NL | FR | LU
Peoplesphere

Laagste werkloosheidsgraad in Vlaanderen sinds begin metingen.

De Vlaamse werkloosheidsgraad bereikte in 2018 met amper 3,5% een historisch laag cijfer: sinds de Europees vergelijkbare metingen gestart zijn in 1983 was de werkloosheid nooit zo laag. Met dit cijfers staat Vlaanderen op de derde plaats in Europa. Brussel en Wallonië kennen met respectievelijk 13,4% en 8,5% nog steeds een zeer hoge werkloosheid.

Uit cijfers van Statbel blijkt dat, sinds de start van de metingen in 1983 (de Europees vergelijkbare EAK-cijfers) de Vlaamse werkloosheid met 3,5% nog nooit zo laag is geweest als in 2018, met een opmerkelijke daling ten opzichte van 2017 (4,4%). Vlaanderen staat daarmee op de derde plaats in Europa. Brussel en Wallonië blijven achterop in het peloton niet en halen met respectievelijk 13,4% en 8,5% nog steeds een zeer hoge werkloosheid.

Met deze 3,5% kan in Vlaanderen gesproken worden van een zo goed als volledige tewerkstelling. De Vlaamse regering ondernam dan ook – met succes – heel wat maatregelen om werkzoekenden te activeren: doelgroepenkortingen om de loonkost te reduceren, maatregelen om werkzoekenden werkervaring te laten opdoen, een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, de focus op talenten en competenties…

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Ik ben trots dat we Vlaanderen een Europese bronzen medaille bezorgd hebben. Het verschil met de andere deelstaten toont aan dat onze aanpak werkt. De volgende regering moet op dit pad verder gaan en blijven focussen op maatwerk en talenten en competenties. We kunnen nog beter.”

Het is echter niet alleen belangrijk om de werkloosheid laag te houden, maar ook om onze werkzaamheidsgraad verder te verhogen. Zo geraken vacatures vlot ingevuld en kan Vlaanderen de economisch gunstige koers verder zetten. Het potentieel bevindt zich grotendeels bij het aantrekken van nieuwe groepen naar de arbeidsmarkt. Zo zetten we reeds in op het re-integreren van langdurig zieken, het activeren van meer leefloongerechtigden, aanpak van NEET-jongeren, en het toeleiden van andere niet-beroepsactieven (vb niet-actieve vrouwen met migratie-achtergrond).

Het is belangrijk dat de economische motor blijft draaien, er blijvend jobs gecreëerd worden, vacatures vlot ingevuld raken en werken verder gestimuleerd wordt. Vlaanderen rekent daarbij ook op hervormingen op het federale niveau, zoals beperking werkloosheid in de tijd, loon op basis van prestaties ipv anciënniteit, uitdoof SWT,…. Enkel zo zal Vlaanderen de ambitieuze doelstelling van 80% werkzaamheidsgraad kunnen bereiken.

Bron : Kabinet van Vlaams Minister Philippe Muyters

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.