NL | FR | LU
Peoplesphere

Levensverwachting Belgische bevolking weer licht gestegen in 2018.

In 2018 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,5 jaar voor de totale bevolking, 83,7 jaar voor vrouwen en 79,2 jaar voor mannen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Ten opzichte van 2017 is er sprake van een stijging van 0,1 jaar voor de totale bevolking.

Er zijn een aantal duidelijke regionale verschillen:in Vlaanderen ligt de levensverwachting bij de geboorte (82,3 jaar) hoger dan in Brussel (81,5 jaar) en in Wallonië (79,9 jaar).
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de stijging het grootst met 132 dagen (+0,36 jaar), in Vlaanderen bedraagt de stijging 42 dagen (+0,12 jaar) en in Wallonië 15 dagen (+0,04 jaar).
Het totale sterftecijfer is in 2018 zeer licht gestegen, met een brutosterftecijfer van 9,7 per duizend en voor vrouwen 9,8 per duizend (9,7 in 2017).

De door Statbel gepubliceerde nieuwe sterftetafels tonen in 2018 een lichte toename van de levensverwachting bij de geboorte. De stijging is gelijk aan de toename in 2017.

Op nationaal niveau blijkt uit de jaartabel dat de levensverwachting van mannen bij de geboorte opnieuw stijgt (75 dagen, +0,20 jaar). Bij vrouwen daalt delevensverwachting niet langer (13 dagen; +0,04 jaar). Het verschil tussen mannen en vrouwen neemt hierdoor af en bedraagt voortaan 4,5 jaar. Ter herinnering, in 1998 was het verschil in levensverwachting tussen vrouwen en mannen 6,3 jaar. In de driejaarlijkse sterftetafel 2016-2018 ligt de stijging van beide geslachten dichter bij elkaar: +0,21 jaar voor mannen en +0,18 jaar voor vrouwen. Op die manier zijn ze in overeenstemming met de gemiddelde stijging die sinds de sterftetafel 1996-1998 is waargenomen: +0,24 jaar voor mannen, +0,16 jaar voor vrouwen en +0,20 jaar voor beide geslachten samen.

Op gewestelijk niveau is de stijging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zeer groot (132 dagen, +0,36 jaar), vooral voor mannen (229 dagen, +0,63 jaar). In Vlaanderen is de stijging gelijk aan het nationale gemiddelde (43 dagen, +0,12 jaar), met een gunstigere situatie voor mannen dan voor vrouwen. In Wallonië is de stijging zeer beperkt (15 dagen, +0,04 jaar), met zelfs een lichte daling van de levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen (-18 dagen, -0,05 jaar). Net als op nationaal niveau wordt het verschil in levensverwachting tussen vrouwen en mannen in elk van de drie gewesten kleiner. En het is interessant om op te merken dat juist daar waar de levensverwachting bij de geboorte het hoogst is, dit verschil het kleinst is: 4,1 jaar in Vlaanderen, 4,6 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 5,2 jaar in Wallonië.

Met de driejaarlijkse sterftetafels 2016-2018 kunnen we de evolutie op provinciaal niveau volgen. In Vlaams-Brabant is de gezondheidstoestand nog altijd het best (82,7 jaar), gevolgd door Limburg (82,6 jaar). Waals-Brabant (82,2 jaar), die in 2018 de grootste gemiddelde stijging kende, bevindt zich voor West-Vlaanderen (82,2 jaar) en de provincie Antwerpen (82,1 jaar). De provincies Luxemburg (80,1 jaar), Luik (79,9 jaar), Namen (79,6 jaar) en Henegouwen (79,0 jaar) bevinden zich duidelijk onder het nationale gemiddelde (81,4 jaar). Tot slot moet worden opgemerkt dat in 5 van de 10 provincies in België de levensverwachting bij de geboorte nu meer dan 82 jaar bedraagt.

Bron: Statbel

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.