toekenning van bedrijfswagens (omwille van hun fiscaal gunstig regime) immers reeds jarenlang hét middel bij uitstek om een fiscaal gunstige salarisverhoging toe te kennen.

Deze situatie heeft echter bijgedragen tot de huidige fileproblematiek. Wanneer een hervorming van de fiscaliteit op bedrijfswagens als oplossing wordt voorgesteld in dit verband, dan spreekt het voor zich dat eerst moet gesleuteld worden aan de hoge loonlasten.

De taxshift als oplossing

Via de taxshift werden sinds april van dit jaar de eerste stappen richting verlaging van de loonlasten gezet. Aangezien de taxshift gedefinieerd wordt als een verschuiving van lasten op arbeid naar andere bronnen van inkomsten, moet tegenover deze lastenverlaging een compensatie in de plaats staan.

Naast een gedeeltelijke afschaffing van de IPA-korting en een wijziging van de structurele vermindering (deze maatregelen traden reeds –gedeeltelijk- in voege), wordt in die context nu ook richting aanpassing fiscaal regime op bedrijfswagens gekeken.

Invoering van een mobiliteitsbudget als eerste stap

Naast het politieke debat over een al dan niet zwaardere, dan wel alternatieve taxatie van bedrijfswagens, gaan stemmen op om de toekenning van onze geliefde viervoeter open te trekken naar andere transportmiddelen via een zgn. mobiliteitsbudget. Via dergelijk budget kunnen werknemers kiezen uit een waaier van transportmiddelen die het best bij hun wensen aansluiten en worden zij bovendien zelf gesensibiliseerd om de wagen meer aan de kant te laten staan.

Wat is nu reeds mogelijk?

De regering bespreekt momenteel een wetsontwerp tot invoering van een wettelijk mobiliteitsbudget met een eigen, transparant sociaal en fiscaal statuut. Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 12 april 2016 op Lex4You.

In afwachting van de invoering hiervan, maken reeds verscheidene werkgevers in de praktijk gebruik van een mobiliteitsbudget onder de vorm van cafetariaplan. In die context kan de werknemer dan bepaalde loonvoordelen kiezen uit verschillende pijlers (bv. work-life balance, verzekeringen,…) alsook uit de pijler “transport”.

 

Bron: Securex

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.