NL | FR | LU
Peoplesphere

Vanaf nu kan elke werknemer op mypension.be zelf zijn pensioen plannen.

Welke invloed heeft uw datum van voorkeur op uw toekomstige pensioenbedrag? Ontdek het op mypension.be. De planner geeft nu een antwoord op vragen zoals: ‘Mijn partner kan pas over twee jaar met pensioen. Hoeveel pensioen zal ik krijgen als ik mijn eigen pensioen met twee jaar uitstel?’ of ‘Ik kan met pensioen op mijn 63e , wat gebeurt er als ik 1 jaar langer werk?’

Tot nu toe gaf mypension.be 2 standaardscenario’s: uw vroegst mogelijke pensioendatum en uw wettelijke pensioendatum. Met mypension.be kan iedereen voortaan het moment kiezen waarop hij of zij stopt met werken en weten welke invloed dit zal hebben op het pensioenbedrag.

Hoe verschijnt deze wijziging in mypension.be?
Stap 1: In een kadertje rechts van de standaardscenario’s kunt u de datum kiezen waarop u stopt met werken.
Stap 2: mypension.be zal vervolgens de datum geven waarop u met pensioen kunt en het pensioenbedrag als u stopt met werken op het moment dat u hebt gekozen in stap 1.

Net zoals de standaardscenario’s bevatten deze scenario’s op maat de pensioenen van de 3 stelsels (werknemer, ambtenaar en zelfstandige) en geven ze zowel het bruto- als het nettobedrag.

Bovenop de nieuwe simulatiemogelijkheden, werden in mypension.be ook de recente wettelijke pensioenwijzigingen geïntegreerd.

Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen: «De verbetering van de dienstverlening naar de burger is een ander fundamenteel speerpunt in de pensioenhervorming. Tot voor kort was de burger vaak niet op de hoogte van zijn échte pensioenrechten en moest hij zich richten tot verschillende diensten in functie van zijn professioneel statuut. mypension.be heeft het mogelijk gemaakt om de digitale informatie van de burger over zijn pensioenrechten op een significante manier te verbeteren, ongeacht het professionele stelsel waartoe hij behoort. Een beter begrip van het algemeen systeem geeft aan iedereen de mogelijkheid om met kennis van zaken zijn individuele loopbaan te organiseren onder de beste voorwaarden.»

Denis Ducarme, Minister van Zelfstandigen: “De voorbije jaren werd het sociaal statuut van de zelfstandigen sterk verbeterd. Zeker in de pensioenen van de zelfstandigen werden grote stappen vooruit gezet zoals met de gelijkschakeling van de minimumpensioenen. Toch stel ik vast dat zelfstandigen niet altijd goed op de hoogte zijn van hun rechten. De verdere ontwikkeling van mypension.be met de mogelijkheid om het pensioenbedrag te simuleren aan de hand van de gewenste ingangsdatum biedt de zelfstandige een beter inzicht in zijn pensioenrechten zodat hij altijd een geïnformeerde keuze kan maken.”

Op weg naar ramingen op maat

Voor het einde van het jaar zullen werknemers en zelfstandigen op mypension.be ook de impact van de regularisatie van de studieperiodes op het pensioenbedrag kunnen berekenen. Andere scenariokeuzes zullen gaandeweg worden toegevoegd zodat de impact van bepaalde loopbaankeuzes op het pensioenbedrag kan worden berekend.

23% van de Belgen ouder dan 18 jaar heeft mypension.be al bezocht. Daarmee overschrijdt mypension.be de kaap van 2 miljoen unieke bezoekers sinds januari 2016, het moment waarop de raming van de pensioendatum online ging.

Bron : FOD Pensioenen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.