NL | FR | LU
Peoplesphere

‘Kracht van payroll data’ duwt HR in meer strategische rol.

Bijna negen op de tien (89%) Belgische bedrijfsleiders doen beroep op hun HR-departement en op payrollgegevens om bedrijfsbeslissingen te kunnen nemen. Het Europese gemiddelde is 87%. Maar vier op tien Belgische HR-teams vindt niet meteen alle data om bedrijfsbeslissingen te ondersteunen… Het onderzoek leert ook dat in dit analysetijdperk veel organisaties dankbaar gebruikmaken van de kracht van payroll, wat voordien steeds als een administratieve functie werd gezien.

Het onderzoek – bij 1.500 HR- en payrollprofessionals in negen Europese landen – ging onder meer over het volgende specifieke gebruik van payroll- en HR gegevens:
– In heel Europa vonden organisaties het zeer waarschijnlijk (52%) dat payroll- en HR- data hen kan helpen bij de beoordeling van werknemers. In Frankrijk zag 66% het grote potentieel ervan, op de voet gevolgd door Duitsland (61%) en Oostenrijk (57%). In België erkende slechts iets minder dan de helft (48%) de waarde hiervan.
– In het algemeen was iets minder dan de helft (47%) van de respondenten van mening dat data uit payroll de kans bieden aan HR om business te informeren over prestaties, retentie en personeelsverloop. Ierland (54%) scoort hierop het best, gevolgd door Oostenrijk (53%), het Verenigd Koninkrijk (52%) en Frankrijk (49%). Slechts vier op tien van de Belgische respondenten was van mening dat dit het geval was.

Uitdagingen om gegevens te verzamelen

Ondanks het feit dat bijna negen op de tien (89%) Belgische respondenten aangeeft dat payrollgegevens in hun bedrijven worden gebruikt om bedrijfsbeslissingen te nemen, vindt 42% van hen het ‘moeilijk’ of ‘zeer moeilijk’ om die HR- en payrollgegevens te verstrekken. Wat internationale payroll betreft, waren de grootste uitdagingen die door bedrijven in België werden aangehaald meerdere ICT-systemen (52%) en wettelijke conformiteit (33%), gevolgd door de complexe gegevens (32%). Hoewel het voor HR- en payrollprofessionals positief nieuws is dat door krachtige data de functie nu een belangrijkere plaats kan innemen binnen het bedrijf, is het nog altijd duidelijk dat ze geconfronteerd worden met technologische uitdagingen.

Roche Diagnostics Belgium: HR levert strategische bijdrage via de ‘power of payroll’
“We staan nog maar aan het begin van HR Analytics, maar HR kan een strategische bijdrage leveren aan capaciteitsplanning via de ‘power of payroll’ en HR analytics,” zegt Christophe Becquart, HR-directeur van Roche Diagnostics Belgium. Hij identificeert een aantal voordelen en concrete manieren om het bedrijf te ondersteunen: “HR analyseert het absenteïsme en voert een tweejaarlijkse engagement survey uit, die ons aanwijzingen geeft over welke acties we moeten ondernemen. HR kan zien hoelang medewerkers in dezelfde functie blijven. Team managers kunnen de mobiliteitsbehoeften beter monitoren en bespreken. En de mobiliteitsgegevens geven hen impulsen om tijdig op loopbaanontwikkeling te anticiperen en nieuwe capaciteit aan te vragen. Een ander voorbeeld: door naar de ‘holiday running ratio’, het tempo waarin vakantiedagen worden opgenomen, te kijken, kunnen we helpen vermijden dat medewerkers te lang wachten en hun work-lifebalans niet langer in evenwicht is.” Zijn doel is duidelijk: “Onze HR Analytics verstrekken input voor besprekingen met de businessteamleiders, waardoor ze sneller de nodige mankracht krijgen, of helpen hen budgetteren.”

Kracht van payroll en HR

Frederik Somers, Business Unit Manager People & Digital Transformation bij SD Worx, licht toe: “Dit onderzoek is geweldig nieuws voor HR- en payrollteams omdat het aantoont dat door HR- data niet enkel zij, maar ook hun organisaties strategische inzichten verwerven. Nu een modern personeelsbeleid en werknemersengagement hoog op de agenda staan, willen HR-directeurs HR Analytics gebruiken om krachtige, strategische data en conclusies te trekken uit wat voordien statische gegevens waren. Zo kunnen ze een veel strategischere rol spelen voor het bedrijf, en HR eindelijk tot in de directiekamer krijgen.”

 

Methodiek – Het team van SD Worx heeft een enquête laten uitvoeren bij 1.500 HR- en payrollprofessionals in negen Europese landen: Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Tussen 17 april en 21 mei 2018 werden professionals met beslissingsbevoegdheid op vlak van payroll bevraagd naar hun visie over het gebruik van HR- en payrollgegevens en -providers.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.