NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘gendergelijkheid’

Gendergelijkheid: 9 prioritaire thema’s voor de legislatuur 2024-2029.

Vandaag presenteert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn memorandum voor de federale verkiezingen van juni 2024. Het belicht negen cruciale thema’s voor de bevordering van gendergelijkheid in België. Deze aanbevelingen – meer dan zestig concrete maatregelen – moeten een meer inclusieve en gelijke toekomst voor iedereen tot stand brengen. Lezen

Aantal vrouwen dat loopbaanonderbreking neemt, is voorbije jaren sterk gedaald.

Het aantal werkende vrouwen in ons land dat enige vorm van loopbaanonderbreking neemt, is de voorbije jaren sterk gedaald. In vergelijking met 2022 kozen 5% minder vrouwen ervoor om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of hun wekelijkse werktijd te verminderen. Vooral tijdskrediet is de laatste jaren fors minder in trek. Bij mannen zien we dan weer de omgekeerde beweging: zij namen in 2023 voor het eerst in twee jaar weer iets meer loopbaanonderbreking (+0,7%). Lezen

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen zou aanzienlijk groter zijn zonder minimumregelingen of gelijkgestelde periodes.

Omdat minimumregelingen (de minimumpensioenen en het minimumrecht per loopbaanjaar) en gelijkgestelde periodes overwegend ten goede komen aan gepensioneerde vrouwen, verkleinen ze de pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zonder minimumregelingen zou de pensioenkloof 37% bedragen in plaats van 31% en zonder gelijkgestelde periodes 43% in plaats van 31%. Dat blijkt uit een onderzoek van het Federaal Planbureau op basis van gegevens van 2017. Lezen

Geboorteverlof verplichten bevordert gendergelijkheid.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt de resultaten van zijn enquête bij kersverse vaders, meemoeders en meeouders voor. De studie stelt vast dat het aandeel van vaders, meemoeders en meeouders dat hun geboorteverlof volledig opneemt, stijgt (86% van de werknemers en ambtenaren in 2021 versus 71% in 2010). Bij zelfstandigen is dit 53%. Een grote meerderheid van vaders, meemoeders en meeouders is voorstander van verplicht geboorteverlof. Lezen

De Zelfvertrouwen Kloof: ​nieuwe Belgische studie toont aan dat zelfvertrouwen slinkt bij meisjes vanaf 15 jaar.

Er is wel degelijk sprake van een significant verschil in zelfvertrouwen tussen Belgische jongens en meisjes. Dat blijkt uit De Zelfvertrouwen Kloof, een studie van het HR-departement van verzekeraar AXA Belgium en het jongerenbureau Trendwolves. De discrepantie begint tussen 15 en 19 jaar oud, en – opvallend – kan niet meer gedicht worden tussen 20 en 24 jaar. Lezen

Groepsverzekeringen vaak ontoereikend voor mentale zorg en vrouwelijke gezondheidsproblemen.

De kosten van gezondheidszorg zitten sinds de covidepidemie in stijgende lijn. Tegelijk zijn de noden van patiënten gewijzigd – en dus ook de behoeften van de werknemers in het kader van hun groepsverzekering. De vraag is dus: wat dekken verzekeraars wel/niet, en hoe beantwoordt dat aan de verwachtingen van werknemers in 2023? En hoe gaan verzekeraars en werkgevers daar dan mee om? Adviesbureau Mercer Marsh Benefits bevroeg hierover 223 verzekeraars in 58 landen, waaronder België. Lezen

Meer gendergelijkheid op managementniveau in de financiële sector.

In 2022 zien we voor het eerst een positieve evolutie op gebied van gendergelijkheid in álle managementniveaus. Vrouwen vertegenwoordigen nu 46,5% van het middenmanagement (middenmanagers); 32,2% van het senior management (management), 25,4% van de uitvoerende comités en 26,9% van de raden van bestuur. Lezen

Pleidooi voor genderevenwicht in uitvoerend management via soft-law.

Op 23 november 2022 heeft het Europees Parlement de langverwachte “Richtlijn inzake Vrouwen in Raden van Bestuur” aangenomen, die tot doel heeft het genderevenwicht in bestuursfuncties van beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren. Momenteel buigt staatssecretaris voor gendergelijkheid Leroy zich over de omzetting van deze richtlijn in nationale wetgeving. GUBERNA, het Belgische Instituut voor Bestuurders, pleit voor een ‘soft law’ benadering via aanpassingen aan de Belgische Corporate Governance Code 2020. Lezen

Een gelijke verdeling van ouderschapsverlof meer belonen.

In een nieuwe studie maakt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de balans op van de verdeling tussen vrouwen en mannen bij de verschillende vormen van verlof en flexibele werktijdregelingen. Deze zijn een onmisbaar instrument geworden om privé- en beroepsleven te combineren. Het aantal werkenden dat ouderschapsverlof opneemt, is in 20 jaar tijd bijna verviervoudigd. Lezen

Arbeidsmarktparticipatie van vrouwen kan en moet beter, maar volstaat niet om einddoelstelling van 80% te bereiken.

Op 21 september 2023 organiseerden Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy, de derde jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie. Het centrale thema dit jaar was de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Werkgeversorganisaties VBO, Unizo, UCM, Boerenbond en Unisoc namen deel aan die conferentie en zagen dat inzake arbeidsmarktparticipatie van vrouwen op veel vlakken verbeteringen mogelijk zijn. Tegelijk stellen de werkgeversorganisaties ook de ambitie van die jaarlijkse conferentie in vraag. Ze betreuren dat het debat niet werd verbreed naar de grotere pijnpunten en structurele drempels van onze arbeidsmarkt vandaag. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.