NL | FR | LU
Peoplesphere

Leidinggevenden ervaren te veel druk bij het maken van zakelijke besluiten: risicobeperking wordt belangrijker dan potentieel succes.

Managers van diverse bedrijven in de Benelux vinden het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen lastiger dan privé-beslissingen die invloed hebben op gezin en familie (77%). Dat is een van de resultaten van nieuw onderzoek, Unlocking Growth, dat werd uitgevoerd door Oracle NetSuite. Uit het onderzoek blijkt verder dat 94% van de managers in de Benelux overspoeld wordt door data bij het nemen van beslissingen.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat een kwart risicobeperking belangrijker vindt dan potentieel succes en dat 19% vertrouwt op gevoel en intuïtie bij het maken van kritische beslissingen. “Er wordt veel gesproken over veranderende economische, technologische en politieke omstandigheden, maar met de juiste focus kunnen organisaties in de Benelux over steeds meer groeimogelijkheden beschikken, als ze hun tijd en middelen op de juiste manier gebruiken,” zegt Nicky Tozer, VP EMEA bij Oracle NetSuite. “Om die juiste focus te krijgen, moeten organisaties de uitdagingen voor besluitvorming en planning die uit het onderzoek naar voren komen aangaan, zodat ze data kunnen gebruiken om zich sneller aan te passen aan veranderingen dan de concurrentie en zo nieuwe groeikansen creëren.”

Risicomijdende beslissingen

Leidinggevenden uit verschillende landen en industrieën staan onder enorme druk bij het maken van zakelijke beslissingen en vinden risicobeperking belangrijker dan potentieel succes. Een aantal opvallende uitkomsten uit het onderzoek:
• 77% van de ondervraagden uit de Benelux zegt dat ze meer druk ondervinden bij het maken van grote zakelijke beslissingen dan bij het nemen van privé-beslissingen;
• Wanneer er een besluit genomen wordt, is men het meest bezorgd over eventuele negatieve effecten op de omzet (30%), schade aan de persoonlijke reputatie (26%), negatieve gevolgen voor collega’s (19%) en baanverlies (16%);
• Ondervraagden die in high-performance organisaties werken hebben zelfs een nog grotere neiging risico’s uit de weg te gaan – 62% van deze ondervraagden zegt dat ze risicomijdend zijn, zelfs als de keuze die ze hierdoor maken minder succesvol zal zijn.

Ongezonde relatie met data

Een te grote hoeveelheid informatie of informatie-stress, tijdsdruk en een gebrek aan vertrouwen in het senior management beïnvloeden het besluitvormingsproces negatief en zorgen ervoor dat veel managers terugvallen op hun buikgevoel;
• Bijna alle (94%) van de ondervraagden uit de Benelux voelen zich tijdens het besluitvormingsproces overspoeld door data. Managers uit Frankijk (99%) hebben de grootste moeite met de hoeveelheid data;
• Tijdsdruk en complexe besluitvormingsprocessen zijn ook een belangrijke factor die het nemen van beslissingen lastiger maken. 24% van de leidinggevenden heeft het afgelopen jaar minder tijd gehad om zich te concentreren op kritische beslissingen en 23% merkt op dat er teveel collega’s bij beslissingstrajecten zijn betrokken, een probleem dat vooral in de VAE voorkwam (51%).
• Slechts 17% van de Benelux-managers vertrouwt het senior management wanneer men advies nodig heeft bij het nemen van besluiten. Men vertrouwt eerder op collega’s (35%) en het eigen netwerk (20%);
• Ondanks de beschikbaarheid van grote hoeveelheden data, zegt 63% van de ondervraagden dat ze nu nog geen beslissingen maken die overwegend gebaseerd zijn op data. Britse managers lopen hierin voorop (73%);
• 41% van de respondenten verwacht volgend jaar een robot te gebruiken als bron van ondersteuning bij het nemen van kritische beslissingen. Voor executives in Frankrijk is dit het meest waarschijnlijk (51%), terwijl Britse managers hier minder vanuit gaan (33%).

Positieve toekomst, maar zorgen over planningsproces

De meeste managers verwachten groei van hun organisatie, maar ze benadrukken de noodzaak om het planningsproces te herzien zodat data kan worden gebruikt om businessplannen aan te passen en ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Verdere uitkomsten:
• 56% van de executives verwacht dat hun organisatie de komende twee jaar groeit. Het meest positief waren respondenten uit het VK (63%), gevolgd door de VAE (57%), Duitsland (56%), Scandinavië (54%), Benelux (50%) en Frankrijk (49%);
• Managers uit de retailsector (33%) zijn er het meest van overtuigd dat hun organisatie de groeidoelstellingen zal overtreffen, gevolgd door de
maakindustrie (27%), dstributie (22%) en software en technologie (29%). Leidinggevenden in de professionele dienstverlening (16%) en non-profitorganisaties (11%) hebben hierin het minste vertrouwen;
• 73% van de ondervraagde leidinggevenden in de Benelux zegt dat hun organisatie goed is in het benutten van nieuwe kansen, maar er zijn zorgen over het planningsproces. Slechts 24% zegt dat hun organisatie bedreven is in het aanpassen van bedrijfsplannen op basis van data-analyse en bijna een kwart (21%) vindt niet dat het senior management een duidelijk plan voor toekomstig succes biedt.

Bron: dit onderzoek werd uitgevoerd door NetSuite in samenwerking met Raconteur onder 1.050 respondenten (managementniveau en hoger). De respondenten waren afkomstig uit het VK (300 respondenten), Frankrijk (150 respondenten), Duitsland (150 respondenten), Verenigde Arabische Emiraten (150 respondenten), de Benelux (150 respondenten) en Scandinavië (150 respondenten) en vertegenwoordigden kleine en middelgrote organisaties uit verschillende industrieën. Het onderzoek werd online uitgevoerd in de maanden oktober en november 2019.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.