NL | FR | LU
Peoplesphere

Hoe investeren in Millenials? Negen bouwstenen om jongerenwerking te starten.

The Millenials are coming! Bovendien zal tegen 2025 twee derde van de werknemers een millenial zijn. Deze jongeren denken, werken en leven op een andere manier (dat is trouwens niet anders dan de jongeren van 20 jaar geleden!). Zij kiezen voor work-life balance, flexibiliteit, eerder voor jobinhoud dan voor loon – factoren die sterk bepaald worden door de cultuur van het bedrijf.

Onderzoek bij de leden van ADM toont aan dat een specifieke jongerenwerking binnen het bedrijf een positief effect genereert. Dit is de aanleiding voor de ADM-jongeren om zelf 9 bouwstenen te ontwikkelen waarmee je aan de slag kan voor de lancering van een ‘jongeren community’.

Door de verhoging van de persioenleeftijd werken voortaan 4 of zelfs 5 generaties samen op de werkvloer. Dit lijkt een uitdaging maar houdt ook een duidelijk voordeel in. Onderzoek heeft uitgewezen dat organisaties met een goede generatiemix 2,5 tot 6 % efficiënter zijn, net door de complementariteit van de werknemers.

Om op een positieve manier om te gaan met al deze fenomenen is het duidelijk dat er – misschien net iets meer dan voor andere werknemers – moet geïnvesteerd worden in de jongere werknemers zodat zij zich “thuis” voelen en meer geëngageerd zijn om in hun “best place to work” te blijven werken.

Het is dus niet verwonderlijk dat bedrijven die nu al investeren in jongeren – en bij uitbreiding iedereen die jong van geest is – er beter in slagen jonge werknemers aan te trekken en langere tijd te behouden.
Uit de praktijkvoorbeelden van de ADM-enquête bleek duidelijk dat het minder van belang is HOE een jongerenwerking wordt georganiseerd, voor wie, hoe lang … zolang het initiatief wordt gedragen door het management en vooral in lijn is met de bedrijfscultuur. Dit blijkt uit de voorbeelden van de 9 “bouwstenen” (zie lager) die de ADM-jongeren identificeerden en waar je best even bij stilstaat voor je eraan begint.

1. Doel
Gaat het om een specifieke “onboarding” training of om een community waar iedereen die jong (van geest) is elkaar kan ontmoeten en aan kruisbestuiving doen?
2. Doelgroep
Maak een keuze: alleen voor starters, alleen voor bepaalde functieniveaus (discrimineren op leeftijd mag niet!), of voor iedereen die interesse heeft (en zich “jong” voelt).
3. Engagement
Uiteraard wordt dit initiatief zowel top-down gedragen als bottom-up (het maakt immers deel uit van de bedrijfscultuur), maar toch best even afstemmen om misverstanden te vermijden.
4. Team
Voor een goede werking zijn er initiatiefnemers nodig. Een klein vast team of een kernteam met losse medewerkers? Alles kan zolang er goede afspraken worden gemaakt.
5. Communicatie
Communiceer veel en regelmatig over de werking: informeren, activiteiten aankondigen, feedback geven over geslaagde events. Kleinere informele organisaties bereiken hun jongere werknemers misschien best via Whatsapp. Grotere, formelere organisaties zetten wellicht liever hun huisstijl en mailing programma’s in. Gebruik alle kanalen die voor je publiek interessant zijn.
6. Activiteiten
Een goede mix van evenementen is een aanrader
a. Sessies met business inhoud, (workshops, lezingen)
b. Netwerking activiteiten (“buddy” programma, after-work drinks)
c. Sport & fun (Hercules Trophy, clubben )
d. Activiteiten voor het goede doel (bloed geven, lopen voor het goede doel)
Varieer voldoende bij de keuze van datum, tijdstip en locatie zodat iedereen eens kan deelnemen.
7. Middelen
De meeste bedrijven stellen hun lokalen te beschikking. Soms mogen bepaalde activiteiten zelfs binnen de werkuren en/of wordt catering ter beschikking gesteld. In vele gevallen hebben de jongeren ook (wat) financiële middelen van het bedrijf.
Tip: het hoeft niet altijd duur te zijn! Wat dacht je van een pizza-meeting op de dag dat de pizzeria nabij 1+1 gratis promotie aanbiedt.
8. Bestuur
Het kan soms heel eenvoudig, “vanuit de buik” en toch perfect functioneren. In andere organisaties zie je een heel formele “governance” met richtlijnen, organisatiestructuren enz. – maar telkens is dit een afspiegeling van het bedrijf zelf en dus volledig in lijn met de bedrijfscultuur.
9. Beoordeling
Dit geldt ook voor de manier waarop “geëvalueerd” wordt: op buikgevoel of aan de hand van vooraf bepaalde KPI’s of cijfermatige doelstellingen.

Bron: ADM

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.