NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘inkomen’

Meer dan 2,1 miljoen Belgen lopen risico op armoede of sociale uitsluiting.

2.150.000 landgenoten, of 18,6% van de Belgische bevolking, lopen een risico op armoede of sociale uitsluiting (AROPE). Dat blijkt uit de nieuwe armoedecijfers voor 2023 die Statbel, het Belgische statistiekbureau, vandaag publiceert op basis van de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC). Lezen

Recordaantal zestigplussers en gepensioneerden ging dit jaar op zoek naar werk.

Werken na je pensioen zit in Vlaanderen steeds meer in de lift. De voorbije elf maanden ging een recordaantal van liefst 10.808 zestigplussers en gepensioneerden op zoek naar een deeltijdse job of flexiwerk via Nestor, het grootste uitzendkantoor voor senioren in de Benelux. “2 op 3 zestigplussers doet het om een nuttige tijdsbesteding te hebben, terwijl 55 procent werkt om hun pensioen aan te vullen”, duidt Nicolas Moerman, stichter van Nestor na een enquête bij 1.400 werkzoekende zestigplussers. Lezen

Investeren in welzijn loont maar 30% van de werkgevers onderschat dit belang volgens hun werknemers.

Werk is voor bijna 9 op de 10 Belgen (87%) belangrijk. Dit omdat het hen financiële zekerheid geeft, maar ook omdat werk zinvol is, plezier verschaft en mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling en sociaal contact. 7 op 10 (69%) werknemers bevestigen dat werk hen effectief in staat stelt om het leven te leiden dat ze willen. De resterende 3 op 10 werknemers die dat niet vinden, geven hiervoor het vaakst een te laag loon en een te hoge werkdruk als redenen op. Maar liefst de helft van deze laatste groep zegt dat hun werkgever geen werk maakt van hun welzijn. Dit terwijl uit dit onderzoek, in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven, blijkt dat investeren in zinvol werk en welzijn een duidelijk hogere score op het vlak van tevredenheid en motivatie verzekert. Lezen

Meer zelfstandigen investeerden in hun aanvullend pensioen.

In 2022 investeerden opnieuw meer zelfstandige ondernemers (+1,2%) in hun aanvullend pensioen. Er werden ook heel wat meer nieuwe polissen afgesloten (+7,1%). Vooral de formule van het Sociaal VAP is populair. Dat blijkt uit gegevens van hr-dienstengroep Liantis: marktleider voor het Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) onder de socialeverzekeringsfondsen. Lezen

De armoedenetwerken trekken aan de alarmbel: een sociaal bloedbad dreigt door de energiecrisis.

Op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, voeren de armoedenetwerken samen met mensen in armoede actie over heel het land om het onrecht dat armoede is aan te kaarten. Dat is dit jaar, meer dan ooit te voren, van cruciaal belang. De huidige energiecrisis en stijgende levenskosten storten onze samenleving in een ongeziene verarming. Er dreigt een sociaal bloedbad voor gezinnen in armoede en de lagere middenklasse. Lezen

Meer dan 1 op 3 zelfstandigen ziet inkomen dalen maar stressniveau blijft onder controle.

Uit de zomermeting van de Financiële Gemoedsrustbarometer van NN blijkt dat de hogere levenskosten zelfstandigen heel wat kopzorgen baren. Meer dan 1 op 3 zelfstandigen zag hun inkomen immers dalen sinds vorige zomer. De gemiddelde financiële gemoedsrustindex bedraagt voor zelfstandigen op dit moment 63 op 100. Ze doen het op dat vlak verrassend beter dan de gemiddelde loontrekkende, die 59 op 100 scoren. Ook de zenscore van zelfstandigen bedraagt 63 op 100. NN ging op zoek naar de factoren die een invloed hebben op de financiële gemoedsrust en de zenscore van zelfstandigen. ​ Lezen

Herstel op de arbeidsmarkt is omgebogen door crisissen en toenemende ongelijkheid.

Verschillende mondiale crisissen verslechteren duidelijk het herstel van de wereldwijde arbeidsmarkt. De ongelijkheden binnen en tussen landen neemt ook toe, blijkt uit een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Uit de 9e editie van de IAO-Monitor over de arbeidswereld blijkt dat het aantal gewerkte uren na een aanzienlijke stijging in het laatste kwartaal van 2021, in het eerste kwartaal van 2022 wereldwijd is gedaald tot 3,8% onder de benchmark van voor de crisis (vierde kwartaal van 2019). Dit komt neer op een tekort van 112 miljoen voltijdse banen. Lezen

Monitoring van levensomstandigheden: nieuwe enquête brengt eenzaamheid, geluksgevoel en tevredenheid van de Belgen in kaart.

In een nieuwe driemaandelijkse enquête bevraagt Statbel zo’n 5.000 Belgen tussen 16 en 74 jaar naar hun persoonlijk welbevinden en levensomstandigheden. Die enquête komt er onder meer op vraag van Eurostat, om zo het maatschappelijke herstel in tijden van de COVID-19-pandemie te monitoren. De eerste resultaten gaan over het derde kwartaal van 2021. In de enquête werden vragen gesteld over eenzaamheid, geluksgevoel en de algemene tevredenheid. Lezen

Webinar van het Federaal Planbureau: Inkomensverlies bij werknemers en zelfstandigen door de COVID-19-crisis.

Als gevolg van de COVID-19 crisis kunnen werkgevers gebruikmaken van een regeling tijdelijke werkloosheid wanneer ze de arbeidsduur van hun werknemers tijdelijk moeten verminderen. Zelfstandigen die verplicht zijn hun activiteit te onderbreken, of die hun activiteit vrijwillig onderbreken, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een beroep doen op een overbruggingsrecht. Op basis van een aantal simulaties verschaffen we inzicht in de mate waarin het beschikbaar inkomen wijzigt als gevolg van een terugval op een systeem van tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) of een overbruggingsrecht (voor zelfstandigen). Lezen

Negatieve impact van de crisis op het welzijn van de Belgen betreft groepen met lager welzijn.

Naast de gezondheids- en economische impact, heeft de covid-19-crisis ingrijpende gevolgen voor het volledige leven van mensen. Die crisis heeft een negatieve impact op het welzijn van de Belgen en de belangrijkste determinanten ervan, zoals gezondheid, sociale relaties of levensstandaard. Sommige groepen zijn bijzonder kwetsbaar: de 16-49-jarigen, personen met een laag inkomen, zij die alleen wonen, arbeidsongeschikt of werkloos zijn. Algemeen genomen lopen vrouwen meer dan mannen het risico dat hun welzijn daalt. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.