NL | FR | LU
Peoplesphere

Gelijke kansen op school, cruciaal voor onze maatschappij

Uit dossier n°102 van Peoplesphere, over gendergelijkheid op de werkvloer en het glazen plafond, bleek dat het probleem van genderongelijkheid dieper ligt dan ‘gewoon’ de verkeerde mentaliteit van directies. Het probleem moet, volgens onze interviewees, veel vroeger (onder andere op school) aangepakt worden.

Jean Hindriks, Senior fellow van het Itinera Institute, schreef samen met Matteo Godin een rapport over sociale mobiliteit op internationaal niveau en in Belgie. “In ons rapport benaderen we op een nieuwe manier het begrip ‘gelijkheid’, zoals het in de evaluaties van de onderwijssystemen werd gedefinieerd. Vandaag de dag wordt het verplicht onderwijs door iedereen gepercipieerd als een vector van sociale emancipatie. Het scheppen van gelijke kansen is dan ook een belangrijke uitdaging voor het beleid geworden. We kunnen spreken van gelijke onderwijskansen wanneer de sociale afkomst van de leerlingen geen invloed heeft op hun schoolresultaten. Het is dus zaak om de aanvankelijke handicap weg te werken en compensaties te bieden voor de omstandigheden van waaruit leerlingen vertrekken, zodat zij gelijke kansen krijgen in het leven. Dat is de centrale opdracht van het onderwijs.”

Veerkracht als kansengelijkheid

België, zowel Wallonië als Vlaanderen, scoort erg slecht op vlak van gelijke kansen voor alle leerlingen op school. “Veerkrachtige leerlingen zijn leerlingen uit achtergestelde milieus die het goed doen op school. Om dit fenomeen te onderzoeken, vergelijken we voor elk land de relatieve kansen van een leerling om tot de 25% beste leerlingen van het land te behoren (op basis van de PISA-test 2012), naargelang deze leerling tot het kwart van de bevolking behoort dat sociaal het meest bevoordeeld is, dan wel tot het kwart van de bevolking dat sociaal het meest achtergesteld is. Het resultaat spreekt voor zich: de Vlaamse Gemeenschap bengelt onderaan de rangschikking met een kansongelijkheid die drie keer zo groot is als die in de landen die aan de kop van de rangschikking staan. In de Vlaamse Gemeenschap heeft een leerling uit een bevoorrecht milieu zeven keer meer kans om tot de beste leerlingen te behoren dan een leerling uit een achtergesteld milieu. De Franse Gemeenschap komt uit bij een relatievekansenratio van 6, terwijl het gemiddelde in de OESO-landen 4 bedraagt.

Lees de rest van het artikel in uw Peoplesphere n°103! Nog niet geabonneerd? Klik hier.

 

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.