NL | FR | LU
Peoplesphere

Hoe zullen we de elektriciteitsfactuur betalen? Maaltijd- and ecocheques, op gelijke hoogte met brutoloonsverhoging om koopkracht te versterken.

Nu energie- en consumptieprijzen de hoogte ingaan, geeft meer dan de helft van de kmo’s aan dat cheques en brutoloonsverhoging het grootste verschil maken voor hun medewerkers. Bijna zeven op tien kmo’s (68%) vinden dat medewerkers met hun ecocheques ook hun elektriciteitsfactuur zouden moeten kunnen betalen. Slechts 13% is het daarmee (helemaal of eerder) oneens. Over het optrekken van het bedrag van de maaltijdcheque zijn de meningen meer verdeeld. Niettemin stelt bijna de helft van de kmo’s geen budgettaire ruimte te hebben voor extra’s.

Begin december bevroeg SD Worx 661 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot het eerste kwartaal 2022. Brutoloonsverhoging en cheques zijn de populairste instrumenten om de koopkracht te verhogen (respectievelijk aangeduid door 57% en 54% van de respondenten als belangrijk of zeer belangrijk). Op de vraag welke verloningsinstrumenten het verschil kunnen maken voor medewerkers in kmo’s staat brutoloonsverhoging op kop, samen met de cheques. Slechts één op vijf kmo’s vindt ze helemaal niet of niet erg belangrijk. “Bijna zeven op tien kmo-ondernemers zijn voorstander van een ruimere toepassing van de ecocheques, zoals het helpen betalen van de elektriciteitsfactuur. Uiteindelijk willen werkgevers dat hun werknemers netto winnen en hun koopkracht zien stijgen. Maaltijd-en ecocheques komen daarmee op gelijke hoogte als de brutoloonsverhoging, waar we wel meer belasting op betalen. Maaltijdcheques zijn het meest voorkomende voordeel, wat goed is voor de koopkracht, maar het nadeel is dat het je niet echt differentieert van andere werkgevers”, weet Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx.

Mobiliteitsvergoedingen, verzekeringen, bonussen en forfaitaire vergoedingen komen op de tweede plaats en zijn quasi even belangrijk: ze worden aangeduid door bijna 37-40 % van de kmo’s als (zeer) belangrijk.

Bijna de helft kmo’s heeft geen budgettaire ruimte voor extra’s in 2022

Bijna de helft van alle kmo’s (46%) geeft aan geen budgettaire ruimte te hebben voor extra’s volgend jaar.
Bijna vier op tien kmo’s (37%) zijn van mening dat werknemers vragende partij zijn om het bedrag van de maaltijdcheques op te trekken. Een kwart (23,6%) vindt dit niet.

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx: “Nu energie- en consumptieprijzen de hoogte ingaan, beseffen we nog meer dat maaltijd-en ecocheques een belangrijke aanvulling zijn op het brutoloon. Bijna zeven op tien kmo’s vindt dat werknemers hun elektriciteit deels met de ecocheques zouden moeten kunnen betalen.”

De specialist vult aan: “Bijna vier op tien (37%) van de kmo zijn wel van mening dat werknemers vragende partij zijn om het bedrag van maaltijdcheques op te trekken. Al zei bijna de helft van de kmo-werkgevers begin december geen budgettaire ruimte te hebben voor extra’s in 2022. Bijna vier op tien (37%) van de kmo’s zijn wel van mening dat werknemers vragende partij zijn om het bedrag van maaltijdcheques op te trekken.“

 

Bron: in de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 47e keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 661 bedrijven van 1 – 250 werknemers deel tussen 24 november en 6 december. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is doorgaans veel kleiner dan 2, behalve voor Waalse kmo’s. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,0% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.