NL | FR | LU
Peoplesphere

Jobonzekerheid en innovatie gaan niet samen

Wil je als organisatie dat je medewerkers innovatief zijn, dat ze creatief uit de hoek komen, dan blijkt jobzekerheid een belangrijke factor. Uit onderzoek uitgevoerd aan het HIVA in Leuven blijkt dat medewerkers die twijfelen aan de stabiliteit van hun baan, hun werk minder innovatief gaan aanpakken.

Wie de Europa 2020 strategie erop naslaat, weet dat innovatie gezien wordt als dé strategie om Europa competitief te houden. De rol van de werknemer in het innovatieproces is daarbij van groot belang. Het zijn vaak werknemers die problemen opmerken, ideeën ontwikkelen en innovaties voorstellen. Tegelijk krijgen we overal te horen dat jobzekerheid iets uit het verleden is. De hedendaagse arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een grote jobmobiliteit en een stijgende onzekerheid over de stabiliteit van een baan. Ook in het Vlaamse regeerakkoord voor 2014-2019 staat een duidelijk pleidooi om af te stappen van een visie gericht op jobzekerheid.

In kader van het VIGOR project onderzochten onderzoekers van de KU Leuven (Stan De Spiegelaere, Guy Van Gyes, Hans De Witte, Wendy Niesen en Geert Van Hootegem) de relatie tussen jobzekerheid en het innovatief gedrag bij werknemers. Hun bevindingen werden gepubliceerd in de internationale Journal Creativity and Innovation Management.

De studie toont aan dat jobonzekerheid en innovatie bij werknemers niet met elkaar samengaan. Stan De Spiegelaere (HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) legt uit: “Ons oderzoek toont aan dat werknemers die zich onzeker voelen over de stabiliteit van hun baan, hun werk minder innovatief aanpakken. Ze gaan minder snel ideeën ontwikkelen en voorstellen om het werk te verbeteren. Ze zijn ook minder geëngageerd en bevlogen door hun job. Innovatieve ideeën worden niet altijd op prijs gesteld in de organisatie. Er is altijd wel iemand die het nieuwe idee niet ziet zitten en dit kan wrijvingen veroorzaken. Iemand die niet zeker is over zijn baan zal dat risico niet snel nemen. Innovatie is ook een proces van lange adem. Iemand die dreigt zijn werk te verliezen zal de vruchten van zijn inzet misschien niet kunnen plukken.”

Werknemers in een onzekere job zijn dus minder geneigd om zich in innovatieve projecten te smijten. Maar is er meer. Ze missen ook vaak de mogelijkheid om het te doen. De Spiegelaere: “We zien duidelijk dat werknemers in onzekere banen veel minder autonomie genieten in de uitvoerin van hun werk. Ze moeten in veel grotere mate gewoon het voorgeschreven werk uitvoeren. Autonomie op het werk is echter een belangrijke stimulator voor innovatief werkgedrag. Het geeft de werknemers de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe methodes en die ook te ontwikkelen. Jobonzekerheid neemt dus niet enkel de motivatie voor innovatie weg, het ontneemt de werknemers ook de mogelijkheid om innovatief te zijn.”

Parallel merken de onderzoekers op dat innovatief gedrag bij werknemers vooral afhangt van de jobinhoud en de mate waarin werknemers over vrijheid beschikken om te experimenteren met nieuwe methodes en benaderingen van het werk. De Spiegelaere: “Voor werknemersinnovatie is jobstabiliteit van belang, maar nog veel belangrijker is het geven van voldoende vrijheid en autonomie.”

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.