NL | FR | LU
Peoplesphere

Impact van coronavirus op algemene werkloosheid in Brussel blijft voorlopig beperkt, maar jeugdwerkloosheid stijgt: +7,9% in mei op jaarbasis.

Eind mei telt Brussel 8.240 jonge werkzoekenden, voor een werkloosheidsgraad van 22,5%. Hun aantal nam toe met 7,9% in vergelijking met mei 2019. Het aantal Brusselse jongeren dat zich voor de eerste keer kwam inschrijven na hun studies steeg met 33,1%. Tijdens deze door het coronavirus overheerste periode daalde de economische activiteit sterk en zijn er dus minder kansen op de arbeidsmarkt, met name voor jongeren die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten.

De impact van covid-19 op de algemene werkloosheid blijft op dit moment nog beperkt. In mei telde Brussel 84.930 werkzoekenden, dat zijn er 0,8% minder dan vorig jaar. De werkloosheidsgraad zakt daarmee van 15,5% in april naar 15,1% in mei. Deze lichte daling van de algemene werkloosheid volgt op de eerste stijging in vijf en een half jaar tijd.

Meerdere zaken spelen een rol:
 De gevolgen van het coronavirus zijn vooral zichtbaar in de tijdelijke werkloosheid, waar 109.000 Brusselaars een beroep op doen volgens de laatste schatting van view.brussels, Brussels observatorium voor werk en opleiding, en BISA, Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse. Het aantal personen dat zich bij Actiris komt inschrijven is dus momenteel nog laag.
 Aangezien de agentschappen van Actiris gesloten werden, de versoepeling van de quarantainemaatregelen in mei nog maar net begon en ondanks het versterken van het contact center van Actiris en de mogelijkheid om zich online via “MyActiris” in te schrijven, lijkt het erop dat veel werkzoekenden wachten met hun (her)inschrijving tot de situatie opnieuw normaliseert. Het is voor hen echter altijd mogelijk om begeleiding op maat te krijgen. Daarom nodigt Actiris alle Brusselaars zonder job uit om zich zo snel mogelijk in te schrijven via het gratis nummer 0800/35 123 of online via MyActiris.

De exitstrategie creëert nieuwe noden op de arbeidsmarkt

Dankzij de versoepeling van de quarantainemaatregelen en de gedeeltelijke heropstart van ondernemingen, ontving Actiris 2.430 nieuwe werkaanbiedingen in mei. Dat zijn er 45% meer dan in april. Die vacatures hadden bijvoorbeeld te maken met de heropening van scholen. Andere werkgevers zochten schoonmaakpersoneel of verkopers: functies met een duidelijke link met de huidige heropstart. In vergelijking met mei 2019 ontving Actiris wel 18,8% minder werkaanbiedingen.

Ondanks een daling van de ontvangen werkaanbiedingen door Actiris, ongeacht de kanalen, op jaarbasis, stijgt het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris en via VDAB en Forem op maandbasis.

De werkloosheidsgraad

Eind mei 2020 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,1% (15,0% voor de mannen en 15,2% voor de vrouwen). In mei 2019 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,3%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2018 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,2% voor België in het geheel).

Het Brussels Gewest telt 58.713 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.412 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 20.805 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.
Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 84.930 ingeschreven NWWZ in mei 2020 waren er 9.479 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 11,2% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 8.240 jonge NWWZ, zijn er 1.842 gebruikers van het OCMW, hetzij 22,4%.

We stellen een stijging vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met +1,0%. We stellen ook een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+1.346 personen, +33,1%). Het aantal andere NWWZ daalde daarentegen op jaarbasis met 11,0%.

Bron: Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.