NL | FR | LU
Peoplesphere

Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2017 18.331 euro. Vlaanderen blijft de regio met de hoogste inkomens.

Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2017 gemiddeld 18.331 euro. Brussel blijft het gewest waar de gemiddelde inkomens het laagst zijn. De provincie Vlaams-Brabant blijft in 2017 de provincie met het hoogste gemiddeld inkomen per inwoner, gevolgd door Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen.

Op gemeentelijk niveau spant Sint-Martens-Latem opnieuw de kroon als gemeente met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner. Het ligt er 67,7% boven het Belgische gemiddelde;.
Het laagste gemiddelde inkomen is terug te vinden in Sint-Joost-ten-Node. Het inkomen per hoofd ligt 49,3% lager dan het nationale gemiddelde.

Met het inkomen wordt het netto belastbare inkomen bedoeld. Deze bedragen worden berekend op basis van de aangiften in de personenbelasting en omvatten de belastbare inkomsten uit beroep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, het kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen. Niet-belaste inkomsten (zoals kindergeld en het leefloon) maken geen deel uit van de fiscale inkomens. Het gemiddeld inkomen in dit persbericht werd berekend door het totaal netto belastbaar inkomen te delen door de totale Belgische bevolking (0 tot 100+ jaar). Het gemiddeld inkomen per aangifte bedroeg 32.729 euro. De referentieperiode van de gebruikte gegevens is steeds het inkomstenjaar 2017, dus het aanslagjaar 2018. De fiscale statistieken zijn opgesteld volgens de woonplaats van de belastingbetaler.

De Vlaming heeft het hoogste inkomen; de Brusselaar hinkt achterop

In 2017 bedroeg het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner 18.331 euro. Als dit cijfer wordt uitgesplitst over de drie gewesten, stellen we vast dat het inkomen per hoofd het hoogst ligt in Vlaanderen. Met een bedrag van 19.636 euro ligt het gemiddelde inkomen van de Vlaming 7% boven het nationale gemiddelde. De inwoners van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten het met beduidend minder financiële middelen stellen. Zo ligt het gemiddelde inkomen van de Waal 6% onder het Belgische cijfer, terwijl een Brusselaar het op jaarbasis gemiddeld met 22% minder moet stellen.

Net als de voorgaande jaren is de provincie Vlaams-Brabant ook in 2017 de provincie met het hoogste gemiddeld inkomen per inwoner. Dat inkomen bedroeg per hoofd 21.462 euro. Ook in Waals-Brabant ligt het gemiddeld inkomen per inwoner met 21.035 euro boven de kaap van 21.000 euro. Oost-Vlaanderen vervolledigt de top-drie met een gemiddeld jaarinkomen per inwoner van 19.927 euro.

Sint-Martens-Latem huisvest de hoogste inkomens; Sint-Joost-ten-Node is hekkensluiter.

Met een gemiddeld inkomen per hoofd van 30.748 euro is Sint-Martens-Latem de gemeente met de hoogste inkomens. Een inwoner van deze gemeente beschikt over een inkomen dat gemiddeld 67,7 % hoger ligt dan het nationale gemiddelde.

Aan de andere kant van het spectrum zijn vooral Brusselse gemeenten terug te vinden. Met gemiddeld 9.297 euro is Sint-Joost-ten-Node de Belgische gemeente met de laagste inkomens. Een doorsnee inwoner van Sint-Joost-ten-Node beschikt over een inkomen dat 49,3% lager ligt dan het nationale gemiddelde. Met Sint-Jans-Molenbeek, Farciennes, Anderlecht, Dison, Schaarbeek, Koekelberg en Brussel telt België nog zeven andere gemeenten waar het gemiddelde inkomen per inwoner minstens 30 % onder het nationale gemiddelde ligt. Het West-Vlaamse Mesen huisvest met een gemiddeld bedrag van 13.719 euro de laagste inkomens van Vlaanderen.

Bron: Statbel – Fiscale statistiek van de inkomens op basis van het aanslagjaar 2018, inkomens 2017

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.