NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘werkloosheidsgraad’

De Brusselse werkloosheidscijfers: 89.156 werkzoekenden op zoek naar opportuniteiten.

Eind mei telde Brussel 89.156 werkzoekenden ingeschreven bij Actiris. Dat is een stijging van +1.938 personen tegenover vorig jaar (+2,2%). De werkloosheidsgraad bedraagt 14,2%, een stijging van +0,3% tegenover juni 2023. Lezen

De Brusselse werkloosheidscijfers: 90.715 werkzoekenden ingeschreven bij Actiris, een stijging van 3,4% tegenover vorig jaar.

Actiris stelt een stijging vast van het aantal ingeschreven werkzoekenden die het leefloon of het equivalent ervan ontvangen. Deze stijging is te wijten aan de wijziging van de geldigheidsduur van hun inschrijving: de werkzoekenden die in deze categorie zijn ingeschreven, moeten zich niet langer om de 3 maanden opnieuw inschrijven, maar blijven automatisch ingeschreven tot het einde van hun recht op een leefloon, waardoor het totaal aantal werkzoekenden automatisch mee stijgt. Lezen

Aantal werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB ligt 15% hoger dan vorig jaar.

Op 30 november 2023 waren er 210.153 werkzoekenden zonder werk (WZW) ingeschreven bij VDAB. Dit aantal ligt 15% hoger dan vorig jaar. Meer specifiek zijn de voormalig niet-beroepsactieve WZW sterk toegenomen met 45%.1 De BIT-jongeren (+17%) en de overige WZW (+7%) zijn minder sterk gestegen. De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag zijn daarentegen gedaald met 2%. Lezen

De Brusselse werkloosheid stijgt met 3,6% ten opzichte van oktober 2022.

Eind oktober telt het Brussels Gewest 91.293 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,1%. Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+3.138 personen, +3,6%). Op maandbasis noteren we een stijging van 205 personen (+0,2%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 28,9%. Brussel telt 10.852 jonge werkzoekenden in oktober 2023, oftewel 915 personen meer dan een jaar geleden (+9,2%). Lezen

Maandelijkse arbeidsmarktcijfers: de werkloosheidsgraad daalt met 0,5% in Brussel.

In augustus 2023 kende de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest een lichte daling van 0,5% en kwam daarbij op 14,9% te staan. Het aantal werkzoekenden nam dan weer licht toe (+1,8%) en reikt tot 90.222 personen. Lezen

Enquête naar de Arbeidskrachten: werkloosheidsgraad al een jaar stabiel op 5,7%.

Naast het globale werkloosheidscijfer (5,7%) valt vooral de tegenovergestelde evolutie bij mannen en vrouwen op. De werkloosheidsgraad bij mannen stijgt al een aantal kwartalen, om op 6,4% te eindigen in het eerste kwartaal van 2023. Bij vrouwen neemt diezelfde werkloosheidsgraad af: ze belandt op 5,0%. Ook de jeugdwerkloosheidsgraad daalt sterk, van 15,5% in het vierde kwartaal van 2022 naar 14,4% in het eerste kwartaal van 2023. Ook in de regio’s zien we verschillen: enkel in Wallonië stijgt de werkloosheidsgraad. Een andere stijging zien we bij de werkloosheidsgraad van laaggeschoolden. Lezen

Lichte stijging van de totale werkloosheid, sterker bij de Brusselse jongeren.

Aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden daalt in Brussel. Brussel telt in mei 2023 opnieuw minder werkzoekenden met een uitkering (-3,3%). Het aantal werkzoekenden steeg met 3,1% (86.112 personen). Actiris heeft 4.769 vacatures ontvangen, wat een daling van 28,3% betekent vergeleken met mei 2022. De jongerenwerkloosheid steeg met 11,6% (8.651 personen). Lezen

Toename van de werkgelegenheidsgraad in België: aantal 55-64 jarigen op de arbeidsmarkt hoger dan ooit.

In de aanloop van de Dag van de Arbeid op 1 mei, stelt Statbel, het Belgische statistiekbureau, een overzicht voor van enkele arbeidsmarktindicatoren van 2000 tot 2022. In 22 jaar tijd is de werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen in België gestegen (+9,3%) en de werkloosheidsgraad van 15-64-jarigen gedaald (-20,3%). De kloof tussen de werkgelegenheidsgraden van mannen en vrouwen is sinds 2000 met 11,9 procentpunten verkleind. Een andere opvallende vaststelling is dat de 55-64-jarigen in 2022 een veel hogere werkgelegenheidsgraad hebben met 56,6 % tegenover maar 26,3% in 2000. Lezen

Lichte stijging van de totale werkloosheid in het Brussels Gewest terwijl het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden daalt.

Vergeleken met maart 2022, neemt het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden af (-3,7%). Het aantal werkzoekenden op zich (88.032) kent dan weer een lichte stijging van 2,5%. Actiris ontving 6.062 vacatures en verspreidde in totaal meer dan 100.000 werkaanbiedingen. Eind maart telt het Brussels Gewest 88.032 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,3%. Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+2.154 personen, +2,5%). Lezen

Enquête naar de Arbeidskrachten 2022: Oost-Vlaanderen heeft de beste werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad.

Nadat vorige week de werkgelegenheids- en werkloosheidsgraden per regio werden gepubliceerd, brengt Statbel, het Belgische statistiekbureau, de gedetailleerde resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor 2022 naar buiten. In vier Vlaamse provincies (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg) is 75% of meer van de bevolking van 20-64 jaar aan het werk. Oost-Vlaanderen scoort het best met een werkgelegenheidsgraad van 80%. Henegouwen kent de laagste werkgelegenheidsgraad (61,4%). Ook in Luik, Brussel en Namen is minder dan 68% van de bevolking van 20-64 jaar aan het werk. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.