NL | FR | LU
Peoplesphere

Je hoeft niet altijd goed te zien om goed te werken!

Werken, een eigen inkomen hebben en zich op die manier ten volle kunnen integreren in de maatschappij is een recht voor iedereen, dus ook voor blinde en slechtziende personen! Van 12 tot 30 september voert de Brailleliga campagne om deze boodschap bij een zo groot mogelijk publiek over te brengen.

De slogan van de Week van de Brailleliga is duidelijk: “Je hoeft niet altijd goed te zien om goed te werken.” Voor tal van jobs beschikken personen met een visuele handicap over dezelfde kwaliteiten en vaardigheden als ziende personen. Toch bestaan er nog tal van vooroordelen en wetgevende valkuilen die hun kansen om een job te vinden in het gedrang brengen. De Brailleliga heeft daarom beslist om iedereen te sensibiliseren omtrent deze thematiek.

Bovendien is de campagne een uitstekende gelegenheid om het Expertisecentrum Visus & Werk voor te stellen. Het Expertisecentrum is het antwoord van de Brailleliga op de nieuwe aanpak van de VDAB in het kader van opleiding en tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking. Het bestaat uit een team van experten die de kneepjes van het vak door en door kennen waardoor blinde en slechtziende personen heel wat tijd besparen en moeilijkheden kunnen omzeilen in hun zoektocht naar werk.

De tewerkstelling van blinde en slechtziende personen promoten: een goed gevuld programma!

Een kort overzicht van de verschillende elementen van de campagne:
Met een televisiespot, uitgezonden op Eén, Canvas, La Une en La Deux, en affiches in de Brusselse metro en in de wachtzalen van gemeentes, oogartsen, werkgeversorganisaties, tewerkstellingsactoren, enz. van het ganse land wilt de Brailleliga de aandacht trekken van het grote publiek.

Om personen met een visuele handicap te ondersteunen in hun zoektocht naar werk en werkgevers te overtuigen om hen aan te werven, heeft de Brailleliga een tweeledige brochure gemaakt die een antwoord tracht te bieden op al hun vragen. Uiteraard onderneemt de Brailleliga ook stappen om rechtstreeks in contact te komen met beide groepen. Op een infoavond in samenwerking met VOKA, op 16 september in Antwerpen, en tijdens het salon Talentum, in Luik op 17 september, hopen we tal van werkgevers te bereiken. Speciaal voor blinde en slechtziende personen die op zoek zijn naar werk organiseren we op 30 september in Brussel een infodag.

Op de campagnewebsite www.weekbrailleliga.be leer je via korte videofilmpjes begrijpen hoe een blinde of slechtziende persoon werkt, ontdek je de making – of van de spot, waarvoor de muziek door Soldout geschreven en gemaakt werd op basis van kantoorgeluiden. Je kan er ook online CV’s consulteren van blinde en slechtziende werkzoekenden.

Tot slot zullen we aan de politieke verantwoordelijken onze eisen overmaken om te evolueren naar een meer inclusieve samenleving met meer openheid voor en erkenning van de vaardigheden van iedereen.

Opleiding en coaching van personen met een visuele handicap

De basismissie van de Brailleliga bestaat erin blinde en slechtziende personen te ondersteunen teneinde hun zelfstandigheid en hun integratie in de maatschappij te bevorderen. Het uitoefenen van een job en dus over een eigen inkomen beschikken is daar een belangrijk onderdeel van. Het Expertisecentrum Visus & Werk van de Brailleliga begeleidt en ondersteunt personen met een visuele handicap in hun zoektocht naar werk. De Brailleliga nodigt alle personen met een visuele handicap die op zoek zijn naar een job uit om contact op te nemen met het Expertisecentrum. Ze zullen er tijd mee uitsparen en eventuele obstakels vermijden!

Werkgevers overtuigen

Om werkgevers te overtuigen personen met een visuele handicap aan te werven, laat de Week van de Brailleliga hen de voordelen ervan inzien: meer diversiteit onder de werknemers, een sociaal en positief imago geven aan de onderneming, verlaging van de loonlast dankzij een financiële ondersteuning van de overheid, enz. Werkgevers moeten zich zelfs geen zorgen maken over de administratieve beslommeringen, de Brailleliga zorgt hier immers voor! Zij begeleidt de persoon met een visuele handicap ook op zijn nieuwe werkplek en zorgt voor aangepast materiaal waardoor deze even efficiënt kan werken als de andere medewerkers. De sensibilisering van het personeel is eveneens onontbeerlijk voor een geslaagde tewerkstelling. Zo zullen op 23 september, in de Haven van Brussel, een dertigtal werknemers ondergedompeld worden in de wereld van de visuele handicap om beter te begrijpen wat werken met een visuele handicap inhoudt.

Enkele cijfers:

In België bestaan er geen precieze statistieken over personen met een handicap. Met gegevens uit verschillende bronnen, kunnen we toch enkele belangrijke cijfers afleiden.

Aantal personen met een visuele handicap in België:

Het aantal blinde en zwaar slechtziende personen wordt in de westerse landen geschat op 1,4 per 1 000. Voor ons land is dat dan ongeveer 15 000 personen.

Tewerkstellings- en werkloosheidsgraad personen met een handicap (cijfers 2011):

Aantal werkende personen met een handicap in vergelijking met het aantal werkende personen zonder handicap met beroepsactieve leeftijd: 34,6% ten opzichte van 66,5% bij de personen zonder handicap.

Aantal werkloze personen met een handicap in vergelijking met het aantal werkloze personen zonder handicap: 13,7% ten opzichte van 6,6% bij de personen zonder handicap

Overheid:

Alle overheidsadministraties zijn verplicht om een bepaald quotum van personen met een handicap aan te werven (2,5% tot 5% naargelang het type overheid). De federale overheid heeft zich een doel gesteld van 3%. Ondanks een jaarlijkse stijging, bedroeg het percentage in 2013 toch slechts 1,57%.

Het werk van de Brailleliga:

Tussen 2008 en 2013 heeft de Brailleliga jaarlijks gemiddeld 217 personen met een visuele handicap in hun loopbaan begeleid. Dankzij deze hulp konden in 6 jaar tijd 362 blinde of slechtziende personen een job vinden of hun job behouden.
Deze campagne werd mede mogelijk gemaakt met de steun van de Nationale Loterij en Kluwer.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.