NL | FR | LU
Peoplesphere

Jongeren zijn grootste slachtoffers van de crisis: Brussels Gewest heeft een werkloosheidsgraad van 16,1%.

Eind februari telt het Brussels Gewest 90.413 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 16,1%. Dit betekent een stijging van 1.728 personen (+1,9%) op jaarbasis. Op maandbasis noteren we een daling van 371 personen (-0,4%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 25,6%. Brussel telt 9.353 jonge werkzoekenden in februari 2021, 657 personen meer dan een jaar geleden (+7,6%).

Dat de instroom in de klassieke werkloosheid voorlopig niet sterk stijgt wordt verklaard door het feit dat het effect van de Covid-19-crisis momenteel voornamelijk wordt geregistreerd in termen van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrechten. Vele werkgevers doen een beroep op tijdelijke werkloosheid, omdat hun activiteiten stilgevallen zijn na de dringende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, oftewel in april, waren er ongeveer 1.135.000 tijdelijk werklozen in België, waaronder ongeveer 92.000 Brusselaars (ongeveer 27% van de Brusselse werknemers). Wat het overbruggingsrecht betreft, hebben in april ook ongeveer 388.000 zelfstandigen een overbruggingsrecht ontvangen, waaronder 49.000 Brusselaars (oftewel 57% van de zelfstandigen in Brussel).

Dit heeft als gevolg dat de klassieke werkloosheidscijfers voorlopig minder sterk variëren. Door middel van tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen immers massale ontslagen vermijden. Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering hoeven werkzoekenden niet ingeschreven zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

De werkloosheidsgraad

Eind februari 2021 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 16,1% (15,9% voor de mannen en 16,2% voor de vrouwen). In februari 2020 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,8%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2019 van 1,3% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind februari 2021 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 90.413 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een stijging van 1.728 personen (+1,9%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand februari 8.137 personen (6.476 herinschrijvingen en 1.661 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 8.508 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 371 personen (-0,4%).

Het Brussels Gewest telt 59.286 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 6.074 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 25.053 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 90.413 ingeschreven NWWZ in februari 2021 waren er 9.305 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 10,3% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 9.353 jonge NWWZ, zijn er 1.825 gebruikers van het OCMW, hetzij 19,5%.

We stellen een stijging vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met +4,6%. We stellen ook een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+709 personen, +13,2%). Het aantal andere NWWZ daalde daarentegen op jaarbasis met 6,0%.

Het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen ligt 3,2% lager dan vorig jaar

Actiris ontving in februari 2021 3.095 werkaanbiedingen. Dit is een daling is van 3,2% vergeleken met februari 2020. Sinds het begin van de gezondheidscrisis noteert Actiris een globale daling van het aantal rechtstreeks door Actiris ontvangen werkaanbiedingen van 10,2% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij ook de ontvangen werkaanbiedingen van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een daling op van 22,4% ten opzichte van de vorige maand en een daling van 29,3% ten opzichte van vorig jaar.

Bron: Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.