NL | FR | LU
Peoplesphere

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil sneller optreden bij seksisme op het werk.

In 2016 stapte het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen naar de rechter tegen een man die zijn vrouwelijke collega op het werk uitschold voor ‘mossel’. De rechtbank oordeelde vorige maand dat er geen inbreuk was op de Wet Seksisme aangezien het woord verschillende betekenissen kan hebben en de denigrerende context onvoldoende bewezen was. Het Instituut vraagt om de wetgeving aan te passen zodat het sneller kan ingrijpen bij seksisme op de werkvloer.

“Sommige beledigingen op de werkvloer kunnen een vorm van strafbaar seksisme uitmaken. De context waarin een belediging wordt gebruikt, moet in rekening worden gebracht om te bepalen of het woord een seksuele connotatie draagt en dus als seksistisch kan worden beschouwd”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Een man schold een vrouwelijke collega op het werk en in het bijzijn van collega’s uit voor ‘mossel’. De vrouw vreesde bovendien dat de man op het punt stond om haar te slaan waardoor zij zich bedreigd voelde. Het gebruik van dat woord in combinatie met een minachtende situatie, vormden volgens het Instituut een inbreuk op de Seksismewet. De rechtbank oordeelde in haar vonnis van 6 juni evenwel dat de denigrerende context niet voldoende bewezen werd. Ze stelde dat het woord ‘mossel’ a priori wel degelijk op een vulgaire manier naar het vrouwelijk geslachtorgaan verwijst, maar ook een louter banale belediging kan vormen zonder seksuele connotatie. De rechtbank vond het onmogelijk om vast te stellen of het woord in dit dossier als een seksistische belediging gebruikt werd. Bijgevolg sprak ze de beklaagde vrij.

Het Instituut vraagt om de wetgeving aan te passen zodat het Instituut sneller kan tussenkomen in zaken van (seksuele) intimidatie op de werkvloer. Op dit ogenblik kan het Instituut enkel optreden nadat alle procedures uit de Pestwet doorlopen werden. Een wetswijziging zou het mogelijk maken dat het Instituut slachtoffers sneller kan bijstaan en ondersteunen, zoals het dat voor alle andere slachtoffers van genderdiscriminatie in een werkcontext kan doen.

Bron: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.