NL | FR | LU
Peoplesphere

Jobstudenten ingezet als wapen in de war for talent.

In 2022 schakelende 1 op de 3 kmo-werkgevers jobstudenten in en dat aantal blijft elk jaar toenemen, zo blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis bij meer dan 30.000 kmo-werkgevers. Meer nog: ze schakelen ook steeds meer jobstudenten in. Niet onlogisch in een krappe arbeidsmarkt. Bovendien heeft de regering het aantal uren dat jobstudenten mogen presteren tegen verlaagde sociale bijdragen verhoogd naar 600 uur, op vraag van ondernemersorganisatie UNIZO. Vorig jaar was dat nog 475 uur.

Jobstudenten zijn steeds populairder bij kmo-werkgevers. Vorig jaar schakelde maar liefst 32,6% van de kmo-werkgevers minstens 1 jobstudent in. Dat is alweer een stijging ten opzichte van 2021 (32,1%). Hoewel het om een lichte stijging gaat, blijft de positieve trend zich wel jaarlijks voortzetten, zelfs in coronajaar 2020 (30,9%) was dat cijfer iets hoger dan 2019 (30,7%).

Bovendien zetten werkgevers gemiddeld ook steeds meer jobstudenten in. Vorig jaar hadden werkgevers die een beroep doen op jobstudenten gemiddeld 5,7 jeugdige werkkrachten in dienst. In 2021 was dat nog gemiddeld 4,7.

“Het afgelopen jaar werden werkgevers met grote tekorten op de arbeidsmarkt geconfronteerd. Het is dus niet erg verwonderlijk dat meer kmo-werkgevers – al dan niet uit noodzaak – jobstudenten hebben ingeschakeld”, verklaart expert Matthias Debruyckere van Liantis.

12 euro per uur

Niet alleen voor werkgevers is de regeling interessant. Zo verdienden jobstudenten een aardig centje bij in 2022: het gemiddelde brutoloon bedroeg vorig jaar 12,07 euro per uur of 2.330 euro per maand. In 2021 was dat nog gemiddeld 11,62 euro per uur. Matthias Debruyckere: “Die hogere studentenlonen zijn een vertaling van de inflatie die de kop opstak. Bovendien dragen studenten slechts een solidariteitsbijdrage van 2,71% af voor de RSZ en houden ze veel van hun loon over.” Van een gemiddeld loon in 2022 (12,07 euro bruto per uur), hield een student dus 11,74 euro netto over.

Meer uren in 2023 en 2024

Het is nog afwachten of die populariteit van jobstudenten zich dit jaar voortzet. Wat 2023 wel al anders maakt, is dat studenten meer uren aan het RSZ-voordeeltarief kunnen presteren dan andere jaren. De regering trok op vraag van ondernemersorganisatie UNIZO het maximumaantal uren op van 475 naar 600 uren voor 2023 en 2024. “Dat was nodig, want de tijd dat studenten enkel tijdens de zomermaanden werken is voorbij”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. “Ze werken vaker, langer en doen dat steeds meer het ganse jaar door. Studenten zijn dan ook bijzonder gegeerd bij ondernemingen omdat ze voor flexibiliteit zorgen binnen een bijzonder krappe arbeidsmarkt. Zo vormt studentenarbeid een ideaal instrument om gewone, reguliere tewerkstelling aan te vullen, of bij tijdelijke hoge werklast bij te springen.”

Aparte regeling zorgsector

De regering versoepelde de regels vorig jaar al in de zorgsector, met als doel de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Daar telde het jaarplafond helemaal niet meer. “De maatregel werd bovendien door de programmawet verlengd voor het eerste kwartaal van 2023. De uren die een jobstudent in de zorgsector tijdens dat eerste kwartaal presteert, tellen dus niet mee voor het plafond van 600 uur”, aldus Matthias Debruyckere van Liantis.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.