NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘werkloosheidsgraad’

Maandelijkse arbeidsmarktcijfers: de werkloosheidsgraad daalt met 0,5% in Brussel.

In augustus 2023 kende de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest een lichte daling van 0,5% en kwam daarbij op 14,9% te staan. Het aantal werkzoekenden nam dan weer licht toe (+1,8%) en reikt tot 90.222 personen. Lezen

Enquête naar de Arbeidskrachten: werkloosheidsgraad al een jaar stabiel op 5,7%.

Naast het globale werkloosheidscijfer (5,7%) valt vooral de tegenovergestelde evolutie bij mannen en vrouwen op. De werkloosheidsgraad bij mannen stijgt al een aantal kwartalen, om op 6,4% te eindigen in het eerste kwartaal van 2023. Bij vrouwen neemt diezelfde werkloosheidsgraad af: ze belandt op 5,0%. Ook de jeugdwerkloosheidsgraad daalt sterk, van 15,5% in het vierde kwartaal van 2022 naar 14,4% in het eerste kwartaal van 2023. Ook in de regio’s zien we verschillen: enkel in Wallonië stijgt de werkloosheidsgraad. Een andere stijging zien we bij de werkloosheidsgraad van laaggeschoolden. Lezen

Lichte stijging van de totale werkloosheid, sterker bij de Brusselse jongeren.

Aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden daalt in Brussel. Brussel telt in mei 2023 opnieuw minder werkzoekenden met een uitkering (-3,3%). Het aantal werkzoekenden steeg met 3,1% (86.112 personen). Actiris heeft 4.769 vacatures ontvangen, wat een daling van 28,3% betekent vergeleken met mei 2022. De jongerenwerkloosheid steeg met 11,6% (8.651 personen). Lezen

Toename van de werkgelegenheidsgraad in België: aantal 55-64 jarigen op de arbeidsmarkt hoger dan ooit.

In de aanloop van de Dag van de Arbeid op 1 mei, stelt Statbel, het Belgische statistiekbureau, een overzicht voor van enkele arbeidsmarktindicatoren van 2000 tot 2022. In 22 jaar tijd is de werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen in België gestegen (+9,3%) en de werkloosheidsgraad van 15-64-jarigen gedaald (-20,3%). De kloof tussen de werkgelegenheidsgraden van mannen en vrouwen is sinds 2000 met 11,9 procentpunten verkleind. Een andere opvallende vaststelling is dat de 55-64-jarigen in 2022 een veel hogere werkgelegenheidsgraad hebben met 56,6 % tegenover maar 26,3% in 2000. Lezen

Lichte stijging van de totale werkloosheid in het Brussels Gewest terwijl het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden daalt.

Vergeleken met maart 2022, neemt het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden af (-3,7%). Het aantal werkzoekenden op zich (88.032) kent dan weer een lichte stijging van 2,5%. Actiris ontving 6.062 vacatures en verspreidde in totaal meer dan 100.000 werkaanbiedingen. Eind maart telt het Brussels Gewest 88.032 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,3%. Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+2.154 personen, +2,5%). Lezen

Enquête naar de Arbeidskrachten 2022: Oost-Vlaanderen heeft de beste werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad.

Nadat vorige week de werkgelegenheids- en werkloosheidsgraden per regio werden gepubliceerd, brengt Statbel, het Belgische statistiekbureau, de gedetailleerde resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor 2022 naar buiten. In vier Vlaamse provincies (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg) is 75% of meer van de bevolking van 20-64 jaar aan het werk. Oost-Vlaanderen scoort het best met een werkgelegenheidsgraad van 80%. Henegouwen kent de laagste werkgelegenheidsgraad (61,4%). Ook in Luik, Brussel en Namen is minder dan 68% van de bevolking van 20-64 jaar aan het werk. Lezen

De werkloosheidscijfers van het Brussels gewest: inflatie en Oekraïense werkzoekenden hebben beperkte impact op Brusselse werkloosheid.

Het Brussels gewest telt in november 86.160 werkzoekenden. Dat is een lichte stijging van 0,8% vergeleken met november vorig jaar. De jongerenwerkloosheid stijgt met 8,4%. Brussel telt 9.701 werkzoekenden onder de 25. De economische conjunctuur en de komst van Oekraïense vluchtelingen lijken de meest waarschijnlijke verklaring te zijn voor de stabilisatie van de werkloosheid, die 14 maanden onafgebroken daalde en zo historisch lage niveaus bereikte. Lezen

Stabilisering van de algemene werkloosheid, stijging bij de Brusselse jongeren.

Het Brussels gewest telt in oktober 88.155 werkzoekenden, een lichte stijging van 0,5% vergeleken met oktober 2021. De jongerenwerkloosheid stijgt met 6,9%. Brussel telt 9.937 werkzoekenden jonger dan 25. De economische conjunctuur en de komst van Oekraïense vluchtelingen lijken de meest waarschijnlijke verklaring te zijn voor de stabilisatie van de werkloosheid, die 14 maanden onafgebroken daalde en zo historisch lage niveaus bereikte. De sterkere toename van de werkloosheid bij de jonge werkzoekenden is dan weer grotendeels te wijten aan het grote aantal jongeren dat tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 ervoor koos om verder te studeren en zich pas deze zomer (2022) kwam inschrijven als werkzoekende. Lezen

Brusselse werkloosheid stabiliseert. Aantal vacatures stijgt.

Het Brussels gewest telt in september 88.086 werkzoekenden, een lichte daling van 0,2% vergeleken met september 2021. De jongerenwerkloosheid stijgt op haar beurt met 3,7%. Brussel telt 9.654 werkzoekenden onder de 25. Actiris ontving de voorbije maand 8.186 werkaanbiedingen. Dat zijn er 35,7% meer dan in september vorig jaar. Lezen

Brusselse werkloosheid daalt verder dankzij sterke stijging van het aantal ontvangen werkaanbiedingen.

Het Brussels gewest telt in juni 84.475 werkzoekenden, een daling van 3,9% vergeleken met juni vorig jaar. Het is de elfde maand op rij dat de werkloosheid in de hoofdstad daalt. Ook de jongerenwerkloosheid zet haar daling voort, met 5,1% (7.481 werkzoekenden <25). En Actiris ontving de voorbije maand rechtstreeks 7.238 vacatures. Dat zijn er 37,3% meer dan in juni 2021. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.