NL | FR | LU
Peoplesphere

Hoe bevrijden we ondernemingen van seksisme?

94% van de vrouwen is al eens het slachtoffer geweest van seksistisch gedrag op hun werkplek en 9% is er fysiek aangevallen. Deze resultaten blijken uit het onderzoek van JUMP getiteld “Where do we stand on sexism? ” (3.294 antwoorden). Deze vaststelling wordt gestaafd door al het onderzoek dat hieromtrent werd gevoerd. JUMP, de vereniging voor Gelijkheid op het werk, stelt gratis instrumenten en hulpmiddelen ter beschikking.

Uitgaande van deze alarmerende cijfers stelt JUMP, dat oplossingen voor gelijkheid op het werk en genderdiversiteit in bedrijven aanbiedt, verscheidene instrumenten ter beschikking om op een duurzame manier de praktijken te veranderen.

1. De diagnose stellen
De JUMP-enquête was de eerste stap om het fenomeen seksisme kwantificeerbaar te maken. Zij snijdt thema’s aan als de perceptie van seksisme, seksistische gedragingen en omgevingen, de psychologische impact van seksisme op het werk in het bijzonder en van seksisme als aanslag op onze vrijheid. Zij maakt de complete balans op van het fenomeen en maakt het mogelijk de instrumenten te bepalen die nodig zijn om het te bestrijden.

2. Individuele instrumenten om te reageren
JUMP heeft individuele instrumenten ontwikkeld voor bewustwording en reactie, zodat iedereen zich uitgerust voelt om op individueel niveau seksisme te bestrijden:

• een quiz om je eigen gevoeligheid voor discriminatie te beoordelen
• tutorials, filmpjes om te reageren op verbale agressie: elk onderdeel gaat over een techniek om op een gevatte manier te reageren en suggereert om misplaatste opmerkingen te counteren via zelfspot, rechttoe taalgebruik, kwinkslag of compliment.
• een online platform met alle studies, verslagen, artikels, filmpjes en instrumenten om seksisme te begrijpen en het te bestrijden.

3. Hulpmiddelen voor bedrijven en hun leidinggevenden
Met alleen hulpmiddelen voor individuele personen kan een volledige samenleving of zelfs maar een bedrijf niet veranderen. Het zijn op de eerste plaats de leidinggevenden die instaan voor de veiligheid van de werknemers en voor de levenskwaliteit op het werk. JUMP heeft voor hen twee handleidingen gepubliceerd:

• een praktische gids Bevrijd uw onderneming van seksisme
• een tweede gids om er dieper op in te gaan, getiteld How to build an inclusive workplace, gebaseerd op onze enquête bij meer dan 150 verantwoordelijken voor diversiteit in grote Europese bedrijven.

Deze informatieve, concrete gidsen boordevol oplossingen maken het mogelijk een diagnose te stellen van de organisatie en van je eigen gedrag als manager. Ze reiken ook instrumenten en goede praktijken aan om een echt inclusieve organisatie op te bouwen.
• Een reeks van 15 posters om in bedrijven op te hangen en de werknemers bewust te maken van seksisme en gekruiste discriminatie. De posters kunnen per bedrijf worden gepersonaliseerd met het logo en een specifiek bericht (bijvoorbeeld het contact met de referent rond seksisme). Deze instrumenten zijn helemaal gratis en beschikbaar per e-mail of post.

4. Begeleiding en opleiding
Om de transformatie op een duurzame manier in de bedrijven te verankeren stelt JUMP haar brede expertise en de beste deskundigen van Europa ter beschikking van bedrijven om een diagnose te stellen, opleidingen te organiseren en te begeleiden.

“Het systemisch seksisme van het bedrijf herkennen is de eerste stap om de bedrijfscultuur te veranderen, om zeker te kunnen zijn van een eerlijke en meritocratische omgeving voor elke werknemer, om grotere prestaties te verkrijgen en respect voor de waarden van de onderneming. ”
aldus Isabella Lenarduzzi, oprichtster van JUMP.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.