NL | FR | LU
Peoplesphere

Dringend zoveel mogelijk nieuwe handen beschikbaar maken om absenteïsme ten gevolge van corona op te vangen.

De interprofessionele werkgeversorganisaties zijn tevreden met de noodzakelijke verlenging van een aantal steunmaatregelen om de vierde coronagolf op te vangen, maar in een brief aan de ministers van Werk, Sociale Zaken en Pensioenen pleiten ze om dringend bijkomende maatregelen te nemen om de personeelstekorten op te vangen.

Een uitbreiding van de flexi-jobs, studenten de mogelijkheid geven om meer uren te presteren en een vermindering van de sociale bijdragen om de stijgende kosten van het gewaarborgd loon te drukken… We moeten ook meer mensen die vandaag niet actief zijn motiveren om het werk te hervatten.

Volgens de werkgevers is dat noodzakelijk nu het aantal ziekte- en quarantainedagen op zijn hoogste piek zit sinds het begin van de coronacrisis. De voorziene sluitingsweek van de scholen zal dat effect verder versterken. Heel wat werkgevers dreigen hun activiteiten daardoor sterk te moeten afbouwen of zelfs stilleggen.

Om de economie en de zorg- en welzijnssector niet in gedrang te brengen, vragen de werkgevers aan minister Dermagne, Vandenbroucke en Lalieux om de ondernemingen te ondersteunen om de sterke toename van personeelstekorten, die ook de druk op de overblijvende collega’s verhoogt, en de financiële gevolgen ervan op te vangen.

De werkgeversorganisaties dringen erop aan om zo snel mogelijk minstens de volgende maatregelen te nemen:

  • Gepresteerde uren studentenarbeid neutraliseren voor het totale contingent van 475 uren voor 2021 en 2022.
  • De mogelijkheden om een flexi-job uit te oefenen uitbreiden.
  • Een substantiële vermindering van de RSZ-bijdragen voor ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2021 of de eerste twee kwartalen van 2022 geconfronteerd worden met een hoger aantal afwezigheden wegens ziekte in vergelijking met dezelfde kwartalen in 2019 of 2020 ter compensatie van de toegenomen kost van het gewaarborgd loon.
  • Alle gepensioneerden de mogelijkheid geven om onbeperkt bij te verdienen.
  • Het bestaande behoud van 20% van de uitkering voor wie arbeidsongeschikt is en het werk gedeeltelijk hervat tijdelijk optrekken tot 35%, waarbij ook de tewerkstelling bij een andere werkgever wordt aangemoedigd.
  • Tijdelijk werklozen met behoud van 25% van de uitkering de mogelijkheid geven om tijdelijk een andere job of flexi-job uit te oefenen bij een andere werkgever.

Gezien de onvoorspelbaarheid van de viruscirculatie en de opkomst van nieuwe varianten vragen ze om deze maatregelen minstens in te voeren tot het einde van het tweede kwartaal van 2022.

Daarnaast blijven de interprofessionele werkgeversorganisaties zich engageren om de naleving van de geldende sanitaire maatregelen in de ondernemingen te blijven stimuleren om zo samen de impact van het coronavirus op onze samenleving zo veel mogelijk te beperken.

 

Bron: VBO, Unisoc, UCM, Boerenbond, Unizo,

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.