NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘gendergelijkheid’

Twee op de vijf vrouwen heeft stress om zich ziek te melden.

Maar liefst 46% van de werknemers zal zich niet ziekmelden terwijl hij of zij wel ziek is uit angst om collega’s teleur te stellen. Daarbij meldt 43% zich niet omdat hij of zij van mening is dat het werk niet kan worden overgenomen. Opvallend is dat met name vrouwen zich schuldiger voelen om zich ziek te melden dan mannen. Lezen

Menstruatie, moederschap en menopauze: 65% van de vrouwelijke werknemers ervaart taboe rond de drie M’s op het werk.

Ruim een derde van de Vlaamse vrouwelijke werknemers durft zich niet uit te spreken over gevoelige thema’s op het werk. Vooral menstruatie, moederschap en menopauze zijn taboeonderwerpen, maar ook leeftijdsstereotypering bij oudere werknemers. Dat blijkt uit recent onderzoek van Antwerp Management School (AMS) in samenwerking met SD Worx bij 1.700 respondenten. Lezen

Opinie – Vrouwen moet durven werk te maken van hun personal branding.

Met Internationale Vrouwendag op de agenda stellen we ons de vraag waarom het aantal vrouwen in directiecomités, raden van bestuur en op leidinggevende posities nog steeds zo’n uitdaging blijft. Maar ook, en misschien nog belangrijker, hoe we dat kunnen veranderen. De (beleids)discussie over quota gaan we hier niet voeren. Staatssecretaris Leroy verklaarde in september nog dat ze aan een voorstel werkt en ook op Europees niveau lopen er initiatieven. Lezen

Loonkloof tussen mannen en vrouwen in België verkleint tot 4,5%, maar ongelijkheid blijft hoog.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in België wordt langzaam kleiner, tot 4,5% in vergelijking met 5% in 2021. De nieuwste Women in Work Index van PwC toont aan dat de vooruitgang naar gendergelijkheid nog steeds te traag verloopt; het zal meer dan een halve eeuw duren om de loonkloof te dichten op het huidige tempo. Lezen

Slechts een vierde van de Belgische vrouwen vindt dat ze financiële steun krijgen van hun werkgever.

In het kader van Internationale Vrouwendag, met als thema Investing in Women: Picking Up the Pace, heeft Mastercard in 12 Europese landen(1), waaronder België, onderzocht hoe vrouwen zich financieel gesteund voelen. De resultaten tonen dat 3/4e van de vrouwen zich niet financieel gesteund voelt op het werk. Nochtans gaf twee derde van de vrouwen aan veel vertrouwen te hebben in hun inzicht over hun persoonlijke financiën. Lezen

Vrouwen werken gemiddeld 11 dagen per jaar meer dan tien jaar geleden.

Werknemers in ons land presteren gemiddeld bijna 7 dagen per jaar meer dan 10 jaar geleden. Die toename is vooral te danken aan de vrouwelijke werknemers: vrouwen werken nu gemiddeld 11 dagen per jaar meer dan in 2014. Dat komt onder meer doordat er de afgelopen jaren 30% meer vrouwen overgestapt zijn van deeltijds naar voltijds werk. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta in de aanloop naar Internationale Vrouwendag. Lezen

Women in Business-rapport:  wereldwijd 33,5% vrouwen in topmanagement maar aantal vrouwelijke ceo’s daalt.

Grant Thornton Belgium, bedrijfsadvieskantoor met expertise in audit, accountancy, tax & legal, publiceert vandaag de resultaten van de 20e editie van het Women in Business-rapport. Deze wereldwijde bevraging in 28 landen toont aan dat vandaag wereldwijd 33,5% van de topfuncties in bedrijven wordt ingenomen door een vrouw; 1,1% meer dan vorig jaar. In de EU noteren ze een stijging naar 35%. In 2020 was dat nog 30%. Lezen

Gendergelijkheid: 9 prioritaire thema’s voor de legislatuur 2024-2029.

Vandaag presenteert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn memorandum voor de federale verkiezingen van juni 2024. Het belicht negen cruciale thema’s voor de bevordering van gendergelijkheid in België. Deze aanbevelingen – meer dan zestig concrete maatregelen – moeten een meer inclusieve en gelijke toekomst voor iedereen tot stand brengen. Lezen

Aantal vrouwen dat loopbaanonderbreking neemt, is voorbije jaren sterk gedaald.

Het aantal werkende vrouwen in ons land dat enige vorm van loopbaanonderbreking neemt, is de voorbije jaren sterk gedaald. In vergelijking met 2022 kozen 5% minder vrouwen ervoor om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of hun wekelijkse werktijd te verminderen. Vooral tijdskrediet is de laatste jaren fors minder in trek. Bij mannen zien we dan weer de omgekeerde beweging: zij namen in 2023 voor het eerst in twee jaar weer iets meer loopbaanonderbreking (+0,7%). Lezen

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen zou aanzienlijk groter zijn zonder minimumregelingen of gelijkgestelde periodes.

Omdat minimumregelingen (de minimumpensioenen en het minimumrecht per loopbaanjaar) en gelijkgestelde periodes overwegend ten goede komen aan gepensioneerde vrouwen, verkleinen ze de pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zonder minimumregelingen zou de pensioenkloof 37% bedragen in plaats van 31% en zonder gelijkgestelde periodes 43% in plaats van 31%. Dat blijkt uit een onderzoek van het Federaal Planbureau op basis van gegevens van 2017. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.