NL | FR | LU
Peoplesphere

Brussel: werkloosheid met een vijfde gedaald op 6 jaar tijd.

Eind augustus telt het Brussels Gewest 89.062 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,8%, goed voor een 58e opeenvolgende daling. Met een 75e daling op rij van de jongerenwerkloosheid bedraagt de jeugdwerkloosheidgraad op haar beurt 22,2%. Brussel telt 8.132 jonge werkzoekenden in augustus 2019. Dat zijn er 473 minder dan vorig jaar (-5,5%). Sinds 2013 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 42,9% (-6.103).

Op één jaar tijd is het aantal werkzoekenden afgenomen met 2.228 personen (-2,4%), In vergelijking met augustus 2013 is het aantal werkzoekenden met 22.426 personen gedaald. Dit komt neer op een verschil van 20,1% in 6 jaar.

Evolutie van de werkloosheidsgraad

Eind augustus 2019 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,8% (15,2% voor de mannen en 16,6% voor de vrouwen). In augustus 2018 bedroeg de werkloosheidsgraad 16,3%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2018 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,2% voor België in het geheel).

Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden

Eind augustus 2019 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 89.062 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 2.228 personen (-2,4%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand augustus 9.739 personen (7.029 herinschrijvingen en 2.710 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 8.412 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 1.327 personen (+1,5%).

Het Brussels Gewest telt 59.585 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 4.689 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 24.788 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 89.062 ingeschreven NWWZ in augustus 2019 waren er 12.067 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 13,5% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 8.132 jonge NWWZ, zijn er 1.844 gebruikers van het OCMW, hetzij 22,7%.

We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met -6,3%. We stellen daarentegen een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+352 personen, +8,1%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 6,1%.

Er zijn 8.132 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een stijging vast van het aantal jonge NWWZ met 1.161 eenheden (+16,7%). Op jaarbasis noteren we een daling van de jongerenwerkloosheid (met 473 NWWZ, ofwel -5,5%) in vergelijking met augustus 2018. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 22,5% in augustus 2018 gedaald tot 22,2% in augustus 2019, wat dus een daling betekent van 0,3 punten ten opzichte van vorig jaar.

Bron: Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.